Veelgestelde vragen

Wat is de tax shelter? Wie haalt er voordeel uit?

Uw investering in sommige startups op Spreds kan u een belastingvermindering van 25%, 30% of 45% op uw investering opleveren.

Iedereen* kan elk jaar via dit mechanisme tot €100.000 investeren en van maximum € 45.000 belastingvermindering genieten.

*U kan genieten van het tax shelter voordeel voorzover u een inwoner bent van het Belgische Koninkrijk (onderworpen aan de personenbelasting) en u investeert in deze hoedanigheid.

Voor elk deelnemingseffect dat via Spreds aangekocht wordt, kunt u enkel voor het deel van de waarde (25%, 30% of 45%) van dit deelnemingseffect een belastingvermindering eisen, en niet voor bijkomende kosten of erelonen.

Deze maatregel mag echter niet ten goede komen aan de bestuurders van de onderneming waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks hun activiteit als bestuurder van de onderneming uitoefenen.

Een bedrijfsdirecteur heeft immers geen extra stimulans nodig om te investeren in zijn eigen bedrijf.

Deze uitsluiting geldt voor alle bestuurders van de onderneming:

  • managers, directeuren, vereffenaars, soortgelijke functies;
  • onafhankelijke bestuurders.

Deze uitsluiting geldt ook voor personen die onrechtstreeks een functie als bestuurder van een vennootschap uitoefenen:

  • als een permanente vertegenwoordiger van een ander bedrijf;
  • via een andere onderneming waarin deze personen aandeelhouder zijn.

Bovendien mag de participatie in het aandelenkapitaal van de startende onderneming niet meer dan 30% bedragen. Anders komen betalingen die het mogelijk maken dat de deelneming meer dan 30% bedraagt, niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Source: Lexalert.be