Investeren brengt serieuze risico’s met zich mee, daarbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve de Blad met essentiële beleggingsinformatie en de sectie over risicofactoren te lezen en u aan te melden vooraleer te investeren.

NEWTREE IMPACT

Aandelen
Sluit je bij ons aan in onze agrovoedingsrevolutie om klimaatverandering te bestrijden
Blad met essentiële beleggingsinformatie
€ 1.335.454
totaal opgehaald bedrag
 • Gesteund door meer dan 270 investeerders

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

"We zijn verheugd om de uitbreiding van onze succesvolle fondsenwervingscampagne op Spreds aan te kondigen. Jullie enthousiasme is ongelooflijk, met een aanzienlijke toename van de investeringen onlangs. Dus om meer van jullie de kans te geven om mee te doen, hebben we besloten om de campagne te verlengen. Bedankt voor jullie steun" - Benoît de Bruyn, CEO van Newtree ImpactIn de strijd tegen klimaatverandering moet ieder van ons zijn individuele kracht gebruiken en beslissende actie ondernemen!


Als je ooit je spaargeld hebt willen gebruiken voor de toekomst van de planeet, dan biedt Newtree Impact je een unieke kans!

Door deel te nemen aan de kapitaalverhoging van Newtree Impact:

 • Draagt u direct bij aan het transformeren van voedselproductie om de negatieve impact op het milieu en de planeet te verminderen.
 • Krijgt u toegang tot een zeer gediversifieerde portefeuille van impactvolle en innovatieve ondernemingen, geselecteerd door een ervaren team.
 • Wordt uw investering 'liquide', wat betekent dat uw aandelen, gehouden in uw effectenrekening, genoteerd zullen zijn op Euronext Access en vrij verhandelbaar zijn.
 • Investeert u in een sector die in opkomst is, een wereldwijde markt van $201 miljard met een verwachte jaarlijkse groei van 10% van 2024 tot 2033.
 • Sluit u aan bij een ervaren en diverse groep investeerders, inclusief institutionele beleggers, family offices, vermogende individuen en gerenommeerde zakelijke figuren.
 • U kunt een IRR van 10-15% verwachten over een periode van 10 tot 15 jaar (de holding heeft een onbepaalde horizon).

- HET PROBLEEM -


De manier waarop ons voedsel vandaag wordt geproduceerd is niet duurzaam.
Het draagt bij aan de degradatie van de planeet en de opwarming van de aarde.Intensieve landbouw, vleesproductie, ontbossing, voedselverspilling en slecht beheer van de voedselvoorzieningsketen dragen bij aan de opwarming van de aarde.

 • Meer dan 25% van de broeikasgasemissies komt uit ons voedselsysteem
 • Gebruikelijke landbouwpraktijken dragen bij aan ontbossing, bodemdegradatie en bedreigen de biodiversiteitMet wereldwijde ontwikkeling en een groeiende bevolking met een hoger eiwitdieet, moeten we meer voedsel produceren met veel minder middelen. De helft van het bewoonbare land van de planeet wordt al gebruikt voor landbouw. Als de temperatuurstijging de 1,5°C overschrijdt, wordt een deel van onze planeet onleefbaar.

Er is dringend behoefte aan verandering en Newtree Impact ziet een enorme kans om het huidige voedselsysteem te verstoren met duurzamere en effectievere praktijken.


- DE OPLOSSING -


Newtree Impact investeert in landbouw- en voedseltechnologiebedrijven om klimaatverandering te bestrijden.Disruptie komt van het uitdagen van de status quo en dat is precies wat er gebeurt binnen het wereldwijde startup-ecosysteem. Veel innovaties en technologieën komen op om tastbare oplossingen te bieden in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Historische industriegiganten investeren miljarden in deze vooruitgang, wat wijst op het groeiende belang van deze beweging.

Newtree Impact investeert in oplossingen zoals:

 • Vervanging van ingrediënten
 • Efficiëntieverbetering
 • Afvalvermindering
 • Verontreiniging van de bodem verminderen

Sinds 2021 is het team begonnen aan een veelbelovende reis om duurzame, winstgevende resultaten te leveren die de planeet en hun investeerders ten goede komen. Tot nu toe heeft Newtree Impact rechtstreeks geïnvesteerd in 17 entiteiten in de agri-food tech industrie. Ze onderhouden nauwe relaties met hun portefeuillebedrijven, bieden hulp en ondersteuning waar nodig.


