Investeren brengt serieuze risico’s met zich mee, daarbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve de Blad met essentiële beleggingsinformatie en de sectie over risicofactoren te lezen en u aan te melden vooraleer te investeren.

MindSpeaker 1A

Aandelen
€ 627.500
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 90 investeerders
  • Geniet van een belastingvermindering

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Deze campagne is verlengd tot 24 november, in overeenstemming met de voorwaarde voor verlenging, nu op 22 augustus een bedrag van €109.500 is opgehaald.


Unlocking locked-in patiënten


Mindspeller BCI BV ('MindSpeaker'), een spin-off van het neurofysiologie-lab van de KU Leuven, herstelt de natuurlijke communicatie voor 'locked-in' patiënten die lijden aan dysartrie, een motorische spraakstoornis die symptomatisch is voor neurodegeneratieve ziekten zoals ALS, Multiple Sclerose, de ziekte van Parkinson, cerebrale parese, traumatisch hersenletsel en beroerte. De rolstoel en de trage metaalachtige computerstem van 's werelds beroemdste ALS-patiënt, de natuurkundige, wijlen Stephen Hawking, zijn typerend voor de huidige communicatie hulpmiddelen voor patiënten met deze verschrikkelijke spraakstoornis.

Een stem geven aan de stemlozen


MindSpeaker herstelt de natuurlijke communicatie voor verlamde patiënten die hun spraakvermogen hebben verloren. De baanbrekende Brain-Computer-Interfaces (BCI) van het bedrijf decodeert ingebeelde spraak rechtstreeks uit de hersengolven van patiënten met behulp van een draagbare EEG-headset. Door eenvoudigweg woorden of bewegingen voor te stellen, spreekt MindSpeaker een volledige zin uit met de authentieke stem van de patiënt.


Een brain-computer interface (BCI), ook wel brain-machine interface (BMI) of "smartbrain" genoemd, is een directe communicatieverbinding tussen de elektrische activiteit van de hersenen en een extern apparaat, meestal een computer of een robotledemaat. BCI's zijn vaak gericht op het ondersteunen, verbeteren of herstellen van menselijke cognitieve of sensomotorische functies. Implementaties van BCI's variëren van niet-invasief (EEG, MEG, EOG, MRI) en gedeeltelijk invasief (ECoG en endovasculair) tot invasief (micro-elektrode-array), afhankelijk van hoe dicht de elektroden bij het hersenweefsel komen.

MindSpeaker ontwikkelde een gepatenteerde, niet-invasieve BCI die de unieke hersenpatronen van de patiënt leert 'interpreteren' om relevante 'kenmerken' uit ingebeelde spraak te halen. Vanaf het vroege begin van een neuro-degeneratieve ziekte helpt de AI van MindSpeaker de patiënt door zinnen te genereren op basis van voorgestelde sleutelwoorden. We trainen de patiënt met een gebruiksvriendelijke UI. Hoe meer de patiënt de MindSpeaker EEG headset draagt tijdens het vroege stadium van de ziekte, hoe meer MindSpeaker's AI het authentieke communicatieprofiel van de patiënt leert, ter voorbereiding op een volledig herstel van de authentieke, natuurlijke spraak van de patiënt naarmate de ziekte vordert.

PartnersMindSpeaker werkt samen met toonaangevende Europese neuro-revalidatieklinieken, zoals TRAINM in Antwerpen en Gent en Amsterdam. De missie van TRAINM is om kinderen en volwassenen met neurologische tekorten te helpen bij een meetbaar herstel, en dit zelfs voor patiënten aan wie is verteld dat er geen verder herstel mogelijk is.Wij zijn van mening dat de ontwikkeling van een communicatie-apparaat gebaseerd op Brain-Computer Interface (BCI) Inner Speech technologie zal leiden tot een hoogwaardige oplossing voor ALS-patiënten die in de locked-in fase zijn beland, waarin zij niet langer gebruik kunnen maken van bestaande communicatie-apparaten zoals die welke zijn gebaseerd op 'eye tracking' technologie. Wij zijn ervan overtuigd dat MindSpeaker een dergelijke oplossing kan bieden voor de onvervulde behoefte van locked in patiënten.
— Evy Reviers, CEO ALS Liga BelgiumAangezien de doelgroep ook multiple sclerose (MS)-patiënten omvat, steunen wij de ambitie van het project van harte. Wij geloven dat een dergelijk apparaat een grote impact zou hebben op de communicatievaardigheden en bijgevolg op de (sociale) participatie en levenskwaliteit van MS-patiënten met dysartrie.
— Dr. Tom Meurrens, Medical Director National MS Center Melsbroek


De onderneming heeft een Vlaio R&D subsidie verkregen met haar onderzoekspartner, het neurofysiologie laboratorium van de KU Leuven, geleid door haar medeoprichter, Prof. Dr. Ir. Marc Van Hulle, PhD

TAX SHELTER 45%

Investeringen in deze onderneming genieten van een belastingvermindering van 45%. Meer lezen…
Er is nog € 122.500 beschikbaar voor het Tax Shelter belastingsvoordeel.

Infofiche

Geadviseerd door een professionele start-up adviseur
Waardering wordt bepaald door de co-investeerder of incubator
Co-investeerder of incubator zullen lid of waarnemer van de raad van bestuur zijn
Tegen de sluiting zal een incubator, accelerator, of studio aandelen bezitten
Tegen de sluiting zullen de ondernemers minstens € 15.000 in contanten ingebracht hebben in ruil voor aandelen
Raised 5k In Private
Tegen de sluiting zal een professionele co-investeerder minstens € 25.000 geïnvesteerd hebben
Eerdere fondsenwerving in aandelen of converteerbare lening met minstens 10 investeerders
Ervaren ondernemers
Minstens 2 actieve ondernemers
Waardering vastgesteld door een organisatie die gespecialiseerd is in waarderingen van vergelijkbare omvang
Waardering is minder dan € 1 miljoen of 10x de omzet van vorig jaar

Samenvatting fondsenwerving

Crowd investeringen € 127.500
Verwachte inleg door anderen € 500.000
Opgehaald bedrag € 627.500
Minimum round € 524.980
Maximum round € 1.653.928
Aandelen in de onderneming (volledige ronde) 17,63%
Pre-money waardering € 7.726.600
Min. post-money waardering € 8.251.580
Max. post-money waardering € 9.380.528