Zen Car I

Aandelen België 165 investeerders

Duurzame Ontwikkeling

Electric Carsharing solution in Brussels
€ 6.000.000
Pre-money waardering
43,3%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 99.900
Opgehaald bedrag
€ 1.780.000
Verwachte inleg door co-investeerders
0 dagen
Resterend
€ 50.000
Minimale doelstelling
200% gefinancierd
Deze financieringsronde werd afgesloten

Beschrijving

Uw bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen met elektrische auto's in de stadskernen in België.

Zen Car, marktleider voor carsharing in België, beschikt over een grote vloot elektrische voertuigen en een netwerk met oplaadpalen voor het grote publiek (B2C) en voor ondernemingen (B2B).

Op basis van vier jaar ervaring heeft het nieuwe management van dit bedrijf een ambitieus ondernemingsplan uitgewerkt. Daarvoor werd in juli 2015 het kapitaal van de onderneming verhoogd met 1.580.000 € door de bestaande aandeelhouders en nieuwe strategische investeerders. Als een project voor de samenleving willen de stakeholders het grote publiek betrekken bij dit vernieuwende project door hen de mogelijkheid te bieden om vanaf nu mee te investeren in de mobiliteit van morgen.

Probleem


Er zijn drie belangrijke problemen die opduiken bij het overvloedig gebruik van auto's in steden als Brussel:

1. Vervuiling

Enerzijds zorgen de verschillende vormen van transport voor 13% van wereldwijde CO2-uitstoot. Deze vervuiling wordt sterker gevoeld bij een grote concentratie aan auto's in het verkeer, zoals dat in steden het geval is.

* [Bron: UNEP, The Emissions Gap Report 2012]

Vandaag bestaat het wagenpark in België bijna uitsluitend uit wagens met verbrandingsmotoren. De elektrische auto is nog steeds marginaal.
Nochtans maken klassieke auto's meer lawaai en zorgen ze voor een behoorlijke geluidsoverlast in de steden.
Is Brussel geen rustige stad op autoloze dagen?

2. Files

België staat aan de top van landen in Europa en Noord-Amerika met fileproblemen. Steden als Brussel en Antwerpen prijken bovenaan de lijst van filegevoelige steden, voor New York, Parijs en Londen.

3. Parkeren

Zoals alle Europese steden ziet ook Brussel het aantal auto's in het verkeer toenemen terwijl de parkeermogelijkheden beperkt blijven. Het wordt moeilijk en duur om in Brussel zijn wagen te parkeren op de openbare weg.

Idee


Zen Car heeft een oplossing voor een geïntegreerde mobiliteit van morgen ontwikkeld.

De oplossing bestaat uit een VERHUURDIENST VAN ELEKTRISCHE AUTO’S en EEN NETWERK VAN OPLAADPALEN.

Een eenvoudig principe:

De gebruiker meldt zich online gratis aan en ontvangt een Zen Car-kaart.
Hij reserveert een wagen en brengt deze (na gebruik) terug naar de vertrekplaats (dit zal mettertijd veranderen zodat hij zijn wagen kan terugbrengen naar de plaats van zijn keuze).

Zo beschikt hij voor 6 € per uur over een auto, maar enkel wanneer hij deze nodig heeft. Zen Car garandeert op elk moment een voertuig en voor de duurtijd van zijn keuze.

Beter nog, de gebruiker betaalt enkel de huur en Zen Car zorgt voor de rest:

 • Gratis parkeren: elk voertuig van Zen Car beschikt over een parkeerkaart van Interparking die toelaat gratis te parkeren.
 • Altijd een parkeerplaats beschikbaar: de parkeerplaatsen voor Zen Car op de openbare weg zijn exclusief gereserveerd voor Zen Car-leden.
 • Onbeperkt aantal kilometers: een onbeperkt aantal kilometers binnen de grenzen van de batterijen.
 • Verzekering, onderhoud, reiniging: hiervoor zorgt Zen Car.
 • Insurance, maintenance, cleaning: all these items are taken care of by Zen Car.

Zen Car betekent :

 • Een manier om het jaarlijks autobudget te verminderen dat geschat wordt op 4.500 € per jaar (afschrijving, verzekering, herstel, brandstof, enz.);
 • Een eenvoudige oplossing om zich in de stad te verplaatsen;
 • De perfecte aanvulling op het openbaar vervoer;
 • Een mooie manier om onze stad opnieuw te laten ademen door met een elektrisch voertuig te rijden.