- DE VISIE -


Op een missie om te investeren in disruptieve oplossingen om klimaatverandering te bestrijden


Naast ESG-mitigatie investeert Newtree Impact in oplossingen die klimaatverandering tegengaan. Met zijn open holdingstructuur werkt Newtree Impact voor eigen rekening. Dit betekent dat Newtree Impact niet verplicht is om investeringen binnen een specifieke tijdspanne te beëindigen - wat cruciaal is voor de impact - aangezien sommige bedrijven meer dan de gebruikelijke periode van 8 jaar nodig hebben om tastbare milieuvoordelen te genereren.
- OVER "CROWDLISTING" - 


De deuren van impact investing openen voor een bredere gemeenschap van investeerders


Duurzaamheid van voedsel en klimaatverandering zijn zaken die iedereen aangaan. Daarom is het zo logisch voor Newtree Impact om haar kapitaal open te stellen voor een breder publiek. Door een duurzame structuur aan te nemen en nu deze "crowdlisting"-campagne te lanceren, vervult Newtree Impact één van haar belangrijkste missies, namelijk het democratiseren van impact investing, zoals vastgelegd in haar statuten.

Klik hier voor meer informatie over crowdlisting en waarom het aantrekkelijker is voor investeerders.

Vandaag de dag is het voor de meeste mensen erg moeilijk en riskant om hun spaargeld in te zetten voor impact:
 • Toegang tot gespecialiseerde fondsen vereist zeer hoge minimuminvesteringen (meer dan €100.000), waardoor ze voor de meerderheid niet toegankelijk zijn.
 • Investeringen in start-ups via equity crowdfunding platforms worden voor meerdere jaren vastgelegd. Dit biedt weinig diversificatie, waardoor de investering erg risicovol is.

Met Newtree Impact:
 • kun je nu investeren vanaf €1.450 in een zeer gediversifieerde portefeuille.
 • heb je de vrijheid om je aandelen te verhandelen wanneer je maar wilt. Ze zullen beschikbaar zijn op je effectenrekening bij de bank van je keuze en genoteerd staan op de Euronext Access markt.

Newtree Impact wil mensen inspireren om een actieve rol te spelen in het vormgeven van onze toekomst en het veranderen van de loop van het menselijk traject, en ze willen dat wij daar allemaal deel van uitmaken.


- DE PORTEFEUILLEBEDRIJVEN -


Aanbieding van een gediversifieerde portefeuille van disruptieve bedrijvenDe dubbele investeringsaanpak van Newtree Impact, gericht op zowel fondsen als bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen, biedt hen een uitgebreid perspectief op de Agri-Food Tech-industrie. Deze strategie geeft hen ongeëvenaarde expertise en een robuust netwerk binnen de sector, wat hun begrip verrijkt en hun vermogen om veelbelovende mogelijkheden te identificeren verbetert.


Hun portefeuille is verdeeld over drie hoofdsectoren: • Food Tech (70%): De voedingstechnologie is van vitaal belang binnen de voedselindustrie, die 8,05 biljoen dollar waard is en cruciaal is voor het overleven van de mens. Het is een combinatie van biochemie, genetica, voedingsmiddelentechnologie en meer om voedselketens te innoveren en te verbeteren, alternatieve eiwitten te ontwikkelen en nieuwe ingrediënten te introduceren. Deze innovaties helpen om te voldoen aan de eisen van verstedelijking en veranderingen in levensstijl, met als doel duurzame voedseloplossingen te verschaffen voor groeiende bevolkingen en milieuproblemen.

 • Agri Tech (25%): Agrotechnologie maakt gebruik van technologie om de efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid van de landbouw te verbeteren. Technieken zijn onder andere het verbeteren van de bodem- en luchtkwaliteit, het optimaliseren van diervoeders en het verhogen van de voedselproductie in beperkte ruimtes met aandacht voor koolstofcompensatie. Deze vooruitgang pakt problemen aan zoals vervuiling door broeikasgas, droogte, waterschaarste en bodemaantasting, en bevordert een evenwicht tussen onmiddellijke landbouwproductie en milieugezondheid op lange termijn.

 • Preventie van voedselverlies (Food Loss Prevention) (5%): Voedselverspilling is wereldwijd een groot probleem. 17% van de jaarlijkse voedselproductie, of 931 miljoen ton, wordt niet geconsumeerd. Oplossingen zijn gericht op het verlengen van de houdbaarheid van producten, het gebruik van duurzame verpakkingen en het verbeteren van het beheer van boerderijen. Het aanpakken van voedselverspilling is cruciaal voor het verbeteren van de voedselzekerheid, het verminderen van de uitputting van grondstoffen en het minimaliseren van economische en milieueffecten, waaronder CO2-uitstoot en waterverspilling.


Newtree Impact heeft disruptieve innovatie ondersteund die wordt gedreven door ondernemers die hun waarden delen. Van precisielandbouw, plantaardig vlees, duurzaam huisdiervoer tot impactfondsen; ze investeren in een breed spectrum binnen de agri-food tech sector.


