Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor de vrijstelling van de roerende voorheffing op interesten?

De betrokken vrijstelling geldt uitsluitend voor natuurlijke personen, inwoner of niet-inwoner, die een lening voor minimaal 4 jaar afsluit buiten zijn beroepswerkzaamheid.

Ontvangt u meer dan 9.965 euro (bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt, zoals hieronder aangegeven) aan rente uit leningen afgesloten via een erkend crowdfundingdienstverlener, dan moet u dit aangeven in uw belastingaangifte. Raadpleeg uw boekhouder hierover.

Het rentebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het belastingjaar 2021 bedraagt dit 15.860 euro. De overheid heeft echter beslist om het geïndexeerd bedrag te bevriezen waardoor het geïndexeerd bedrag € 15.630 voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024.