Veelgestelde vragen

Wat is de tax shelter? Wie haalt er voordeel uit?

Nu kan uw investering in sommige startups op Spreds een belastingvermindering van 25%, 30% of 45% op uw investering opleveren.

Iedereen kan elk jaar via dit mechanisme tot €100,000 investeren en van maximum € 45000 belastingvermindering genieten.

Deze vermindering wordt aan alle natuurlijke personen verleend die onder de Belgische personenbelasting of de belasting voor niet inwoners vallen.

Voor elk deelnemingseffect dat via Spreds aangekocht wordt, kunt u enkel voor het deel van de waarde (30% of 45%) van dit deelnemingseffect een belastingvermindering eisen, en niet voor bijkomende kosten of erelonen.