Veelgestelde vragen

What is een Informatie Nota?

De informatie nota is korter en minder gedetailleerd dan een prospectus. Volgende specificaties gelden:

  • Formaat. Het mag niet langer zijn dan 15 (A4) pagina's (in een leesbaar formaat).
  • Inhoud. Het moet informatie bevatten omtrent de uitgevende instelling, het bedrag en de aard van de aangeboden instrumenten, de redenen en de modaliteiten van de fondsenverwerving en / of de toelating tot het verkoop en de risico's verbonden aan de uitgevende instelling en de betreffende beleggingsinstrumenten. Bovendien moet de jaarrekening voor de boekjaren worden opgenomen.
  • Taal. De informatie kan worden opgesteld in het Nederlands, Frans of Engels, maar in ieder geval in de taal of talen die worden gebruikt voor marketing doeleinden.
  • FSMA. Het is niet onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de FSMA. De FSMA heeft echter de mogelijkheid om een beoordeling a posteriori uit te voeren en legt bepaalde administratieve maatregelen en sancties op.
  • Publicatie. De informatie moet uiterlijk op de dag van de opening van het openbare aanbod op de website van de emittent, de aanbieder of de financiële intermediairs worden gepubliceerd.

De informatie blijft geldig gedurende een periode van 12 maanden na het indienen bij de FSMA. informatie blijft geldig gedurende een periode van 12 maanden na het indienen bij de FSMA.

Bron