Veelgestelde vragen

Hoe verloopt mijn investering?

Spreds biedt investeringsmogelijkheden in aandelen en leningen in een selectie van doelondernemingen.

1. Investeringsmogelijkheden: investeringen via Participatieve Notes


Investeerders die via ons platform investeren worden meestal geen directe aandeelhouders of kredietverstrekkers, zij investeren via een door Spreds beheerd financieel vehikel (genaamd Spreds Finance).

Spreds Finance geeft een effect uit dat de investering van de investeerder vertegenwoordigt. Dit financieel instrument wordt een Participatieve Note genoemd en kan gekoppeld zijn aan aandelen in een onderneming (een Equity-Linked Note genoemd) of aan een lening aan een onderneming (een Debt-Linked Note genoemd). De Participatieve Note is het economische spiegelbeeld van een aandeel (aandelenbelang) of een lening in de onderliggende onderneming (de onderneming die gefinancierd wordt) en geeft de eigenaar ervan recht op hetzelfde rendement (meerwaarden in het geval van aandelen of rente in het geval van leningen) op een pass-through basis, wat betekent dat Spreds Finance verplicht is de investeerders die Participatieve Notes houden de opbrengst van de onderliggende investering te betalen die aan Spreds Finance wordt uitgekeerd.

Het belangrijkste voordeel van dit systeem is dat aandelen of leningen in particuliere ondernemingen in de meeste gevallen illiquide zijn (wat betekent dat beleggers ze niet kunnen verkopen) en vaak niet deelbaar (wat betekent dat beleggers moeten investeren in veelvouden van een groot bedrag, bijvoorbeeld 100 000 euro). Met Participatieve Notes kunnen beleggers kleinere bedragen investeren en zij kunnen (als zij een koper vinden) hun Participatieve Notes verkopen.

Investeren via Participatieve Notes betekent dat investeerders worden gegroepeerd. Door collectief op te treden hebben zij een sterkere stem en hoeven zij niet te worden belast met de administratieve en juridische taken die gepaard gaan met private equity-investeringen. 
Investeren via Participatieve Notes betekent dat Spreds, als beheerder van Spreds Finance, de corporate actions in verband met de onderliggende activa zal beheren totdat de investering is voltooid, bijvoorbeeld de uitgifte van Tax Shelter attesten, het bijwonen van algemene vergaderingen, het betalen van rente op leningen, het verzamelen van rapporten of het organiseren van beslissingen die door investeerders moeten worden genomen. De stemrechten verbonden aan de onderliggende belegging worden collectief uitgeoefend door alle beleggers in die belegging en worden dan uiteindelijk door Spreds Finance namens hen uitgeoefend.

Spreds Finance is een specifiek financieel vehikel met als enige activiteit het houden van investeringen of participaties in bedrijven, met een compartiment voor elke fondsenwerving. 

De bijzondere structuur van Spreds Finance zorgt ervoor dat elk compartiment geïsoleerd is van het andere. Dit betekent dat als één onderneming in financiële moeilijkheden komt, dit geen gevolgen heeft voor de andere investeringen. Bovendien is elk compartiment fiscaal transparant, wat betekent dat er geen extra belasting op vermogenswinst of rente wordt geheven.

2. Investeringsmogelijkheden: directe investeerders


Bij sommige van de mogelijkheden die op Spreds.com worden aangeboden, kunnen beleggers rechtstreeks aandeelhouder in of geldschieter van een onderneming worden. In dit geval wordt geen gebruik gemaakt van een compartiment van Spreds Finance en bezitten de beleggers rechtstreeks aandelen of leningen in de geselecteerde ondernemingen, hetgeen betekent dat zij deze zelf moeten beheren. Spreds maakt altijd duidelijk wanneer een investering wordt gedaan via Participatieve Notes of rechtstreeks in de onderneming.

3. Wat gebeurt er als een onderneming beursgenoteerd is?


Als de aandelen (of obligaties) van een onderneming op een bepaald moment in haar ontwikkeling op de beurs worden genoteerd, worden deze aandelen (of obligaties) liquide en deelbaar. Spreds Finance zal dus de Participatieve Notes die de beleggers bezitten omzetten in aandelen (of schuldbewijzen) van die onderneming en ze overmaken op hun effectenrekening, zodat de beleggers hun participaties op de beurs kunnen verhandelen en zelf hun stemrecht kunnen uitoefenen.

4. Spreds selectieproces


De selectieprocedure voor Spreds verloopt als volgt:
De aanvraagfase begint zodra een projecteigenaar besluit een aanvraag in te dienen bij het New Client Acceptance Committee (NCAC) van Spreds, dat verantwoordelijk is voor de beoordeling of er "rode vlaggen" zijn die Spreds ervan weerhouden de fondsenwerving van een projecteigenaar te ondersteunen. Daartoe is het van belang dat het NCAC over voldoende informatie beschikt om een gemotiveerd besluit te nemen.

De aanvraagfase bestaat uit twee fasen.

In de eerste stap worden projectaanvragers die a priori niet aan de voorwaarden voor verdere samenwerking met Spreds voldoen, eruit gefilterd. De volgende projecten worden standaard uitgesloten, maar er kunnen enkele uitzonderingen worden gemaakt:

  • Projecteigenaren die niet bereid zijn om ten minste 50.000 euro bijeen te brengen;
  • Projecteigenaren met een strafblad op het gebied van witwasbestrijding;
  • Projecteigenaren die gevestigd zijn in een niet-coöperatief rechtsgebied, zoals erkend in het relevante EU-beleid, of in een derde land met een hoog risico overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849.

In de tweede stap verstrekt de projecteigenaar verklaringen en garanties, hetgeen betekent dat hij aansprakelijk is voor misleidende en/of onjuiste informatie ten aanzien van Spreds en investeerders in geval van schade.

Het NCAC beslist op basis van deze informatie of Spreds al dan niet een contract met de projecteigenaar zal ondertekenen.

5. Selectiecriteria voor investeerders


Spreds biedt beleggers een gemakkelijke manier om investeringsmogelijkheden te evalueren via een factsheet die op elk campagneprofiel verschijnt.

6. Equity fact sheet


U vindt meer informatie over de fact sheet in de relevante FAQ: "Wat is de fact sheet?"

7. Gefilterde investeringen


Leden van het Spreds-platform zullen ondernemingen kunnen filteren op basis van verschillende criteria, zodat ze duidelijk kunnen zien welke opportuniteit aansluit bij hun interesses.

8. Investment Tracers


Je kunt meer informatie over de tracers vinden in de Tracer FAQ sectie.

9. Het risico van een mislukte start


Uit de statistieken blijkt dat 40-50% van de start-ups mislukken, wat een totaal verlies voor de investeerder betekent, 40% overleven met een klein verlies of rendement, terwijl de resterende 10-20% slagen - d.w.z. ze worden uitgekocht of gaan naar de beurs - en een meerwaarde genereren die een veelvoud vertegenwoordigt van ten minste 3 keer de oorspronkelijke investering.

10. Uitgifte van het blad met essentiële investeringsinformatie


We verwijzen graag naar de FAQ over dit onderwerp: "Wat is het blad met essentiële beleggingsinformatie?"

11. Spreds Finance: Tax Shelter Management 


Hier kan u meer informatie vinden over het tax shelter management onder de Tax Shelter FAQ sectie.

12. Spreds Finance: vertegenwoordiging van Participatieve Notehouders en algemene vergaderingen