Datavillage 2A

Aandelen
Collaborate on data
€ 56.000
totaal opgehaald bedrag
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Voor ons was het belangrijk om een consumentenvertegenwoordiger in ons aandeelhouderschap te houden om ervoor te zorgen dat wij in lijn blijven met onze raison d'être, namelijk het openstellen van de waarde van gevoelige en persoonlijke gegevens voor zowel bedrijven als consumenten. Daarom lanceren we opnieuw een crowdfundingcampagne om onze groei te financieren.

— Quentin Felice et Frédéric Lebeau, co-founders

Datavillage, gegevens delen zonder ze te tonen


Datavillage biedt een platform voor organisaties om in volledige privacy samen te werken aan gegevens en algoritmen. Tegenwoordig worden enorme hoeveelheden gegevens verzameld, gedupliceerd en stilgehouden in de silo's van organisaties.

De toegang ertoe blijft juridisch, technisch en qua transparantie tussen organisaties en individuen een ingewikkelde kwestie als gevolg van de steeds veranderende privacywetgeving, kostbare juridische procedures met weinig geautomatiseerde middelen om zowel de controle over de gegevens als de algoritmen die ze gebruiken te waarborgen. Datavillage gaat niet over het overdragen, kopen of verkopen van gegevens, maar over samenwerking tussen meerdere partners over de gegevens en de algoritmen die ze gebruiken. Datavillage gaat over "gegevens delen zonder ze te laten zien".

Met het samenwerkingsplatform voor gegevens van Datavillage kunnen organisaties en individuen hun gegevens en algoritmen bundelen om in alle vertrouwen toegang te krijgen tot nieuwe informatie, terwijl ze de controle behouden over de gegevens en hun intellectuele eigendom (algoritmen, AI). Organisaties en individuen kunnen gegevens delen zonder bang te hoeven zijn dat ze worden misbruikt of concurrentievoordeel verliezen, wat momenteel een grote uitdaging is voor bedrijven in hun digitale transformatie.Geschiedenis


De twee medeoprichters ontmoetten elkaar toen ze voor BNP Paribas werkten als hoofd van de afdeling technologische innovatie en met fintechs samenwerkten. Hieruit is Datavillage ontstaan, een startup die is opgericht om een praktisch antwoord te bieden op het opkomende probleem van toegang tot steeds gevoeligere gegevens in een steeds restrictievere regelgevings- en risicobeheerscontext binnen bedrijven en overheidsorganisaties.

Destijds besteedden de medeoprichters meer tijd aan gevechten met de juridische afdelingen van de bank over de toegang tot gegevens om digitale producten te ontwikkelen dan aan technologische innovatie. Daarom besloten ze Datavillage op te richten, om de waarde van gegevens op een inclusieve manier te ontsluiten, tussen bedrijven onderling en met consumenten.

Het samenwerkingsplatform voor gegevens


Datavillage biedt het platform voor gegevenssamenwerking en de ontwikkelingstools die bedrijven nodig hebben om hun gegevenssamenwerking op betrouwbare en transparante wijze te automatiseren met privacy als standaard.

Organisaties kunnen Datavillage gebruiken om datasamenwerkingsruimten te creëren waarbij andere organisaties of zelfs hun consumenten rechtstreeks betrokken zijn. De deelnemers ontmoeten elkaar in de neutrale samenwerkingsruimte en bepalen de rollen en verantwoordelijkheden:

- De gegevensverstrekkers die de invoergegevens leveren. Gegevensverstrekkers kunnen organisaties zijn die bedrijfsgegevens verstrekken of personen die hun persoonsgegevens rechtstreeks verbinden via een toestemmingsmechanisme. De gegevens zijn alleen zichtbaar in de neutrale en beveiligde omgeving.
- De leverancier van de code die het algoritme levert dat op de gegevens zal worden toegepast. Alleen het vertrouwde algoritme heeft toegang tot de gegevens in de neutrale omgeving om ze te verwerken.
- De gegevensconsumenten die toegang hebben tot de resultaten van het algoritme (afgeleide gegevens). Alleen gegevensgebruikers hebben toegang tot de resultaten in de neutrale omgeving.

Standaard" vertrouwelijkheid wordt toegepast op basis van end-to-end data-encryptie en transparant bestuur:- Gegevens worden in rust en tijdens het transport gecodeerd.
- De gegevens worden tijdens de verwerking gecodeerd.
- Het algoritme wordt uitgevoerd in een vertrouwelijke omgeving, een black box.
- Alleen afgeleide gegevens zijn toegankelijk voor de gegevensconsument.
- Individuen hebben controle over hun gegevens en kunnen met uitdrukkelijke toestemming deelnemen aan samenwerkingsverbanden.

