StartupVie 1A

Tax Shelter
Aandelen België 77 investeerders
Een nieuwe media 100% startups, 100% no-bullshit
€ 1.500.000
Pre-money waardering
25,0%
Aangeboden aandelenkapitaal
€ 60.500
Opgehaald bedrag
€ 255.000
Verwachte inleg door co-investeerders
0 dagen
Resterend
€ 50.000
Minimale doelstelling
121% gefinancierd
Deze financieringsronde is beëindigd en onderhandelt nu met geselecteerde business angels
Contacteer ons als u deze ondernemer wenst te ontmoeten voor een privé gesprek.

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Gelieve er rekening mee te houden dat het totale bedrag van het aanbod maximaal EUR 200.000 bedraagt, berekend over een periode van twaalf maanden, en dat elke belegger op de aanbieding mag ingaan voor maximum EUR 5.000.

No-Bullshit medium voor start-ups

Een 100% audiovisueel medium dat inspirerend is, maar dat geen afbreuk doet aan de geneugten en moeilijkheden van het parcours van ondernemers om zo:
- iedereen de mogelijkheid te geven om te ondernemen door de inzichten en best practices van de beste ondernemers te laten zien;
- andere rolmodellen in de schijnwerpers te zetten. 80% van de CEO’s van Europese start-ups zijn 35-jarige mannen met een universitair diploma;
- het Belgische ecosysteem te boosten.

In dit medium komen 4 thema's aan bod:

  • De noodzaak voor start-ups om te communiceren

Ze nemen mensen aan, lanceren nieuwe producten, openen nieuwe markten, werven fondsen. De exposure van start-ups is in de traditionele media wel verbeterd, maar het blijft onvoldoende. Vooral de institutionele toon past niet bij de start-up sector, want die is veel levendiger. Tot slot informeert de jongere generatie zich door het bekijken van video's van Konbini, Brut en Quotidien op de smartphone. In die vorm is er geen informatie voor start-ups voorhanden (financiële info is voornamelijk in schriftelijke vorm aanwezig).

  • Mogelijkheden ontwikkelen

Om meer mensen aan te trekken voor het ondernemerschap is het noodzakelijk om andere doelgroepen te bereiken door middel van nieuwe formats en nieuwe manieren om dingen te vertellen, dan de groep die oververtegenwoordigd is in de wereld van de startups: de 35-jarige blanke universitair geschoolde man (80% van de CEO's in Europa).

  • Bedrijven hebben behoefte aan innovatie

Industrieën ondergaan diepgaande transformaties omwille van de digitalisering van hun beroepen. Het is noodzakelijk voor deze bedrijven om te zorgen voor connecties binnen het start-up ecosysteem om innovatie binnen te halen en om toekomstige werknemers te werven.

  • VC's hebben DealFlow nodig

Het beroep van belegger ondergaat ingrijpende veranderingen. Er is veel concurrentie tussen de fondsen om de beste start-ups te krijgen. Hoe kun je je onderscheiden van de concurrentie? Door inhoud aan te bieden die relevant is voor de start-up community en die ervoor zorgt dat de fondsen de beste zaken aantrekken.

MVP jan->juni 2019

De formule werd met succes getest van januari tot juni en had een belangrijke impact op het ecosysteem (aantal views, inkomsten, enz.). Het project wordt gedragen door ondernemers uit het ecosysteem en de actoren uit de sector die actief meewerken aan het project.

Startup Vie: Ontmoet live inspirerende CEO's op Facebook. Adrien Roose (Cowboy); Mathieu de Lophem (Deliveroo), Anthony Bourbon (Feed), Dimitri De Boose (Bsit), Fabian Pinckaers (Odoo), Julien Penders (Bloomlife), Emna Everard (Kazidomi) enz.
Meet A VC: 2 startups pitchen voor de top van de VC. We demystificeren het investeringscomité en de VC-business. Elke keer een Belg en een Europeaan. Only the Best (Serena Capital, Kima Ventures, Mangrove, Efounders, IDinvest, Digital-Attraxion)
News: Elke donderdag om 9.30 uur, 5 minuten nieuws over Belgische start-ups/fondsen/operators. 100% Belgisch. Groot opgezet. Iedereen wil in de show aanwezig zijn.

TAX SHELTER 45%

Indien u investeert in deze onderneming kan u genieten van de Tax Shelter. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een belastingvermindering ter waarde van 45% van uw investering. Meer lezen…
Gelieve te noteren dat het beschikbaar Tax Shelter investeringsbedrag € 137.200 bedraagt.