Veelgestelde vragen

Wat zijn de risico's van de Participatieve Notes?

Het ontbreken van een vast rendement en van een vooraf bepaalde datum van terugbetaling in contanten


De Participatieve Notes bieden geen vast rendement. Het rendement is uitsluitend gekoppeld aan de prestaties van de onderliggende activa (aandelen of lening). Dit betekent dat investeerders via Participatieve Notes alleen contante bedragen uitgekeerd krijgen als de onderliggende activa dergelijke bedragen uitkeren. In het geval van aandelen betekent dit indien, wanneer en in de mate dat dividenden (zeer zeldzaam) of exitopbrengsten worden uitbetaald. In het geval van een lening betekent dit rentebetalingen en terugbetalingen van de hoofdsom. Aan leningen gekoppelde Participatieve Notes zullen dus alleen contante betalingen aan beleggers opleveren indien, wanneer en voor zover de lening wordt terugbetaald of de rente wordt betaald.

Er bestaat geen garantie met betrekking tot deze betalingen of de timing ervan. Spreds Finance is echter verplicht en zal uiteraard de beleggers alle uit de onderliggende activa ontvangen bedragen betalen zodra zij deze betalingen heeft ontvangen.

Het risico dat Spreds Finance geen koper vindt voor de aandelen die zij houdt in een compartiment


In het geval van aandelenbeleggingen bestaat het risico dat er geen koper wordt gevonden (binnen een redelijke termijn of helemaal niet) voor de aandelen die in een compartiment op naam van de beleggers worden gehouden of dat er een koper wordt gevonden maar tegen een prijs die de beleggers een behoorlijk rendement garandeert. Spreds Finance zal haar best doen om een dergelijke koper te vinden, maar biedt geen garantie, vooral omdat de verkoop van haar aandelen in de meeste gevallen gekoppeld zal zijn aan de verkoop van de gehele onderliggende onderneming.

Het risico dat een deel van de verkoopopbrengst niet in één keer wordt betaald


In geval van verkoop van de aandelen die door een compartiment van Spreds Finance worden gehouden, is het mogelijk dat de prijs in verschillende tranches wordt betaald of dat Spreds Finance wordt verzocht bepaalde garanties te geven (op basis van marktnormen) of bepaalde belastingen te betalen. In deze gevallen kan de betaling van de opbrengst aan de investeerders geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld en kan de koper in bepaalde gevallen de onbetaalde bedragen geheel of gedeeltelijk inhouden om de garanties te dekken. Dit kan de opbrengst voor de investeerders verminderen.

Het risico verbonden aan een drag along recht


Aandelenbeleggingen zijn vaak onderworpen aan een "drag along"-clausule (een marktnorm), waarbij minderheidsaandeelhouders, zoals Spreds Finance, verplicht kunnen worden hun aandelen te verkopen indien de meerderheidsaandeelhouders besluiten hun aandelen te verkopen. Er is geen garantie over de prijs van een dergelijke verkoop, wat kan leiden tot een lager dan verwacht rendement voor de investeerders (en een mogelijk gedeeltelijk verlies van de belastingvermindering in het kader van de Tax Shelter-regeling). Spreds tracht dit risico in ieder geval te beperken door een clausule op te leggen dat een minimumprijs moet worden verkregen om het mogelijke verlies van de Tax Shelter te dekken indien een dergelijke verkoop in de eerste vier jaar na de investering plaatsvindt.