Veelgestelde vragen

Wat zijn de beschermingen voor een debiteur in het kader van de SEPA-domiciliëring?

De bescherming van de debiteur maakte het voorwerp uit van een Europese richtlijn die in België werd omgezet door de wet van 19 april 2014 betreffende betalings- en kredietdiensten.

Dankzij deze wetgeving kan de schuldenaar, via zijn bank:

  • bepaalde beperkingen opleggen met betrekking tot:
    • het maximumbedrag per domiciliëring; 
    • de maximale frequentie van de domiciliëringen in een bepaalde periode;
  • aangeven voor welke schuldeisers al dan niet domiciliëring kunnen worden aanvaard;
  • een automatische domiciliëring van zijn rekening voorkomen;
  • een onvoorwaardelijke terugbetaling van een reeds gedane betaling vragen, binnen acht weken na de inning ervan.

Opgelet: de wettelijke afkoelingsperiode voor crowdfunding is momenteel echter vier dagen. Het is aldus niet mogelijk om meer dan 4 dagen na het einde van de campagne om terugbetaling te vragen. Dit bedrag zal op dat moment niet terugvorderbaar zijn.