Advelox

Shares Belgium 82 investors Tax Shelter applicable
Reinventing the relationship between patient and caregivers
€1,200,000
Pre money valuation
20.0%
Equity offered
€82,700
Amount raised
0 days
Remaining
€50,000
Minimum target
165% funded
This campaign ended and is now negotiating with select business angels
Contact us if you are interested in a private meeting with this entrepreneur.
This campaign has ended. If you have any more questions or remarks, do not hesitate to contact us via info@spreds.com.

Benoit L

Zijn er reeds concrete afspraken met ziekenfondsen nopens een terugbetaling van de service om het gebruik ervan te stimuleren?

Jean-Sébastien S Entrepreneur

Beste Benoit
Terugbetaling zal in de toekomst geregeld worden door het RIZIV. We hebben hier reeds gesprekken gehad met het kabinet van Maggie De Block. Ze werkt momenteel aan een richtlijn inzake de digitalisatie van medische toepassingen. Hier worden bepaalde voorwaarden gesteld voor zulke toepassingen (security, interoperabilteit en CE markering. Deze laatste is niet van toepassing voor Advelox. Voor security zijn we vandaag al in orde en wat de interoperabiliteit van de data betreft, worden een deel van de fondsen gebruikt om dit te bewerkstelligen.
Als u nog vragen zou hebben, bent u welkom !