Veelgestelde vragen

Wat zijn de risico's van een investering?

Iedereen bij Spreds wil er zeker van zijn dat onze beleggers de risico's begrijpen die gepaard gaan met beleggen op ons platform. Hoewel de aangeboden beleggingsmogelijkheden belangrijke rendementen kunnen opleveren, brengen ze ook hoge risico's met zich mee. Daarom streven wij ernaar om in al onze berichten en gesprekken over beleggingsmogelijkheden duidelijk te zijn over de risico's.

De meeste van onze materialen bevatten een waarschuwing, zoals deze: "Beleggen brengt ernstige risico's met zich mee, waaronder gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal. Lees het blad met essentiële beleggingsinformatie en de risicofactoren alvorens te beleggen."

 Een andere activaklasse


Beleggen is altijd riskant. Het is belangrijk te onthouden dat wij toegang bieden tot een nieuw en ander soort activaklasse, die voorheen alleen beschikbaar was voor professionele beleggers of vermogende particulieren. Investeren in startups, scale-ups of KMO's is risicovoller dan investeren in grote ondernemingen op de beurs, en kan langer duren om tot maturiteit te komen.
Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen.

Er is een vuistregel die u kunt gebruiken, de 10/10/10-regel. Beleg slechts 10% van de liquiditeiten die u zich kunt veroorloven te verliezen en die u de komende 10 jaar niet nodig hebt, in 10 verschillende ondernemingen, om uw risico te spreiden.

Verlies van investering


Geen enkele door Spreds voorgestelde investering is op enigerlei wijze gegarandeerd. Dit betekent dat beleggers het risico lopen het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Dit geldt met name voor aandelenbeleggingen in jonge ondernemingen, aangezien de meeste startende ondernemingen failliet gaan of niet opschalen zoals gepland (bekijk de statistieken). Als een onderneming waarin u heeft geïnvesteerd failliet wordt verklaard, beschikt het niet over middelen om zijn aandeelhouders terug te betalen. Volgens de wet zijn de aandeelhouders de laatsten die worden terugbetaald, na debiteuren en andere partijen. Als dat gebeurt, is Spreds niet verantwoordelijk om u terug te betalen voor uw investering. We leggen hier enkele manieren uit om dit risico te beperken.

Schuldinvesteringen in KMO's zijn weliswaar minder risicovol dan aandeleninvesteringen, maar er zijn nog steeds risico's aan verbonden. De onderneming kan tegenslagen krijgen die haar vermogen om de lening (tijdelijk of definitief) terug te betalen in de weg staan. De op Spreds voorgestelde schuldinvesteringen worden niet allemaal gedekt door onderliggende garanties (pand, hypotheek, ...). Spreds garandeert de terugbetaling of betaling van de rente niet. Spreds zal echter haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderneming haar schulden betaalt en zal alle van de onderneming ontvangen bedragen aan de investeerders uitbetalen.

Verlies van Tax Shelter


De investeerder moet zijn investering gedurende 48 maanden aanhouden. Als de investeerder zijn investering eerder verkoopt of als de onderneming vrijwillig wordt vereffend, wordt de belastingvermindering teruggenomen voor de resterende maanden. 
In geval van een vereffening wegens faillissement verliest de belegger zijn belastingvermindering echter niet. 

Ook bij overlijden van de aandeelhouder zijn de erfgenamen niet gebonden aan de plicht om de financiële instrumenten de volle 48 maanden aan te houden.

Verwatering


Elke aandelenbelegging op Spreds kan in de toekomst verwateren. Dit betekent dat als de onderneming op een later tijdstip extra kapitaal ophaalt, het nieuwe aandelen zal uitgeven aan de nieuwe investeerders, en het percentage van de onderneming dat u bezit zal afnemen. Dit betekent niet dat uw belegging verlies maakt, want de waarde van de onderneming zal waarschijnlijk ook stijgen.

Verwatering treft iedere bestaande aandeelhouder (of Note-houder) die niet inschrijft op de nieuwe aandelen die worden uitgegeven. Spreds zal alle Notehouders informeren als hun investeringen onderhevig zijn aan verwatering en hen voorstellen te investeren om verwatering te voorkomen (behalve als de investeerders op verzoek van de onderneming besluiten hun recht op deelname op te geven om een belangrijke nieuwe investeerder te laten deelnemen).

Afwezigheid van dividenden


Dividenden zijn betalingen van een onderneming aan haar aandeelhouders uit de winst van de onderneming.
Investeren in aandelen gaat niet gepaard met een regelmatig rendement op uw investering zoals bij obligaties of openbare aandelen die regelmatig dividenden uitkeren. Alle winst die wordt gegenereerd door de ondernemingen op ons platform wordt doorgaans opnieuw geïnvesteerd in de onderneming om het te laten groeien en uit te breiden.

Een onderneming is niet verplicht dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Gebrek aan liquiditeit


Liquiditeit betekent het vermogen om snel een actief of effect te kopen of te verkopen.

De aandelen of leningen waarin beleggers rechtstreeks of via Spreds Finance investeren, zijn meestal illiquide.

Deze illiquiditeit kan worden veroorzaakt door wettelijke regels die de verkoop van de effecten verbieden (wat vaak het geval is bij aandelen in jonge ondernemingen) of door het ontbreken van een georganiseerde secundaire markt.

De Participatieve Notes waarin beleggers investeren kunnen echter te allen tijde vrij worden verkocht. Dit betekent niet dat er een actieve secundaire markt bestaat. Investeerders zullen privé een koper moeten vinden. Daarom blijft investeren via Spreds Finance relatief illiquide. 

7. Uitstap en meerwaarde op aandelen


Beleggers kunnen onder bepaalde omstandigheden rendement op hun Equity-Linked Notes krijgen, zoals: de onderneming wordt verkocht, de aandelen van de beleggers worden gekocht of de aandelen van het bedrijf worden genoteerd op een effectenbeurs, zodat aandeelhouders hun individuele aandelen gemakkelijk kunnen verkopen.

De maturiteitstijd verschilt per onderneming, maar wordt doorgaans geraamd op 5 tot 8 jaar vanaf de eerste investering. Dat betekent dat u uw investering pas over 5 tot 8 jaar kunt terugverdienen of rendement kunt verwachten.