Veelgestelde vragen

Wat is het selectieproces van Spreds?

Het selectieproces van Spreds is als volgt:

De aanvraagfase begint zodra een projecteigenaar besluit een aanvraag in te dienen bij het New Client Acceptance Committee (NCAC) van Spreds, dat tot taak heeft te beoordelen of er geen zogenaamde 'rode vlaggen' zijn die het voor Spreds onmogelijk zouden kunnen maken de fondsenwerving van een projecteigenaar te ondersteunen. Daartoe is het belangrijk dat het NCAC zich ervan vergewist dat het over voldoende informatie beschikt om een gemotiveerde beslissing te nemen.

De aanvraagfase verloopt in twee stappen.

De eerste stap maakt het mogelijk om projecteigenaren die a priori niet in aanmerking komen voor verdere samenwerking met Spreds, uit te filteren. De volgende projecten worden standaard uitgesloten, maar er kunnen bepaalde uitzonderingen worden gemaakt:

  • Projecteigenaren die niet bereid zijn ten minste € 50.000 bij elkaar te brengen;
  • Projecteigenaren met een strafblad op het gebied van witwasbestrijding;
  • Projecteigenaren die gevestigd zijn in een niet-coöperatief rechtsgebied, zoals erkend in het relevante beleid van de Unie, of in een derde land met een hoog risico overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849.

In een tweede fase verstrekt de projecteigenaar verklaringen en garanties, hetgeen betekent dat hij aansprakelijk is voor misleidende en/of onjuiste informatie ten aanzien van Spreds en de investeerders in geval van schade.

Tot slot informeert de projecteigenaar Spreds over de mogelijkheid om mee te investeren. In de meeste gevallen krijg je de kans om samen met professionele investeerders te investeren in investeringsmogelijkheden.

Het NCAC beslist op basis van deze informatie of Spreds al dan niet een contract met de projecteigenaar zal ondertekenen.