Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, daarbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve de Informatienota en de sectie over risicofactoren te lezen en u aan te melden vooraleer te investeren.

Billy 1A

Duurzame Ontwikkeling Tax Shelter
Aandelen België 367 investeerders
De verplaatsingsgewoonten van de Brusselaar transformeren
Voorwaarden
€ 3.000.000
Pre-money waardering
25,0%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 133.500
Opgehaald bedrag
€ 0
Verwachte inleg door co-investeerders
56 dagen
Resterend

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Gelieve er rekening mee te houden dat het totale bedrag van het aanbod maximaal EUR 500.000 bedraagt, berekend over een periode van twaalf maanden, en dat elke belegger op de aanbieding mag ingaan voor maximum EUR 5.000.

Intro

Billy is een Brusselse start-up die elektrische deelfietsen aanbiedt, via zijn app.

Het bedrijf had een wereldprimeur met deze innovatie door in 2017 de eerste full-scale tests te lanceren. Sinds januari 2019 is de dienst beschikbaar voor het grote publiek, met een vloot van 600 fietsen in Brussel.

De missie blijft sinds het begin dezelfde: de levenskwaliteit in Brussel verbeteren. Een missie die wordt ondersteund door een geëngageerde gemeenschap van gebruikers en meer dan 100 Belgische investeerders.

In één jaar tijd zijn er tienduizenden ritten gemaakt, waardoor het bedrijf haar model heeft kunnen verfijnen en haar impact op de stad heeft kunnen vergroten. Ze bereidt nu de volgende fase van haar groei voor, die ze via deze campagne wil financieren.

Een eerste crowdfunding werd al in 2018 georganiseerd om de publieke lancering te financieren. Vandaag wil Billy nog meer investeerders in haar kapitaal verwelkomen, om zo de stedelijke mobiliteit samen te transformeren en de levenskwaliteit in onze hoofdstad en vele andere steden daarna te verbeteren.

Het probleem

  • Verkeerscongestie: Brussel is de 15e stad met de meeste congestie ter wereld. Bovendien wordt 58% van de openbare ruimte besteed aan de auto, wat vitale ruimte van voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de natuur wegneemt.
  • Luchtkwaliteit: Het wegvervoer is de tweede sector met de hoogste uitstoot, die verantwoordelijk is voor meer dan 26% van de broeikasgassen in het Brussels Gewest.
  • Aanbod van het openbaar vervoer: Het openbaar vervoer is een uitstekend alternatief voor de auto, maar het volstaat niet om deze te vervangen: de verbindingen kunnen tijdrovend zijn en de frequentie is vaak onvoldoende.
  • Stalling en diefstal van fietsen: De inwoners van Brussel hebben vaak niet de ruimte om thuis een fiets veilig te parkeren en diefstal blijft een plaag die hen ervan weerhoudt om hun fiets op straat vast te maken.
  • Fysieke inspanning: In Brussel is de helft van alle autoritten korter dan 5 km en kunnen dus met de fiets worden afgelegd. Maar het heuvelachtige profiel van de stad en iets langere verplaatsingen vereisen een fysieke inspanning die veel mensen niet bereid zijn om dagelijks te doen.

Tijdens de eerste week van de lockdown werd een vermindering van 85% van het autoverkeer vastgesteld. De luchtkwaliteit is aanzienlijk verbeterd en de fiets maakt een comeback in de straten van Brussel.

Zo'n Brussel is de toekomst. De stad heeft behoefte aan een mobiliteitsoplossing zoals Billy.

De oplossing

De dienst: Billy biedt een dockless e-bike sharing systeem aan. Een gebruiker kan op elk moment één van de 600 elektrische fietsen die in Brussel beschikbaar zijn, lokaliseren, reserveren en ontgrendelen, en dat allemaal via zijn smartphone. Na de rit kan de gebruiker de fiets overal in het bediende gebied afzetten, dat vandaag een derde van het Gewest beslaat.

De fiets: Billy heeft zijn eigen fiets en on-board technologie ontworpen en ontwikkeld, speciaal geoptimaliseerd voor het deelsysteem. Het is één van de enige Europese bedrijven dat een dergelijk product heeft ontwikkeld op basis van drie jaar ervaring.

De werking: De lege batterijen worden dankzij hun elektrische connectiviteit tijdig vervangen door opgeladen batterijen door medewerkers van Billy. Die rijden met bakfietsen om de batterijen te vervangen en de fietsen te reinigen. Een ander team, ook op fietsen, voert kleine reparaties uit op straat. Alleen de fietsen die meer aandacht nodig hebben, worden opgehaald en hersteld in de werkplaats van het bedrijf.

Parkeren: Het team van Billy werkt nauw samen met de overheid en hun gebruikersgemeenschap om een respectvolle coëxistentie met alle Brusselaars te verzekeren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct beveiligen van zijn fiets aan het einde van elke rit. De maatregelen die sinds de start van de dienst zijn genomen, werpen hun vruchten af: het komt zelden voor dat Billy slecht geparkeerd staat en het diefstalpercentage is verwaarloosbaar.

Business model

De gebruiker betaalt €0,20 per minuut. Billy rekent geen ontgrendelingskosten aan, in tegenstelling tot andere deelfiets- en deelstepaanbieders. Een gemiddelde rit duurt 12 minuten en kost dus €2,40.

Abonnementen zijn binnenkort beschikbaar in de applicatie. Deze maken het mogelijk voor de gebruiker om de prijs per minuut te verlagen.

Dit jaar is Billy ook gestart met het beantwoorden van aanbestedingen om zijn dienst en technologie te leveren aan steden en regio's in België en Europa.

Impact

Billy geeft Brusselaars die belang hechten aan een betere mobiliteit in hun stad de flexibiliteit die andere alternatieven niet bieden. Op die manier draagt de gebruiker bij tot de verbetering van de levenskwaliteit in zijn hoofdstad. Hij vermindert het aantal autoritten en de negatieve impact ervan op het milieu, verbetert de volksgezondheid, werkt mee aan een betere stadsplanning en aan een verhoogde verkeersveiligheid. Het bedrijf is van plan om tegen de zomer van 2021, 1M verplaatsingen te realiseren.

Naast de impact op de mobiliteit, is Billy ook een opleidingsproject voor fietsmonteurs. Het stelt gemotiveerde mensen, die geen diploma of opleiding hebben, in staat om vaardigheden te ontwikkelen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Billy wil tegen de zomer van 2021, 20 banen voor fietsmonteurs creëren.

In deze Covid-19 tijden speelt Billy een cruciale rol in het bieden van een individueel en dus meer hygiënisch transportmiddel voor mensen die zich moeten verplaatsen om de stad draaiende te houden. In de afgelopen weken heeft Billy duizenden gratis ritten aangeboden aan deze Brusselse helden.

TAX SHELTER 45%

Het beschikbaar Tax Shelter investeringsbedrag werd volledig opgebruikt. Investeringen zullen niet langer kunnen genieten van het Startup Tax Shelter voordeel.