Voorbeelden van gefinancierde bedrijven:

 • New School Foods (CA, Food Tech): Plantaardige zalmfilets. €273k
 • CropX Inc (IS, Agri Tech): Agronomische uitdagingen. €750k
 • Heura Foods (ES, Food Tech): Plantaardig voedsel met mediterrane invloeden. €1,5M
 • Fable Foods (AU, Food Tech): Afgedankte paddenstoelen om plantaardig voedsel te produceren. €281k
 • Algama Foods (FR, Food Tech): Richt zich op het gebruik van algen in voeding. €1M
 • EvodiaBio (DK, Food Tech): Duurzame transformatie van de aroma-industrie. €700k
 • Atomo Coffee (US, voedselverspilling): Bonenloze koffie. €300k
 • Cubiq Foods (ES, Food Tech): Vetvervangers in alternatieve eiwitten. €500k
 • Proteon Pharmaceuticals (PL, Biotechnologie): Werken aan de bescherming van het microbioom. €600k
 • Protix (NL, Food-Tech): Productie van ingrediënten op basis van insecten voor diervoeding. €300k

Extra diversificatie via fondsen :

 • Aqua-Spark (NL, Agri-Tech): Investering in duurzame aquacultuur. €1,2M
 • Alt. Nutrition Funds (US, Food-Tech): Richt zich op alternatieve eiwitoplossingen. €1,5M

Hier zijn enkele voorbeelden. Als u meer wilt weten, kunt u de website van Newtree Impact bezoeken.


- TRACTION -


Succesvol €12,8 miljoen+ ingezet in 17 ondernemingen over meer dan 90 bedrijvenIn slechts 3 jaar heeft Newtree Impact succesvol €18 miljoen opgehaald en daarvan €12,8 miljoen geïnvesteerd. Tientallen venture capitalistbedrijven hebben met hen mee geïnvesteerd, waaronder Cargill, Upfield, Unovis Assets, Nutreco, ECBF en vele anderen.

De portefeuillebedrijven zijn sterk geëvolueerd: startups zijn over de landen uitgebreid, hebben complementaire ondernemingen gekocht, zijn overgegaan van labproductie naar massaproductie en hebben partnerships met reuzen aangegaan.


Ook hebben 3 van de portefeuillebedrijven het tot de top 20 van de FoodTech 500 ranking voor 2023 gehaald. De FoodTech 500 is de eerste definitieve lijst van wereldwijd ondernemerstalent op het kruispunt van voedsel, technologie en duurzaamheid.


Newtree Impact wordt in vele publicaties genoemd, wat wijst op hun opkomst als impactinvesteerder:

- DE INVESTERINGSTRATEGIE -


Een strategisch investeringsproces gedreven door een duidelijke theseNewtree Impact zoekt investeringsmogelijkheden rond zijn duidelijke these: het verstoren van de agri-food technologie voor een positieve klimaatimpact.


Door proactief te scouten en strategische partnerschappen aan te gaan, ontdekken ze niet alleen veelbelovende ondernemingen, maar krijgen ze ook toegang tot co-investeringsmogelijkheden met afgestemde fondsen. Deze aanpak biedt hen een wereldwijd perspectief op het landschap van agri-food technologie. Ondanks de overvloed aan opties hanteren ze strenge criteria en investeren ze slechts in 5% van de mogelijkheden die ze tegenkomen.


Hier is een overzicht van hun investeringsproces:
- FINANCIERING -


Ondersteund door zowel institutionele als individuele investeerders die zich inzetten om investeringen te benutten voor een positieve wereldwijde impact.


Newtree Impact heeft in de afgelopen drie jaar €18 miljoen aan financiering veiliggesteld via zeven succesvolle kapitaalverhogingen. Met een diverse groep investeerders, waaronder institutionele spelers zoals Whitestone, Noshaq en IMBC, evenals Family Offices en noemenswaardige ondernemers, benadrukt Newtree Impact dat impactinvesteringen relevant zijn voor alle soorten investeerders. In lijn met hun missie om impactinvesteringen te democratiseren, nodigt Newtree Impact individuele investeerders uit om zich bij hun gemeenschap aan te sluiten en deel te nemen aan de revolutie op het gebied van Agri-Food Tech.
Deze 'crowdlisting' is slechts het begin van de reis van Newtree Impact. Ze streven ernaar om te groeien en €100 miljoen op te halen en in te zetten met een investeringsportefeuille van meer dan 35 ondernemingen in verschillende stadia binnen een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar.


Wat de investeerders van Newtree Impact zeggen:Doe mee met ons in de revolutie van de agri-food technologie om klimaatverandering te bestrijden!


Samenvatting fondsenwerving

Crowd investeringen € 1.335.454
Verwachte inleg door anderen € 0
Opgehaald bedrag € 1.335.454
Minimum round € 500.250
Maximum round € 4.999.890
Aandelen in de onderneming (volledige ronde) 17,23%
Pre-money waardering € 24.022.492
Min. post-money waardering € 24.522.742
Max. post-money waardering € 29.022.382