Hydrobox 1A

Aandelen
Powering up Africa through a renewable energy revolution
€ 146.700
totaal opgehaald in ronde
 • Gesteund door meer dan 110 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Opgelet: Het beschikbaar Startup Tax Shelter investeringsbedrag werd volledig opgebruikt. Investeringen zullen niet langer kunnen genieten van het Startup Tax Shelter voordeel.


Omschrijving


Hydrobox CVBA is een Belgische onderneming die waterkrachtcentrales ontwikkelt die de kracht van stromend water gebruiken en deze transformeren in elektriciteit om een betaalbare, betrouwbare en duurzame bron van schaalbare elektriciteit aan te bieden aan huishoudens op het platteland in ontwikkelingslanden.

De Hydrobox is een gestandaardiseerde, gecontaineriseerde en op afstand bestuurbare energiecentrale, uitgerust met slimme sensoren, die artificiële intelligentie en blockchaintechnologie gebruikt om efficiënte en transparante operaties mogelijk te maken. De Hydrobox wordt aangeboden als een kant-en-klare energiecentrale voor bedrijven en instellingen die behoefte hebben aan een duurzame stroombron of die op zoek zijn naar een investering (Hydrobox als PRODUCT). Daarnaast plant Hydrobox in de komende 4 jaar 6 energiecentrales in Kenia te ontwikkelen, waarbij betaalbare elektriciteit rechtstreeks aan consumenten, ondernemingen en het nationaal electriciteitsnet wordt verkocht (Hydrobox als DIENST).

Elk van onze energiecentrales zal tussen de 2.000 en 20.000 huishoudens, KMO's en lokale industrie van stroom voorzien.

Vandaag produceert onze pilootcentrale al stroom voor 1.000 individuen in Murang'a County, Kenia.

Ons doel voor 2019-2020 is om onze off-grid capaciteit te verhogen, de eerste on-grid centrale te bouwen en een solide basis te vormen voor uitbreiding naar de rest van Afrika.Het probleem


Momenteel hebben meer dan 1,2 miljard mensen over de hele wereld geen toegang tot elektriciteit. In Afrika alleen al is dat maar liefst 635 miljoen of 57% van de totale bevolking. In het zuiden van de Sahara heeft maar liefst 68% van alle inwoners geen toegang tot elektriciteit ... Het is dan ook evident dat dit een uitdaging is met een economische en maatschappelijke impact.


Toegang tot elektriciteit is een vereiste voor economische en sociale ontwikkeling. Momenteel kan het aanbod niet voldoen aan de Afrikaanse energiebehoeften. Fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie leveren het grootste deel van de wereldstroom, maar de processen voor het ontginnen en verwerken van deze materialen zijn destructief en leiden tot zware vervuiling. Afrika heeft een enorm onbenut potentieel voor hernieuwbare energie; alleen al voor waterkracht is slechts 8% van het potentieel benut. Aangezien verwacht wordt dat de energievraag in 2030 zal verdrievoudigen, is het tijd om gebruik te maken van onze natuurlijke hernieuwbare bronnen en te stoppen met blind vertrouwen op niet-duurzame alternatieven.


Het Idee


Hydrobox brengt elektriciteit naar de mensen! Hun missie is om betrouwbare, betaalbare en duurzame toegang tot energie aan te bieden in regio's die hier vandaag geen toegang tot hebben. Hydrobox biedt een innovatieve disruptieve oplossing die gebaseerd is op de meest betaalbare en duurzame energiebron: waterkracht. Traditionele waterkrachtcentrales vereisen de bouw van dammen die ecologisch een zware impact hebben en zeer duur zijn. De Hydrobox is een gestandaardiseerde, gecontaineriseerde energiecentrale die de meeste uitdagingen van klassieke waterkrachtprojecten oplost. Bovendien is de Hydrobox voorzien van sensoren, gebruikt ze artificiële intelligentie en blockchain technologie die toelaat om de centrale op afstand op te volgen & te beheren, alsook om aan predictief beheer en onderhoud te kunnen doen.


 • Een elektriciteitscentrale in containervorm heeft de volgende voordelen:
  (i) kortere installatietijd (< 1 jaar),
  (ii) lagere installatiekosten,
  (iii) verplaatsbaarheid in geval van wijzigingen in de economische of politieke context.
 • Het systeem van slimme sensoren, artificiële intelligentie en blockchain laat toe om:
  (i) accuraat de externe omgevingsfactoren op te volgen,
  (ii) aan real-time monitoring van energieproductie en zeer precieze voorspellingen te doen,
  (iii) de elektriciteitscentrale en het netwerk van op afstand te beheren,
  (iv) aan voorspellend beheer en onderhoud te doen.
 • De Hydrobox kan ingezet worden in een on-grid context (verkoop van stroom aan het electriciteitsnet) of een off-grid context (verkoop van stroom rechtstreeks aan eindklanten via een eigen netwerk).
 • De capaciteit van een Hydrobox varieert tussen 100 kW en 5 MW.

Marketing strategie


HYDROBOX ALS DIENST - Elektriciteit wordt verkocht aan het nationale netwerk, aan individuele huishoudens, KMO's, Industrie.
Het doel van Hydrobox is om haar naamsbekendheid te vergroten en op die manier nieuwe klanten aan te trekken en klantenbehoud te verzekeren. Dit zal gedaan worden door de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en consistentie van de diensten te communiceren via de volgende kanalen:
- radio
- sociale Media Platforms
- mond-tot-mondreclame
- advertenties en
- direct mailing.

HYDROBOX ALS PRODUCT - Hydrobox wordt als product verkocht aan grote lokale productiebedrijven, overheidsinstanties, investeringsfondsen:
Communiceren met onze doelgroep via directe B2B-sales.

Belangrijkste partners- Turbulent is een Belgische turbinefabrikant die MICRO HYDRO-turbines bouwt (50 - 150 kW). Ze hebben een innovatieve goedkope turbine ontwikkeld die ideaal is voor locaties met een zeer LAAG HOOGTEVERSCHIL (1-10 m).

- De afdeling Artificial Intelligence van de Vrije Universiteit Brussel en Hydrobox hebben een partnerschap met het doel om internet of things (IoT), slimme sensoren, artificiële intelligentie en blockchain-technologie te integreren in onze projecten.

- JLA Hydro is een Belgische turbinefabrikant die MINI HYDRO-turbines bouwt (100 kW - 1 MW). Ze ontwikkelen de veelzijdige en kosteneffectieve crossflow-turbine, ideaal voor GEMIDDELD HOOGTEVERSCHIL-locaties (10-50 m).

- Infrapower SA ontwikkelt gestandaardiseerde en gecontaineriseerde SMALL HYDRO-elektriciteitscentrales (1-10 MW) met HOOG HOOGTE VERSCHIL (+50m). Ze ondersteunen Hydrobox bij het ontwerp, ontwikkeling en de bouw van de Hydrobox als experten in waterkrachttechnologie met referenties van over de hele wereld.

- National Environment Trust Fund (NETFUND) is een Keniaans overheidsagentschap dat innovatieve start-ups ondersteunt die actief zijn op het vlak van milieutechnologie. Zij vormen onze rechtstreekse lijn voor wat betreft overheidszaken in Kenia.

- de Alliance for Rural Electrification laat een betere toegang tot energie mogelijk door ondersteuning van bedrijfsontwikkeling langs de hele waardeketen voor off-grid-technologieën. Ze bieden belangrijke beleids- en technische aanbevelingen voor Hydrobox.