Herculean

Aandelen België 121 investeerders
The sportainment and corporate wellbeing platform
€ 7.539.054
Pre-money waardering
17,6%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 62.800
Opgehaald bedrag
€ 397.500
Verwachte inleg door co-investeerders
0 dagen
Resterend
€ 50.000
Minimale doelstelling
126% gefinancierd
Deze financieringsronde werd afgesloten

Historische verslagen

Doordat de Hercules Trophy in 1999 gestart is en we het de kans gegeven hebben om langzaam maar zeker te groeien, is een solide basis gelegd. Het IT platform dat vanaf dag 1 gebouwd werd, is cruciaal gebleken voor de start van Herculean in 2012.

De grootste investering was de de opstart van kantoren in NY en Dubai op eigen kracht. Op hetzelfde moment werd ook een management buy-out van Hercules Trophy België gefinancierd om volledige controle te verkrijgen over de thuismarkt en daar R&D te doen voor de rest van de wereld.

Die investeringen hebben in 2013 voor een negatief resulaat gezorgd maar veel sneller dan verwacht voor een positief resultaat vanaf 2014. Het waren dus goede investeringen.

Herculean is steeds winstgevend geweest op 1 investeringsjaar na. Alleen is de winst nog niet hoog genoeg om ook nog de investeringen in internationale groei te dragen.

Financieel plan

Het financieel plan, opgesteld door het management, gechallenged door de Raad van Advies en goedgekeurd door de Raad van Bestuur is hieronder voorgesteld. In dit plan zijn heel wat risico's waar we in het verleden mee kampten verdwenen, waardoor de winstgevendheid versneld wordt.

Omzetstromen

Herculean kent verschillende omzetstromen en marges van eigen kantoren en licentienemers. In de eigen kantoren - BE, NY, AE - wordt de volledige omzet en marge genomen in het resultaat genomen. Licentienemers (Polen, Lithouwen...) betalen een jaarlijkse fee en een getrapte commissie op de totale omzet die langs de webshop passeert. De licentienemers nemen dus het risico voor hen, maar krijgen daarvoor natuurlijk een hogere upside.

In het plan daalt de procentuele bruto marge omdat er meer licentiehouders zullen bijkomen en omdat het aandeel van Hercules Projects en Hercules Academy - waar de marges ook lager liggen - in verhouding zal toenemen.

  • Hercules Trophy: lage omzet per klant, maar marges stijgen met het volume.
  • Hercules Projects: hogere omzet per klant, meer one-offs, lagere marges
  • Hercules Academy: gemiddelde omzet per klant, raamcontracten, lagere marges

Kosten

Sinds we van direct sales zijn overgeschakeld naar content marketing en sales automation, zijn ook deze kosten sterk gezakt als een percentage van de omzet. Met een kleiner team en sterke partners zoals VOKA kunnen we nu een veel grotere omzet aan.

De directe kosten zijn zeer goed te voorspellen door stabiele licentiecontracten en door jaren ervaring in het organiseren van de Hercules Trophy's. Reiskosten zijn ondertussen ook een stuk lager dankzij het IT platform.

De investeringen en afschrijvingen tonen aan dat we inzetten op digitalisering. Elke feature die ontwikkeld wordt op het platform dat aangeboden wordt aan licentiehouders, zorgt voor een multiplicator effect. Er werd geen kapitaal voorzien om nieuwe risico-volle eigen kantoren te starten in nieuwe werelddelen.

Dankzij verdere digitalisering blijven de overheads stabiel en zakken ze dus als een percentage van de business. Herculean heeft niemand in loondienst en heeft geen dure kantoren.

Financiële tabellen