Veelgestelde vragen

Wat zijn de andere financiële kosten gekoppeld aan mijn investering ?

Het compartiment (dat de Notehouders verenigt) kan kosten, lasten, belastingen en andere uitgaven van welke aard ook maken. Deze kosten worden alleen toegepast indien zij door de algemene vergadering van de Noteholders zijn goedgekeurd. 

Bij wijze van uitzondering kan het compartiment zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van Notehouders kosten maken en betalen indien deze (i) worden opgelegd door wet- of regelgeving (ii) voortvloeien uit het belastingregime dat van toepassing is op de onderliggende activa en/of de verwerving, het bezit, het behoud, het beheer, de overdracht of de vervreemding ervan door de onderliggende vennootschap, of uit een zekerheidsrecht of een garantie van welke aard ook die met betrekking tot de onderliggende activa is verleend.