Risico’s

De algemene risico’s van de crowdfunding investeringen en wat u kan doen om de risico’s te beperken.

Risico’s

Iedereen bij Spreds wil er zeker van zijn dat onze investeerders op de hoogte zijn van de risico’s wanneer u via ons platform investeert. Wij streven ernaar om een balans te vinden van de risico’s en de beloningen in onze berichten en gesprekken over investeringskansen.

De meeste materialen bevatten waarschuwingen, zoals deze: “Investeren brengt serieuze risico’s met zich mee, daarbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve de Informatienota en de sectie over risicofactoren te lezen en u aan te melden vooraleer te investeren.”

Een verschillende activaklasse

Investeren is altijd risicovol. Het is belangrijk om te onthouden dat wij mogelijkheden bieden tot verschillende typen activaklassen. Deze optie was eerder alleen mogelijk voor professionele investeerders.

Investeren in een onderneming dat in een vroeg stadium is, of het nu een start-up, scale-up, micro-onderneming of KMO is, blijft altijd riskanter dan investeren in de aandelenmarkt en het kan langer duren om te volgroeien.

Investeer nooit meer dan u kunt missen.

Verlies van investering of belastingverlaging

De meerderheid van startende ondernemingen falen of groeien niet zoals gepland. Het is mogelijk dat u alles, of een deel van uw investering kunt verliezen. Als een onderneming waarin u heeft geïnvesteerd failliet gaat, is het ongebruikelijk dat de onderneming eigen vermogen over heeft om schulden of aandeelhouders terug te betalen. Volgens de wet zijn de aandeelhouders de laatsten die worden terugbetaald, na debiteuren en andere partijen. Als dit gebeurt, is Spreds niet verantwoordelijk om u terug te betalen voor uw investering. We zullen een aantal methoden benoemen die ervoor zullen zorgen om het risico zo laag mogelijk te houden.

Volgens het Belgische startup Tax Shelter programma, hebben investeerders die inkomstenbelasting in België betalen, de mogelijkheid om een belastingverlaging van 25-45% over hun investering te krijgen.

Spreds heeft zorgvuldig alle Tax Shelter investeringskansen onderzocht en zal dezen in een transparante manier benoemen. Ondanks dit, ligt de exacte belastingverlaging aan de individuele omstandigheden van de investeerder en is niet gegarandeerd.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de investeerder verplicht worden om een deel van de belastingvermindering terug te betalen, pro rata de resterende duur van de periode van 4 jaar.

Als u enige twijfel heeft over het feit of u aanspraak kan maken op de belastingverlaging of de fiscale behandeling van uw investering, is het aangeraden onafhankelijk belastingadvies in te winnen voordat u verder gaat met uw investering.

Het startup Tax Shelter programma heeft een aantal voorwaarden waaraan de individu moet voldoen om volledig gebruik te mogen maken van deze belastingverlaging, waaronder:

Tijd

U moet uw administratie voor ten minste vier jaar bewaren. Het Spreds Finance mag de participatie van de onderneming gedurende deze periode van vier jaar niet verkopen.

Doelstelling

De onderneming waarin u heeft geïnvesteerd mag hun onderneming niet wijzigen. Het mag in de toekomst geen investerings firma, financierings onderneming, treasury onderneming, management onderneming of vastgoed onderneming worden.

Gebruik van geldmiddelen

De onderneming mag zijn financiën niet gebruiken om te verdelen als dividenden om aandelen te verkrijgen of leningen te verstrekken.

Verwatering

Verwatering is een fenomeen dat optreedt wanneer een onderneming extra aandelen uitgeeft. Elke investering die op Spreds wordt gemaakt kan in de toekomst verwateren. Dit betekent dat als de onderneming kapitaal ophaalt op latere datum, de onderneming extra aandelen uitgeeft aan de nieuwe investeerders waardoor het percentage dat u van de onderneming bezit vermindert.

Dit betekent niet dat uw investering verlies draait, aangezien de waarde van de onderneming waarschijnlijk verhoogd wordt door de kapitaalverhoging.

Verwatering beïnvloedt elk bestaand aandeelhouder (of Notehouder) die geen van de aandelen koopt die zojuist zijn uitgegeven. Spreds zal alle Notehouders informeren als hun investeringen gevaar lopen om te verwateren.

Gebrek aan dividend

Dividenden zijn betalingen gemaakt door een onderneming aan zijn aandeelhouders, bestaande uit de winsten van dit onderneming.

Investeringen in vermogen omvat geen standaard rendement op uw investering, zoals bij obligaties of publieke aandelen die deze betreffende dividenden wel standaard uitbetalen. Alle winsten van ondernemingen op ons platform worden over het algemeen direct weer in de onderneming geïnvesteerd, om zo de onderneming te laten groeien.

Een onderneming heeft geen verplichting om dividenden aan aandeelhouders uit te keren.

Gebrek aan liquiditeit

Liquiditeit betekent: de mogelijkheid om in korte tijd activa of effecten te kopen of verkopen.

Investeren via Spreds is niet-liquide, doordat wij geen secundaire markt hebben waar effecten kunnen worden verkocht. Investeerders kunnen hun effecten op elk gegeven moment doorverkopen, mits deze (in het privé) een koper kan vinden.

Investeerders hebben de mogelijkheid om hun effecten onder specifieke omstandigheden te retourneren, waaronder: wanneer de onderneming wordt verkocht, of de onderneming op de aandelenmarkt drijft, of de aandelen in de onderneming dat door Spreds Finance vast worden gehouden gekocht worden.

De periode wanneer een onderneming volgroeid is, ligt aan de onderneming, maar over het algemeen is dit tussen de 5 en 8 jaar na de eerste investering. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om uw investering terug te vorderen of financieel rendement te zien binnen 5 tot 8 jaar.

Heeft u vragen?

Lees onze Veelgestelde vragen. Ons team kan u ook helpen, contacteer ons simpelweg voor vragen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste campagnes.

Blijf op de hoogte