FullUp 1A

Tax Shelter
Aandelen België 72 investeerders
Verbruik en levering van goedkopere stookolie
€ 2.200.000
Pre-money waardering
12,0%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 68.700
Opgehaald bedrag
€ 67.450
Verwachte inleg door co-investeerders
0 dagen
Resterend
€ 50.000
Minimale doelstelling
137% gefinancierd
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Beschrijving

De energiemarkt evolueerde de laatste jaren radicaal: energiereuzen evolueerden van energieleveranciers naar serviceproviders, geconnecteerde thermostaten kennen een hoge vlucht, consumenten kunnen hun verbruik van op afstand regelen en met realtime overzicht van hun verbruik. In het algemeen was de vooruitgang opmerkelijker voor consumenten in stedelijke gebieden vergeleken met meer landelijke streken. Het verwarmen op olie is nog steeds onmisbaar voor ongeveer 20 miljoen Europese woningen die nog niet op het net zijn aangesloten.De situatie zal de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen, want volgens de World Energy Council zullen traditionele brandstoffen de overhand houden in de energiemix tot 2050. Deze stookoliesystemen worden meestal geïnstalleerd in landelijke gebieden, waar momenteel geen betaalbare alternatieven zijn vanwege een gebrek aan infrastructuurverbindingen. Het beheer van brandstof aan woningen is moeilijk voor zowel gebruikers als leveranciers: gebouwbeheerders en huiseigenaren moeten de hoeveelheid brandstof die in de tank achterblijft vaak fysiek controleren dankzij een maatstaaf op de tank. Zodra deze onder een bepaalde grens valt controleren ze de dagprijs en bestellen ze de hoeveelheid die ze zich kunnen veroorloven. Pas dan kan er een levering gepland worden. Sommige leverancier gaan wat verder en bieden VIP-diensten met geautomatiseerde levering. Hiervoor gebruiken ze wiskundige modellen om het verbruik te kunnen voorspellen.Met FullUp brengen we een oplossing op de markt om het beheer te automatiseren en elke voorradige energiebron zo efficiënt mogelijk te gebruiken! Hiervoor hebben we een volledig end-to-end oplossing ontwikkeld met, een IoT-toestel dat u eenvoudig op uw tank kunt schroeven en een compleet dashboard waarmee leveranciers hun logistiek kunnen optimaliseren door op het juiste moment te leveren. Consumenten krijgen toegang tot een online app, waar ze hun verbruik kunnen volgen.

Probleem

Meten is weten!

Het gebrek aan meting heeft een invloed op verschillende actoren.

Particuliere huishoudens:
stelt u zich voor voor dat u klaar staat voor Nieuwjaar en van plan bent om de avond gezellig met de familie door te brengen. Het eten is klaar, maar laten we eerst nog snel even douchen... maar wacht... geen warm water? Erger nog, de verwarming werkt niet meer! Het duurt even voordat het doordringt maar u gaat de tuin in om het niveau van de brandstoftank te controleren. Meer dan 20 miljoen huishoudens worden jaarlijks geconfronteerd met deze situatie.

Verhuurders:
Afhankelijk van het land zijn er twee verschillende opties: teken een contract voor automatische levering bij een stookolieleverancier en verschuif het leveringsprobleem van u naar hen of, de leveranciers bieden deze service niet en u moet maandelijks de niveaus gaan controleren in de verschillende panden. Beide oplossingen zijn inefficiënt en duur.

De brandstofleverancier:
u probeert zicht te onderscheiden en uw marktaandeel uit te breiden door de prijzen te verlagen. U biedt een VIP-service aan uw klanten die jaarlijks een bepaald volume afnemen. Deze service omvat misschien betalingsfaciliteiten, automatische levering of de levering van premium brandstof met additieven. Dit automatische model zorgt voor meer volume, maar leidt ook tot een inefficiënte levering omdat u niet weet hoeveel brandstof er nog over is. U probeert de te schatten met behulp van een wiskundig model, maar voorziet een belangrijke foutmarge om de continuiteit te garanderen.

