Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als mijn participatieve notes voor het einde van de 4 jaar worden verkocht?

Doordat een investering in aanmerking komt voor Tax Shelter, kunt u profiteren van een belastingvermindering op de betreffende investering. Deze vermindering is echter slechts pro rata gegarandeerd voor de periode dat u het financieel instrument bezit. De termijn om van de volledige belastingvermindering te kunnen genieten is 4 jaar. Met andere woorden, als u uw participatieve notes verkoopt of als de aandelen waarin u hebt belegd, worden verkocht voor het verstrijken van een periode van 4 jaar volgend op het jaar van uw investering, zal er een pro rata temporis terugname plaatsvinden van de belastingvermindering die u heeft verkregen in het jaar volgend op uw investering. 

Voorbeeld


U investeert 1.000 euro in een onderneming die in aanmerking komt voor de 45% Tax Shelter regeling. U kunt uw belastingen met 450 euro verminderen in het jaar volgend op uw investering. De aandelen worden na 2 jaar verkocht. De belastingvermindering wordt het jaar na de verkoop van de aandelen teruggenomen voor een bedrag van 225 € (d.w.z. 24/48). De pro rata berekening gebeurt per maand.

Houd er rekening mee dat u in uw belastingaangifte voor het volgende jaar onder code 1328 van sectie X moet aangeven dat u uw financieel instrument hebt verkocht, waarvoor Spreds u uiteraard een attest van overdracht zal verstrekken voorzover deze overdracht het gevolg is van een overdracht van het onderliggend actief (de aandelen zelf) om uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen.