Nyala Blue 1A

Duurzame Ontwikkeling Tax Shelter
Aandelen België 68 investeerders
Tracing stories!
€ 2.000.000
Pre-money waardering
13,5%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 51.000
Opgehaald bedrag
0 dagen
Resterend
€ 50.000
Minimale doelstelling
102% gefinancierd
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

NYALA BLUE - TRANSPARANTE KOFFIE IN 1 KLIK


Je staat op en je drinkt een kop koffie, het lijkt de normaalste zaak ter wereld. Achter die diepgewortelde traditie schuilt er een hele, vaak niet transparante, keten.

Wat als je simpelweg je smartphone kon nemen, een QR-code op de koffie-verpakking kon scannen, en de koffiebonen kon terugvolgen tot aan de bron: de boer?

Dat is het doel van Nyala Blue. We willen met alle bedrijven en stakeholders samenwerken om de hele koffieketen transparant te maken. Zo komen consumenten met één klik op hun smartphone te weten wie hun koffie maakte, wie zij zijn en zelfs hoeveel zij verdienden. Op een moment waar consumenten steeds meer op zoek zijn naar vertrouwen en ethiek, is zo’n systeem meer dan ooit nodig.

Koffie is één van de belangrijkste ruwe grondstoffen ter wereld. Vorig jaar werden er 150 miljoen zakken (60 kg) koffie geproduceerd, met een geschatte marktwaarde van 200 miljard dollar.

Om het probleem van transparantie in zo’n gigantische markt op te lossen, bouwt Nyala een platform dat steunt op blockchain-technologie. Met die technologie bouwen we een waardeverschuivend platform waarop verschillende stakeholders, van boeren tot branderijen, hun deel van de keten in kaart brengen en hun werk openstellen aan de eindconsument. Hiermee zorgen we voor een duurzamere koffieketen, waarin iedereen een eerlijk aandeel krijgt.


WAAROM BOUWT NYALA BLUE HET PLATFORM?


PROBLEEMSTELLING

Uit marktonderzoek is gebleken dat consumenten, met name millennials in Noord-Amerika en West-Europa, op zoek zijn naar aspecten als ethische aankoop, duurzaamheid en certificering. Hoewel het moeilijk te kwantificeren blijft, dragen ​​de verschillende labels en duurzaamheidclaims bij aan een hoge mate van verwarring bij ethische consumenten.
Weinig transparantie : Voor de koffiedrinker is het niet duidelijk hoe de koffiemarkt in elkaar zit. Waar komt hun geld terecht en wat wordt de boer uiteindelijk betaald.
Keuze : zoveel merken, zoveel smaken.TRENDS

1. Consumententrends
De hedendaagse consument is waarde-bewust, interactief, multicultureel, gezondheids-gedreven, maatschappelijk verantwoord en altijd geconnecteerd.
De consument voelt meer voor merken die zich inzetten voor milieubeheer, dierenwelzijn, en ondernemingen die steunprogramma’s ontwikkelen om de armoede over de wereld te doen dalen.
Om de maatschappij te veranderen, moet men de mensen erbij betrekken en het hart raken. Gevoelens steken passie en betrokkenheid aan, en zetten mensen aan tot actie.

2. Een stijgende markt
Nestlé heeft de koffiemarkt als één van de grootste groei-mogelijkheden geïdentificeerd. Starbucks is van plan wereldwijd 12.000 nieuwe winkels te openen. Eén van de strategieën is om koffie als een waardig frisdrank alternatief aan te bieden, de RTD's (Ready to Drink) .
Venture capitalists hebben in 2018 1 miljard $ geïnvesteerd in koffie-startups, na al vier bloeiende jaren van investeringen in de sector. De trend gaat hand in hand met toegenomen "speciaal" koffieverbruik en de opkomst van onafhankelijke koffieketens in de Verenigde Staten.
Groeimarkt : verdubbeling of verdrievoudiging tegen 2050. De geschatte marktwaarde tegen 2050 zal tussen 400 en 600 Miljard $ liggen.

3. Uitdagingen
De boeren kunnen niet meer voorzien in hun levensonderhoud.
de boer ontvangt slechts 6 tot 8% van de verkoopprijs, < de productiekosten.
=> boeren stoppen en kunnen / kunnen niet investeren in duurzame productiemethoden => lagere koffieproductie in de toekomst => kan niet voldoen aan de toekomstige vraag.
Veranderende klimaatomstandigheden
zorgen ervoor dat de landbouw onder druk komt te staan.
=> vermindert opbrengst en kwaliteit => nieuwe landbouwgrond wordt ontgonnen => ontbossing
=> schade aan kritieke ecosystemen.
Duurzaamheid.
- Investeringen in duurzaamheid: slechts 0,17% van de totale marktwaarde voor koffie.
- 55% van de koffie is geverifieerd of gecertificeerd.
- Opties voor duurzame sourcing: een toenemend aantal ondernemingen maakt eigen toevoegingen aan certificeringen of omzeilt deze.

OPLOSSING

OPEN TRANSPARENTE TECHNOLOGIE, BLOCKCHAIN, waar een hoeveelheid aan stakeholders het verschil kan maken. Creëer toegevoegde waarde door transparantie en service aan deze toegevoegde waarde!

Waarom blockchain?
Dit platform steunt op blockchain-technologie.

We kiezen voor blockchain omdat:
het traceert
Blockchain biedt ons een transparant registratiesysteem aan waarop we informatie uit de koffie-keten registreren.
het betrouwbaar is.
Blockchain laat ons zo toe om gegevens veilig op de blockchain te registreren, zonder dat actoren in de keten dit nog kunnen veranderen.
het neutraal is.
Ondernemingen in de keten hoeven zich zo geen zorgen te maken dat het systeem in handen blijkt te zijn van één van hun concurrenten. Het vormt zo een neutrale plek waarop ze transparant informatie delen.
het transparant is.
In een publieke blockchain kan iedereen de informatie die erop geplaatst wordt meevolgen. De informatie op het platform is dus extern verifieerbaar.

Een verhaal vertellen
De koffiedrinker selecteert of scant, en krijgt het verhaal van de boon. Voor elke batch bonen, vernieuwt het verhaal zich, real-time.
Elke partij (transactie) bepaalt wat de koffiedrinker te zien krijgt, op basis van echte feiten.
De koffiedrinker krijgt een echt verhaal, gecheckt door de Blockchain Technologie.

Gepersonaliseerd
Het platform zal aanbevelingen geven welke koffie bij uw smaakprofiel past.


WIE ZIJN DE KLANTEN VAN NYALA BLUE?


Koffiedrinkers die waarde-bewust, interactief, multicultureel, gezondheids-gedreven, maatschappelijk verantwoord en altijd geconnecteerd zijn.

Leveranciers in de koffieketen die investeren in relaties die verder gaan dan de transactie, en een gevoel van gelijkwaardigheid toevoegen dat zich manifesteert in wederzijdse en transparante processen, die de beste werkwijzen bij de productie en verwerking van koffie bevorderen.

NGO- en certificeringsondernemingen die geweldig werk op het veld leveren en dat nu kunnen vertalen naar een digitale sticker.

Er zijn veel voordelen, afhankelijk van de stakeholder :
Connecteren met de verschillende partijen (boeren, traders, branderijen, koffiebars, koffiedrinkers)
Koop- en verkoopplatform
Betere prijsonderhandelingen
Betrouwbare leveranciers vinden
Beter kwaliteitscontrole
Volledige traceerbaarheid
Snellere transacties
Kostenbesparend
Vereenvoudiging
Een digitale sticker
Geen extra label
Relatieversterkend (vertrouwen)
Toegevoegde waardeverhoging door :
- transparantie – echte storytelling
- een persoonlijke benadering
- opbouwen van een community (van boeren tot consumenten)


TAX SHELTER 45%

Indien u investeert in deze onderneming kan u genieten van de Tax Shelter. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een belastingvermindering ter waarde van 45% van uw investering. Meer lezen…
Gelieve te noteren dat het beschikbaar Tax Shelter investeringsbedrag € 200.000 bedraagt.