SCARAB Sports 1A

Aandelen
A new dimension in talent development
€ 287.950
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 120 investeerders
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Deze aanbieding wordt vervroegd afgesloten op 27 juli 2021 (inbegrepen).


SCARAB Sports is een start-up die zich positioneert in de snel groeiende industrie van data gedreven sporttechnologie. Wij streven ernaar om de prestatievorderingen van professionele atleten te stimuleren en hun entourage bij te staan met bruikbare gegevens over hun technische en cognitieve vaardigheden. Dit om talent identification te faciliteren zodat clubs hun fysiek minder ontwikkelde, maar toch zeer getalenteerde spelers niet meer vroegtijdig wegsturen uit hun jeugdopleiding.

Laat-mature spelers zijn een gekend fenomeen in het voetbal en hier bestaan heel wat voorbeelden van zoals Dries Mertens, Kevin De Bruyne,... Het is de droom van deze jonge spelers om door te groeien tot een professionele voetballer zoals hun idolen. Vaak worden ze echter van deze droom onthouden omdat ze fysiek nog niet helemaal ontwikkeld zijn, terwijl hun leeftijdsgenoten op dat moment wel al verder staan. In het moderne voetbal is er een overvloed aan prestatiegegevens over het fysieke aspect van een speler, maar voor jeugdspelers die een latere groeispurt hebben, kunnen deze gegevens een vertekend beeld geven. Technisch en cognitief zeer vaardige voetballers worden steeds waardevoller, maar er is een gebrek aan hulpmiddelen om ze objectief te testen en te trainen.


SCARAB Sports assisteert voetbalclubs en -academies met een flexibele trainingsmodule waarrond een tal van trainingsoefeningen kan worden opgebouwd om voetballers te trainen en objectief te testen op hun technische en cognitieve vaardigheden.

Geïntegreerde hightech sensoren zullen de prestatie van de speler tijdens de oefeningen opmeten om gegevens en waardevolle inzichten te verschaffen op de companion app. Op deze manier zal SCARAB Sports het aantal verloren talenten tot een minimum beperken.

THE PL8


PL8 uitgesproken als ‘plate’ is een interactief rebound board (een plaat waartegen de bal weerkaatst kan worden) waarrond tal van bal-technische en cognitieve oefeningen opgebouwd kunnen worden. Dit gebeurt door middel van de geïntegreerde LEDs die de oefeningen willekeurig aansturen. PL8’s zijn afzonderlijk bruikbaar, maar ze kunnen ook onderling verbonden worden om de complexiteit en het aanbod van trainingsmogelijkheden uit te breiden.

Door middel van high-tech sensoren wordt de prestatie van de speler in de technisch-cognitieve trainingsomgeving opgemeten. Het verzamelen van betrouwbare en vergelijkbare data wordt bewerkstelligd door gestandaardiseerde trainingsprotocollen, opgesteld in samenwerking met professionele voetbalclubs en verschillende voetbalexperten. Deze protocollen zijn een set aan oefeningen die op een betrouwbare manier vergeleken kunnen worden over tijd.

Op die manier kan de evolutie van een speler op basis van relevante parameters worden weergegeven waardoor de jeugdwerking efficiënter te werk kan gaan om beloftevolle spelers te ontdekken a.d.h.v. de objectief gemeten data. De verzamelde data op technisch en cognitief vlak resulteert dus in complementaire inzichten naast de bestaande fysieke data en zorgt zo voor een completer beeld van spelers waardoor er minder potentiële topspelers (en dus ook grote transfersommen) verloren zullen gaan.

Companion Application


Naast de fysieke PL8 is er een mobiele applicatie die onder andere fungeert als afstandsbediening van de PL8’s. Dit maakt het mogelijk om oefeningen in te stellen, te starten, te stoppen en enkele elementaire data van de lopende oefening te bekijken. Anderzijds omvat de applicatie ook een gedeelte dat niet op training gebruikt wordt.

Hierop zullen diepgaande analyses en voorspellingen uitgevoerd worden aan de hand van artificiële intelligentie. Vooruitgang van spelers, techniekanalyse, aanbevelingen voor trainingsprogramma’s en het differentiëren van relevante parameters zijn daarbij belangrijke factoren.

Daarnaast zal de applicatie bestaan uit een bibliotheek van oefeningen die opgesteld zijn in samenwerking met de expertise en coaches van onze partner-clubs.

Partnerships met Pro-League clubs


SCARAB Sports heeft reeds partnerships met KAA Gent, OH Leuven en Royal Antwerp FC. Deze clubs zullen SCARAB Sports bijstaan in het wetenschappelijk onderzoek en de sportscience achter het product. Ze zullen ook als ambassadeur fungeren voor SCARAB Sports. Hiermee wint men aan credibiliteit en zichtbaarheid in het voetballandschap.

Naast de sportwetenschap en het ambassadorship zullen deze clubs ook onze eerste early adopters zijn bij market launch.

Nieuws

Na het uitkomen van het high-fidelity prototype is SCARAB Sports verschillende keren in de pers gekomen. De artikels van HLN, Het Nieuwsblad en Bloovi kan u hieronder terugvinden.

Volg zeker ook onze socials voor de laatste updates.