Gedragscode

Spreds bevordert de vogende waarden voor zichzelf en voor de ondernemingen die deelnemen aan campagnes:

Hoewel Spreds niet kan garanderen dat de ondernemingen al deze waarden zullen naleven, noch dat zij deze waarden ten alle tijden zullen naleven, zal Spreds de ondernemingen verplichten om op hun profiel aan te geven hoe zij al dan niet deze waarden naleven.