NAMé Recycling 1A

Aandelen
Trash to Treasure
€ 146.000
totaal opgehaald bedrag
 • Gesteund door meer dan 60 investeerders
 • Geniet van het Tax Shelter voordeel
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

NAMé Recycling: Het omzetten van plastic afval in ecologische, sociale en economische opportuniteiten in West-Afrika

1. Introductie

NAMé Recycling NV (www.name-recycling.com) is een plastic recyclingbedrijf met hoofdkantoor in België en activiteiten in Afrika. NAMé Recycling zamelt plastic afval (PET/HDPE/LDPE) in van bedrijven, huishoudens, steden en rivieren in Kameroen & Gabon en recycleert deze om vervolgens te verkopen op de lokale en internationale markt.

NAMé Recycling heeft momenteel 2 recycling faciliteiten in Kameroen en 1 in Gabon met een maximale capaciteit van 5.000 ton per jaar. Sinds de start in 2016 heeft het bedrijf het equivalent van 150 miljoen plastic flessen ingezameld en gerecycleerd. Tot haar klanten behoren grote bedrijven zoals de Castel Group, Nestlé, Orange, Lafarge Holcim Group, de African Cup of Nations (CAN). Hieronder kan men de verschillende activiteiten van de onderneming zien.

De activiteiten van het bedrijf

- Inzameling
- Sorteren en wassen
- Shredding
- Extrusie
- Verkoop

De waarden van het bedrijf

 • Betrouwbaarheid: aanbieden van een hoogwaardige service aan haar klanten
 • Kwaliteit: opereert volgens internationale normen in een uitdagende omgeving
 • Duurzaamheid: het bedrijf werkt voor moeder natuur
 • Zorgzaam: het bedrijf geeft kansen aan werkloze jongeren en andere kwetsbare groepen
 • Lean: ze voert een kostenefficiënte operatie uit in een moeilijke sector om zelfvoorzienend te zijn

2. Het Probleem

Plastic vervuiling

Gemiddeld produceert Kameroen 335.000 ton plastic afval per jaar, waarvan 81% slecht wordt beheerd. Plastic afval zorgt voor grote problemen in kuststeden als Douala. Het plastic maakt de bodem waterdicht en blokkeert waterwegen, wat overstromingen, stilstaand water en de verspreiding van malaria veroorzaakt. De verbranding van plastic veroorzaakt ook enorme luchtvervuiling in stedelijke centra. Bovendien komt veel van het plastic in de oceaan terecht, waardoor mangroven stikken en het zeeleven sterft.

Duurzaam verpakkingsmateriaal

Daarnaast is er in Kameroen behoefte aan duurzaam verpakkingsmateriaal. Vandaag worden er in Afrika voornamelijk houten palletten gebruikt voor het verpakken en vervoeren van goederen. Vanwege het risico op rot en breken, het beperkt vermogen tot hergebruik en de combinatie van metalen schroeven en spijkers en hout, zijn houten palletten over hun levensduur beschouwd erg duur en moeilijk te recycleren. Bovendien leidt het kappen van bomen voor de productie van palletten tot bosdegradatie en beschadigde ecosystemen. Hierdoor groeit de vraag naar duurzame alternatieven voor houten palletten.

Sinds haar oprichting draagt ​​NAMé Recycling bij aan duurzamere verpakkingen. Eerst door de productie van PET-flakes die gebruikt worden om in Europa nieuw verpakkingsmateriaal te produceren. Daarna door de lokale productie van PET-straps. Nu wil het bedrijf herbruikbare plastic palletten gaan produceren op basis van HDPE-plastic dat verzameld wordt in de straten en rivieren van Kameroen. Dit voegt meer waarde toe ten opzichte van flake productie en stimuleert bovendien de lokale economie.

Daarnaast is het omzetten van plastic afval in duurzame palletten ook een waardevolle bron van inkomsten voor de lokale bevolking. Vooral kwetsbare groepen met informele en onzekere banen, zoals vrouwen en jongeren, kunnen genieten van extra inkomsten door het inzamelen en verwerken van plastic. NAMé Recycling stelt vandaag zo'n 220 mensen te werk waarvan het merendeel uit kwetsbare groepen. Het bedrijf biedt mensen die het plastic afval inzamelen en verwerken een loon dat ruim boven het minimumloon ligt.

