Eneco Zeebrugge 1A

Lening
€ 293.100
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 380 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

Beschrijving

Potentiële investeerders worden erop gewezen dat het aangeduide brutorendement van 5% op jaarbasis over 6 jaar slechts van toepassing is na de verlening van de onherroepelijke vergunning voor het voorgestelde project. In afwachting hiervan, en voor een maximum van twee jaar na het afsluiten van de lening door MyMicroInvest Finance, zal er een lager brutorendement van 2% op jaarbasis van toepassing zijn. Bovendien kan de lening vervroegd terugbetaald worden vanaf drie jaar na het verlenen van de onherroepelijke vergunningen wat een vermindering in het voorgestelde rendement kan meebrengen.

Over Eneco

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco levert groene stroom en gas aan 300.000 residentiële klanten en wekt haar stroom volledig op in België via 86 windmolens en meer dan 250.000 zonnepanelen. Binnenkort start de bouw van Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust, waardoor Eneco haar toonaangevende positie in de windsector verstevigd.

Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het zet in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag en elektrische laadpalen én wil burgers betrekken in dit verhaal. Zo biedt Eneco grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten via crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven.

Eneco Wind is een pionier als het gaat om het laten participeren van burgers bij het opzetten en realiseren van windprojecten. Het is immers belangrijk dat alle omwonenden van windenergieparken en Eneco-klanten de kans krijgen om mee te investeren in duurzame energie en hier ook de vruchten van kunnen plukken.

Bij Eneco willen we echt gaan voor energie voor iedereen. Door samen bij te dragen aan de creatie van nieuwe duurzame energiebronnen verkleinen we het klimaatprobleem.

Het project in Zeebrugge

De investeringsopportuniteit heeft betrekking op het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een nieuwe windturbine op de site van European Food Centre (deel van de Vlaamse Visveiling) in Zeebrugge. De geplande windturbine zal een kracht hebben van 3.4 MWh en zal jaarlijks 9.200 Mwh groene elektriciteit produceren, goed voor een jaarlijkse CO2 reductie van 4.160 ton.
Een deel van de geproduceerde groene elektriciteit wordt rechtstreeks geleverd aan de installaties van de Vlaamse Visveiling. Eneco Wind België heeft de onherroepelijke milieuvergunning. Voor de verleende bouwvergunning werd er een beroep aangetekend door de Stad Brugge bij de Raad van Vergunningsbetwistingen .

De verwachte investering beloopt 5.9 miljoen euro en geniet de steun over de Vlaamse overheid onder de vorm van de toekenning van groenestroom certificaten. De bouw van het project, met inbegrip van de leveringstermijn van de turbine en de aansluiting op het elektriciteitsnet zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De verwachte exploitatieperiode is 20 jaar.

Belangrijkste contracten

Een lange termijn onderhoudscontract voor het windmolenpark zal worden afgesloten met de fabrikant of een derde partij. Dit onderhoudscontract omsluit zowel preventief of herstellend onderhoud van het park. Daarnaast zal de vennootschap tijdig, in lijn met Eneco’s richtlijnen en risicobeheer, de nodige verzekeringen afsluiten voor bedrijfsschade, voor gebreken in de apparatuur en voor eventuele aansprakelijkheidsclaims. Voor de realisatie van het windmolenpark zullen diverse contracten afgesloten worden. De belangrijkste contracten zijn voor de levering en installatie van windturbines door de fabrikant, de realisatie van civiele werken, netaansluiting, de interne parkbekabeling en het onderhoud van de turbines. Het project te Zeebrugge heeft op dit moment nog geen belangrijke aannemingscontracten afgesloten die materiële impact hebben op de resultaten. Eneco Energy Trade (E.E.T.) is de handelsmaatschappij van de Eneco groep en zal als bevoorrechte partner optreden voor de aankoop van elektriciteit opgewekt door het windmolenpark. E.E.T. zal zichzelf dusdanig positioneren op de markt zodat het Zeebrugge Windmolenpark enerzijds rendabele lange termijncontracten kan sluiten en dat de Eneco groep anderzijds toegang heeft tot groene energie.

Belangrijkste partners

Eneco Wind België richt zijn ontwikkelingsstrategie op drie vlakken: duurzaam, decentraal en samen. In dat opzicht is het belangrijk dat de ontwikkelingsstrategie zich toespitst op de samenwerking met lokale partners zoals omwonenden, gemeenten, havenbedrijven, lokale bedrijven, intercommunales en coöperaties. Deze samenwerkingen laten Eneco toe zich te ontwikkelen als de partner bij uitstek met kennis en volle erkenning van het belang van lokale samenwerking.