Veelgestelde vragen

Wat is de precontractuele bedenktijd en hoe oefen ik die uit?

Niet-ervaren beleggers genieten een bedenktijd gedurende welke zij te allen tijde hun aanbod om te investeren of blijk van belangstelling in het crowdfundingaanbod kunnen herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat zij daarvoor een boete hoeven te betalen. De bedenktijd gaat in op het moment dat de niet-ervaren aspirant belegger een aanbod doet om te investeren of zijn blijk van belangstelling kenbaar maakt en verstrijkt na vier kalenderdagen vanaf dat moment.

De bedenktijd kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen, waarin wordt aangegeven voor welke aanbieding het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, de datum van het aanbod om te investeren of van de blijk van belangstelling, het betrokken bedrag en de naam van de belegger. Dergelijke e-mails zullen resulteren in een annulering van het aanbod om te investeren of van de blijk van belangstelling en een terugbetaling van het nominale bedrag van het geplaatste instrument en van de inschrijvingskosten, indien van toepassing (samen het "Inschrijvingsbedrag" genoemd).