Ethische code van Spreds

Spreds bevordert de vogende waarden voor zichzelf en voor de bedrijven die deelnemen aan crowdfunding campagnes:

 1. Spreds promoveert bedrijven die:

  • Producten of diensten met een maatschappelijk nut verkopen;
  • Zich ontwikkelen op een manier die een positief invloed heeft op de werkgelegenheid;
  • Streven naar uitmundheid in al hun activiteiten;
  • Pionier zijn en innoveren in hun business.
 2. Bedrijven moeten hetvolgende naleven:

  • Het principe van het delen van het succes van de onderneming met al haar stakeholders, wat een hoeksteen is van de crowdfunding;
  • De wet- en regelgeving van kracht;
  • Algemeen aanvaarde ethische en corporate governance regels;
  • Het milieu en het voorzorgsbeginsel met betrekking tot milieuvraagstukken;
  • De mensenrechten van de mensen die getroffen zijn door de activiteiten van het bedrijf;
  • De rechten van zijn consumenten.
 3. Bedrijven mogen niet in één van de volgende verboden sectoren actief zijn:

  • Wapens;
  • Drugs;
  • Prostitutie;
  • Pornografie;
  • Mensen- of orgaanhandel;
  • In het algemeen: illegale of ongeoorloofde producten of diensten.

Hoewel Spreds niet kan garanderen dat de bedrijven al deze waarden zullen naleven, noch dat zij deze waarden ten alle tijden zullen naleven, zal Spreds de bedrijven verplichten om op hun profiel aan te geven hoe zij al dan niet deze waarden naleven.