Om dit te bereiken ontwikkelt Datavillage een "datakooi" die vertrouwelijke computertechnologie (TEE enclaves) combineert met een systeem voor het beheer van persoonlijke informatie (PIMS) bij het verbinden van consumentengegevens met hun toestemming (inclusief het gebruik van het door het W3C gestandaardiseerde protocol SOLID).
Gebruiksgevallen


Meerdere use cases van het Datavillage platform zijn ontwikkeld om verschillende industrieën te bedienen (deze cases zijn ontwikkeld met verschillende Datavillage klanten):

Media-industrie:
- B2B-geval: kruisverwijzing van datasets met kijkcijfers en mediacatalogusgegevens tussen verschillende TV-maatschappijen om hun kennis van de smaak van hun gebruikers te verrijken en meer aangepaste inhoud te produceren. Het doel is gevoelige gegevens te bundelen om het spectrum in volledige vertrouwelijkheid voor de eindgebruiker te verbreden en ervoor te zorgen dat ze niet door de samenwerkingspartner worden gekopieerd.
- B2C-geval: aanbeveling van inhoud voor een video-on-demandplatform op basis van door de eindgebruiker verstrekte gegevens van derden (Spotify, Netflix, Facebook, enz.), waarbij ervoor wordt gezorgd dat deze gegevens niet worden gelezen of gekopieerd door het bedrijf dat de dienst verleent, maar alleen worden gebruikt om een algoritme voor inhoudaanbevelingen te verbeteren, terwijl de gebruiker de controle behoudt.
Financiële industrie:


- B2B-geval: opsporing van interbancaire fraude (AML), verbetering van het huidige proces dat op een "manuele" manier wordt uitgevoerd, automatisering van de samenwerking tussen verschillende financiële organisaties via de verzekering van controle en vertrouwelijkheid van de gegevens die aan de partner ter beschikking worden gesteld.
- B2B-geval: verbetering van de efficiëntie van het proces voor het afsluiten van een hypothecaire lening door toegang tot overheidsgegevens, zoals het ILL-verslag van een gebouw, die door de eindgebruiker worden verstrekt en onder zijn controle blijven om via een vereenvoudigd proces een leningsvoorstel te ontvangen.Gezondheidsindustrie:

- B2B-zaak: creëren van een samenwerkingsomgeving tussen verschillende partijen: de onderzoekswereld, de ziekenhuizen en de farmaceutische wereld om de uitwisseling van gegevens te versnellen teneinde nieuwe medische bewijzen te vinden en nieuwe behandelingen te creëren.
- B2C-case: fitnesscoach voor leden van een onderlinge verzekeringsmaatschappij op basis van hun sport- en voedingsgegevens. Het doel is om de evolutie van een persoon te volgen met behulp van gevoelige gegevens zonder deze te moeten verzamelen aan de kant van de dienstverlener, in dit geval een onderlinge verzekeringsmaatschappij die haar leden een digitale sportcoach wil aanbieden met behoud van hun privacy in het kader van de strategie "van ziekenzorg naar gezondheidszorg" van de onderlinge verzekeringswereld.

Mobiliteitsindustrie:

- B2C-case: een werkgever die het beheer van zijn wagenpark voor zijn werknemers wil optimaliseren door een beter inzicht in hun reisgewoonten via toegang tot hun mobiliteits- en activiteitsgegevens (kalender).
- B2C-case: een verzekeraar die zijn leden een gepersonaliseerde verzekeringspolis wil aanbieden door toegang tot hun mobiliteitsgegevens, met inachtneming van hun privacy en zonder hen te volgen.
Prijzen en prestaties


Sinds de oprichting heeft Datavillage:

- ontving het "Seal of Excellence" van de Europese Commissie als erkenning voor het zeer innovatieve en strategische karakter van de door Datavillage ontwikkelde technologie.
- Won de "Geochallenge" van het Waalse Gewest ten overstaan van gevestigde bedrijven en universiteiten voor zijn mobility use case.
- Won de Orange-wedstrijd op Vivatech, een van de grootste tech-beurzen ter wereld, voor de presentatie van zijn content recommendation use case voor de Opera van Parijs.
- Won de Belgische prijs "Next Unicorn" van imec, het internationale onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van de Vlaamse universiteiten.
- Was een van de laatste 12 finalisten van het "Stadiem"-programma van de Europese Commissie voor zijn content recommendation use case voor de media-industrie onder meer dan 400 deelnemers in heel Europa.