Eventer 2A

Aandelen
De applicatie die het gemakkelijk maakt om herinneringen aan gebeurtenissen te verzamelen
€ 139.310
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 100 investeerders
  • Geniet van het Tax Shelter voordeel
Deze financieringsronde werd afgesloten

De Kapitaalverhoging waaraan Spreds Finance samen met andere investeerders zou deelnemen past in een bredere financiering van Eventer gepland tussen € 50.000 en € 300.000 (de “Kapitaalverhoging”).

De Notes worden alleen uitgegeven indien aan de onderstaande cumulatieve, opschortende voorwaarden voldaan is binnen 6 maanden na de Sluitingsdatum en voorafgaand aan de inschrijving van Spreds Finance op de Kapitaalverhoging van Eventer:

  • Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 50.000 en niet meer dan € 300.000.
  • De pre-money waardering van Eventer is niet hoger dan € 2.000.000.
  • Eén of meer investeerders investeren minimaal € 25.000.
  • Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het Eventer 2A Compartiment.
  • Spreds Finance wordt gelijke rechten toegekend op het vlak van overdraagbaarheid van de aandelen van Eventer als deze toegekend aan de andere investeerders die deelnemen aan de Kapitaalverhoging.

Bovendien wordt aan Spreds Finance een volgrecht toegekend met betrekking tot één of meer aandeelhouders van Eventer in die zin dat, in geval van overdracht van aandelen van de onderneming door de aangewezen aandeelhouder (met inbegrip van de verkoop, overdracht, ruil, enz. van aandelen) Spreds Finance het recht heeft om haar aandelen in Eventer op hetzelfde moment, in dezelfde verhouding en onder dezelfde voorwaarden over te dragen.

Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”) zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

Het bedrag waarvoor Spreds Finance zou deelnemen aan de Kapitaalverhoging zal worden aangevuld met andere investeringen om een totaal bedrag te bereiken tussen € 50.000 en € 300.000.

Eventer garandeert dat het voor de Kapitaalverhoging geplande minimumbedrag van € 0 de onderneming, zelfs zonder omzet, in staat zal stellen ten minste zes maanden te overleven.

€ 49.210 werd reeds door andere investeerders toegezegd.

TAX SHELTER 45%

Indien u investeert in deze onderneming kan u genieten van de Tax Shelter. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een belastingvermindering ter waarde van 45% van uw investering. Meer lezen…
Gelieve te noteren dat het beschikbaar Tax Shelter investeringsbedrag € 45.500 bedraagt.