(1) DE VLOOT

Zen Car heeft gekozen voor een gevarieerd wagenpark. Deze vloot is geschikt voor een B2C- en B2B-cliënteel en bestaat vandaag uit 46 voertuigen voor de verschillende categorieën: Premium, Classic, Fun en Utility.
Er werd een keuze gemaakt tussen auto's met 2 en 4 zitplaatsen, om voertuigen te kunnen aanbieden voor elke behoefte van de Zen Car-gebruiker.

(2) HET NETWERK VAN OPLAADPUNTEN

Voor zijn B2C-activiteit heeft Zen Car in Brussel een netwerk van 27 laadpunten ontwikkeld.
Elk station beschikt over ten minste twee oplaadpalen en twee parkeerplaatsen.

Zen Car heeft nu reeds de toestemming om vijf nieuwe oplaadpunten te bouwen en voor ongeveer 70 andere zijn onderhandelingen bezig met de bevoegde overheden.

Marketingstrategie

De gekozen marketingstrategie hangt af van het type gebruiker:

1. Marketingstrategie B2C: de zichtbaarheid van de oplaadpunten verbeteren, standaardkleuren voor auto's en commerciële documenten, evenementen, getrouwheidprogramma, klantenservice (gratis telefoonnummer), campagne met Google Add Words en re-marketing.

2. B2B-strategie: Prospectie en relaties met ondernemingen en overheden, implementeren van een CRM-programma, ontwikkelen van synergiën met nieuwe partners om oplossingen aan te bieden naargelang hun behoefte.

Distributiestrategie

1. B2C: De toegang tot de auto's gebeurt via het netwerk met oplaadpunten. De oplaadpunten bevinden zich langs de openbare weg.

2. B2B2C: Ter beschikking stellen van auto's via een netwerk van oplaadpunten die bij diverse partners van Zen Car - zowel privé- als zakelijke partners - zoals Interparking en Redevco Carrefour (B2B2C).

3. B2B2C: Prospectie en implementering van mobiliteitsoplossingen van Zen Car bij beheerders van appartementsgebouwen. Auto's die gedeeld worden door de bewoners van hetzelfde gebouw (en/of) gebouwencomplex.

4. B2B: Prospectie en implementering van mobiliteitsoplossingen van Zen Car bij bedrijven en overheden.

5. B2B2B: Prospectie en implementering van mobiliteitsoplossingen van Zen Car bij beheerders van kantoorgebouwen, zoals Cofinimmo, die aan de huurders van hun kantoren een geïntegreerde mobiliteitsoplossing bieden. Auto's die gedeeld worden door meerdere ondernemingen uit hetzelfde gebouw.

Internationaliseringsstrategie

Op korte termijn zal Zen Car zich concentreren op de uitbreiding van haar vloot en van het netwerk van oplaadpunten in Brussel.

Op de middellange termijn wil men uitbreiden naar andere steden in België.

In the medium term, other Belgian cities will also be equipped.

Intellectuele eigendom

In Brussel-Hoofdstad moeten alle aanbieders van een mobiele oplossing onder de vorm van carsharing erkend worden.

Zen Car is vandaag de enige toegelaten aanbieder van carsharing met elektrische auto's in Brussel.

Deze toelating is een belangrijke drempel voor de toegang tot de markt en geeft Zen Car de mogelijkheid zijn netwerk van oplaadpunten uit te breiden. De onderneming heeft een strategische voorsprong op de concurrentie.

Belangrijkste contracten

In het kader van haar activiteiten heeft Zen Car meerdere overeenkomsten gesloten met leveranciers (autofabrikanten, boordtechnologie, verzekeringen, internetsite, enz.), met partners (Interparking, Redevco, enz.) en ook met B2B-klanten.

Belangrijkste partners

Zen Car heeft meerdere partnerships gesloten voor de uitbreiding van haar activiteiten. Deze partnerships laten Zen Car toe te voldoen aan de eisen van haar gebruikers door hen kwaliteitsoplossingen aan te reiken.

De belangrijkste partners van Zen Car zijn:

 • e-colibri: software voor carsharing;
 • Interparking: 16 gratis parkeerplaatsen (met oplaadpunten) in 8 parkings in Brussel;
 • Redevco (Carrefour): 3 gratis parkeerplaatsen;
 • Cofinimmo: 5 gratis parkeerplaatsen;
 • BMW: 17 i3's;
 • (Electrabel: marketingpartner voor een bedrag van 50.000 EUR gedurende de drie laatste jaren);
 • (Daimler Mercedes: gratis 13 Smarts gedurende 1 jaar. Deze overeenkomst eindigde in december 2014. Alle auto's werden terugbezorgd).