3. Het project: meer waarde creëren door herbruikbare HDPE-palletten te produceren

Sinds vorig jaar is het bedrijf gestart met het inzamelen en verwerken van HDPE-plastic. Dit plastic wordt momenteel omgevormd tot flakes die verkocht worden als grondstof. Nu de hoeveelheden voldoende groot zijn houdt het produceren van een afgewerkt product echter ecologisch en economisch meer steek. Dit past in de visie van het bedrijf om sociale en ecologische voordelen te creëren en tegelijkertijd lokaal maximale waarde te creëren.

Na een grondig marktonderzoek heeft het bedrijf de kans geïdentificeerd om HDPE-flessen om te zetten in een herbruikbare plastic pallet. Zo is het idee voor de NAMé-pallet geboren!

Waarom? In vergelijking met met houten palletten zijn plastic palletten:

 • Lichter
 • Sterker
 • Hygiënischer: Ontwikkelen geen schimmel, gemakkelijker schoon te maken en te steriliseren
 • Tot 100x herbruikbaar
 • Een levensduur van 10+ jaar
 • 100% Recycleerbaar

Status van het project

 • Inzamelkanalen voor HDPE-plastic uitgebouwd. HDPE plastic wordt vandaag al ingezameld
 • Ontwerp van de palletten is klaar en goedgekeurd
 • Bevestigde afnamecontracten van klanten voor 33.000 palletten voor de komende 3 jaar (44% van de capaciteit)
 • Productielijn in aanbouw

Financiële status

 • Bestaande aandeelhouders hebben 600.000 EUR geïnvesteerd, klanten hebben 300.000 EUR voorschot betaald.
 • Door de wereldwijde pandemie zijn de kosten van productiemateriaal en verzendkosten aanzienlijk gestegen. Als gevolg hiervan is 300.000 EUR extra nodig om het project te voltooien. Aangezien de productie zich in Kameroen bevindt, is het moeilijk om bankfinanciering te krijgen. Daarnaast wil het bedrijf zijn balans niet overbelasten met extra leningen. Daarom heeft de raad van bestuur een bijkomende kapitaalverhoging goedgekeurd.

4. Business model

Dit project past in de visie van NAMé Recycling om de brutomarge te verhogen door de productie van afgewerkte producten en om minder afhankelijk te zijn van prijsveranderingen op de internationale markt voor plastic flakes. De prijs voor plastic flakes is in 2019-2020 immers sterk gedaald waardoor de gestegen hoeveelheden in deze periode zich niet vertaald hebben in eenzelfde stijging van de EBITDA marge. Tegelijkertijd heeft de meest recente EU-wetgeving omtrent het gebruik van gerecycleerd materiaal een structurele opwaartse trend in de prijzen veroorzaakt. Het bedrijf is dan ook optimisch over de vooruitzichten.

Het NAMé-palletproject is een winstgevend project dat na iets meer dan 1 jaar cash-positief zal zijn. Er zijn al verkoopcontracten getekend voor 44% van de totale productiecapaciteit voor de komende 3 jaar.

5. Impact van het project

Het bedrijf verwacht de komende 3 jaar minimum 50.000 herbruikbare plastic palletten te verkopen. Dit betekent:

 • 1.000.000 kg plastic komt niet in de oceaan terecht
 • 28.500.000 flessen zijn uit het milieu gehaald
 • 6.250 bomen die niet worden gekapt
 • 2.200.000 kg CO2 vermeden door recycling van plastic
 • 150 FTE gecreëerd door de inzameling & verwerking van het plastic

6. Link met SDGs:

SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei, de gecreëerde 150 banen worden boven het minimumloon betaalt.

SDG 9: Industrie-innovatie en infrastructuur, het project maakt een waardevol eindproduct van afgedankt plastic.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen, het project zal plastic afval verminderen en een circulair bedrijfsmodel implementeren

SDG 12: Verantwoord consumeren en produceren, het gerecyclede 1,000,000 kg post-consumer plastic maakt het overbodig om 6,250 bomen te kappen voor 50,000 palletten.

SDG 13: Klimaatactie, door hergebruik van plastic vermijdt het bedrijf 2.000 ton x 2,2 (2,2 kg Co2 wordt uitgestoten per gram geproduceerd plastic) = 2.200 ton Co2-uitstoot per jaar