Idee

Onze onderneming heeft een slim IoT-toestel met bijhorende toepassing ontwikkeld met als doel de huidige supply chain-structuur van stookolie te verbeteren en de levering in landelijke gebieden te optimaliseren. We gebruiken innovatieve IoT-netwerken voor de communicatie, waarvoor er geen SIM kaart nodig is en waarmee het toestel makkelijk kan worden geïnstalleerd. Dit vergroot de reikwijdte en de mogelijkheden van de installatie drastisch.
Met onze oplossing kunnen we gegevens van klanten en huidige distributeurs koppelen aan een realtime voorspelling van de vraag. Door dit 'just-in-time' afleversysteem te promoten kunnen we de stookolieverdeling efficiënter maken. Bovendien zal ons systeem de vraag en aanbod van stookolie opvolgen, de distributie stabiliseren en de serviceketen duurzamer maken door de meest economische route voor een cluster van klanten voor te stellen.Concreet kunnen de voordelen als volgt worden samengevat: brandstofleveranciers kunnen betere voorspellingen maken aangezien gebruiksinformatie in realtime gaat en niet langer moet wordt geschat. Ze kunnen noodreisjes vermijden als de klant zonder brandstof valt. Eigenaren genieten van een betere service, een doorzichtigere markt, meer gegevens over hun brandstofgebruikspatronen, updates van het brandstofverbruik en veranderende brandstofprijzen, promotieaanbiedingen en een algemeen meer gereguleerde markt. FullUp verlicht de eindgebruiker dus niet alleen van het bestaande bestelproces, maar tilt de markt voor het brandstoffen in het digitale tijdperk.

Marketingstrategie

FullUp richt zich één voor één op verschillende verticals om de meeste waarde te leveren onder het motto: "Het verbinden van dingen met internet is niet voldoende!"

We brengen een product als een dienstenmodel op de markt dat een onmiddellijke impact heeft op onze klanten.

FullUp gebruikt veel online en digitale hulpmiddelen om zijn klanten te bereiken, of het nu om B2C of B2B gaat en hanteert zowel een top-down als een bottom-upstrategie.

Distributiestrategie

De eerste use-case die we inzetten helpt de brandstofleverancier om via ons platform een "fuel-as-a-service model" uit te bouwen. Klantenacquisitie loopt via twee verschillende kanalen:
- Online verkoop waarbij we rechtstreeks naar de eindklant gaan en de waarde voor de brandstofleveranciers aantonen met een "bottom-upstrategie". Via onze FullUp aanbieding.
- Directe verkoop aan brandstofleveranciers met een top-downstrategie via ons "TankConnect" aanbod. De brandstofleverancier speelt de rol van distributeur, bestelt volumes, maar investeert in de oplossing voor de klant, omdat ze hierdoor de distributiekosten kan drukken, soms zelfs tot 50%.

Dit ontgrendeld onze plannen om te diversifiëren in andere verticals:

- Landbouw
- Slim bouwen
- Slim afvalwaterbeheer

Internationaliseringsstrategie

De fondsenwerving is gericht op de verdere ontwikkeling in 2 extra landen waar we al enkele activiteiten hebben. We werken samen met belangrijke klanten voor een top-down benadering en ontwikkelen parallel onze B2C-activiteiten om het bewustzijn te vergroten en de markt van onderuit te ontwikkelen. We zijn van plan om verkopers in het buitenland aan te nemen.

Intellectuele eigendom

We hebben ons merk beschermd en we hebben een patent op het ontwerp van ons product.

Belangrijkste contracten

Een foto zegt meer dan 100 woorden.

Belangrijkste partners

TAX SHELTER 45%

Indien u investeert in deze onderneming kan u genieten van de Tax Shelter. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een belastingvermindering ter waarde van 45% van uw investering. Meer lezen…
Gelieve te noteren dat het beschikbaar Tax Shelter investeringsbedrag € 57.200 bedraagt.