Engie 1A

Lening
€ 1.270.000
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 510 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

Beschrijving

Disclaimer

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de Informatienota en de informatie verschaft door ENGIE Electrabel op het online profiel. Spreds heeft slechts een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in het bedrijf opportuun is. Spreds Finance verklaart dat na het nemen van redelijke maatregelen in die zin, de andere informatie in dit profiel en informatienota, voor zover haar bekend is, juist is met de feiten en geen weglatingen bevat die de reikwijdte ervan zouden kunnen wijzigen.

Investeer in windenergie en laat uw spaargeld renderen

ENGIE Electrabel nodigt u uit om 1000€, 2000€ of 3000€ te investeren in de productie van Belgische groene energie, voor een geraamd brutorendement van 5% gedurende maximaal 5 jaar!

Investeren in groene energie, een verantwoordelijke keuze

ENGIE Electrabel is de gevestigde stroomleverancier in België. Meer nog, het is een verantwoordelijke stroomproducent en een maatschappelijk geëngageerde speler die de ambitie heeft om het voortouw te nemen in de energietransitie naar een groenere economie in ons land.

Idee

Samen met ENGIE Electrabel investeren in windenergie

ENGIE Electrabel biedt u de mogelijkheid om als particulier mee te investeren in de expansie van haar windmolenparken. Bovenop een interessant financieel rendement krijgt u de kans om de ontwikkeling van de groene energieproductie in België te ondersteunen en om zelf deel te nemen aan de energietransitie.

Onze ambitie?
Samen met u een capaciteit van meer dan 550 MW windenergie op het land te ontwikkelen tegen 2020, wat overeenkomt met een energieproductie voor meer dan 330 000 gezinnen!