Veelgestelde vragen

Wat is een Prospectus?

Een Prospectus is vereist voor publieke campagnes van meer dan 5 miljoen EUR zonder toelating tot de handel op een aangewezen multilaterale handelsfaciliteit en voor publieke campagne van meer dan 8 miljoen EUR met toelating tot de handel op een aangewezen multilaterale handelsfaciliteit. Dit document, bestaande uit een honderdtal bladzijden, beschrijft de risico's en geeft informatie over de emittent van de effecten (Spreds Finance), informatie over de Onderliggende Vennootschap (de gefinancierde KMO) en informatie met betrekking tot de aangeboden effecten (Deelnemingsobligaties).

Het Prospectus wordt steeds op dezelfde manier gestructureerd:
Titel I: Samenvatting
Titel II: Risicofactoren
Titel III: Verantwoordelijke personen
Titel IV: Gegevens betreffende de emittent (Spreds Finance)
Titel V: Gegevens betreffende de onderliggende vennootschap
Titel VI: Gegevens betreffende de aangeboden effecten