Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, daarbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve de Informatienota en de sectie over risicofactoren te lezen en u aan te melden vooraleer te investeren.

Lseat 1A

Tax Shelter
Aandelen België 78 investeerders
Zet een gewone economy seat om in de slaapstand
Voorwaarden
€ 7.000.000
Pre-money waardering
6,3%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 59.200
Opgehaald bedrag
35 dagen
Resterend
€ 50.000
Minimale doelstelling
118% gefinancierd

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Gelieve er rekening mee te houden dat het totale bedrag van het aanbod maximaal EUR 424.000 bedraagt, berekend over een periode van twaalf maanden, en dat elke belegger op de aanbieding mag ingaan voor maximum EUR 5.000.

De meeste langeafstandsvluchten hebben tijdsverschillen of opereren 's nachts. Aan boord gaan van een langeafstandsvlucht in economy class is vaak een stoelzoekoefening zonder buren, zodat u tijdens de vlucht kunt gaan liggen en slapen. Liggend op twee of drie stoelen, blijven de structuren tussen de stoelen grote obstakels voor het comfort.

Aan de andere kant zorgen verbeteringen in de verkooptechnieken van luchtvaartmaatschappijen ervoor dat de bezettingsgraad gemiddeld meer dan 85% bedraagt. Het vinden van geschikte slaapomstandigheden is daarom een illusie.

Zo ontstond het idee van de Lseat, dat, eenmaal gepatenteerd, alle spelers in de luchtvaartindustrie aantrok die de kans hadden om het te leren kennen.

Lseat zet de passagiersstoel in de economy class om in een comfortabele slaapstand.

Door het voorste deel van een passagiersstoel te laten zakken, verandert een uitschuifbaar verlengstuk in een beensteun met een voetsteun die onder de vorige stoel schuift. De Lseat biedt dus een comfortabele slaapstand die op alle langeafstandsvluchten wordt gewaardeerd, zonder dat de ruimte tussen de rijen stoelen of de dichtheid van de passagiers per vliegtuig wordt veranderd.

Passagiers kunnen zonder elektrische ondersteuning van de ene naar de andere modus overschakelen. Hij of zij gebruikt zijn of haar eigen gewicht voor extensie- en spanningsveren om te helpen bij het intrekken in de zitstand.

TAX SHELTER 45%

Indien u investeert in deze onderneming kan u genieten van de Tax Shelter. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een belastingvermindering ter waarde van 45% van uw investering. Meer lezen…
Gelieve te noteren dat het beschikbaar Tax Shelter investeringsbedrag € 166.800 bedraagt.