Pricing

Of u nu kleine of grote bedragen wenst te investeren in individuele campagnes, of eerder interesse heeft in onze Tracers, u vindt hier alles omtrent de tarifering voor de verschillende investeringsmogelijkheden.

 1. Investeer in individuele campagnes

  Voor elke investering die u maakt op ons platform rekent Spreds een inschrijvingskost van 5% bovenop het ingeschreven bedrag aan voor onze service. Bijvoorbeeld: Indien u € 100 wenst te investeren in een bepaalde campagne, zal het uiteindelijke bedrag dat u moet betalen € 105 bedragen.

  Bovenop deze inschrijvingskost, en om ervoor te zorgen dat bij de opvolging van uw investering uw belangen in lijn liggen met deze van Spreds Finance zal, in geval van een kapitaaldeelneming, een performance fee op de gerealiseerde meerwaarde ingehouden worden.

  Deze performance fee zal slechts ingehouden worden op voorwaarde dat de investeerder een samengesteld rendement van minstens 5% per jaar realiseert op het ingeschreven bedrag. In geval het rendement hoger is dan deze 5% die jaarlijks wordt gecumuleerd zal Spreds Finance 20% inhouden van de totale meerwaarde die het samengesteld jaarlijkse rendement van 5% per jaar (aangegeven als het Prioritaire Bedrag in het Prospectus/Investeringsvoorwaarden) overschrijdt.

  Voorbeeld:
  Indien u € 10.500 investeert in het kapitaal van een start-up waarvoor binnen de 2 jaar een mogelijkheid tot verkoop van de participatie wordt gevonden, en dit voor het dubbele van het totaalbedrag dat destijds geïnvesteerd werd.

  Uw prioritaire bedrag na jaar 1 (5%) = € 11.025
  Uw prioritaire bedrag na jaar 2 (5%) = € 11.576,25

  Aangezien de aandelen verkocht zullen worden aan het dubbele van hun prijs, met name € 21.000 voor een investering ter waarde van € 10.500. De totale meerwaarde die in dit specifiek geval boven het prioritaire bedrag uitstijgt bedraagt € 9.423,75 (€ 21.000 - € 11.576,25).

  Spreds zal vervolgens 20% van dit bedrag (€ 1.884,75) innen als performance fee en de resterende 80% (€ 7.539) gaat naar de investeerder.

  Uw uiteindelijke opbrengst bedraagt € 19.115,25, of een rendement van 86,15%.

  In het geval dat het jaarlijks samengesteld rendement op uw investering niet hoger is dan 5% per jaar zal Spreds geen performance fee innen op uw opbrengst.

 2. Investeren via onze Tracers

  Wij vragen een opstartvergoeding voor de inschrijving op een Tracer. Deze vergoeding dekt de dienstverlening en de prioritaire toegang tot exclusieve investeringsmogelijkheden.

  Zoals voor elke investeringsopportuniteit, zal een verminderde inschrijvingskost van 4% worden aangerekend.

Tracer VS Durfkapitaalfondsen

In tegenstelling tot de klassieke durfkapitaalfondsen kunt u via onze nieuwe dienst “Tracers” de controle behouden over al uw investeringen. Meer info over de voordelen hieronder.

Tracer

U krijgt de finale keuze om al dan niet te investeren in elke opportuniteit

Geen professionele follow up, maar naargelang de kenmerken van de Tracer is de participatie van een professionele co- investeerder vereist voor elke start-up.

De opbrengsten van elke liquidatie van een participatie worden op het moment van de liquidatie uitbetaald.

Minder duur (dankzij de digitalisering)

Durfkapitaalfondsen

U heeft geen keuze en bent verplicht om te investeren in elke opportuniteit

Professionele follow-up

De opbrengsten van de mogelijke liquidaties van participaties worden over het algemeen gegroepeerd met een finale uitbetaling na 10 jaar.

Duurder dan een Tracer

Blijf op de hoogte van de nieuwste campagnes.

Blijf op de hoogte