Jade Sustainable Projects - Quares Combobond 1A

Lening
Where citizens make sustainability work
€ 650.000
totaal opgehaald in ronde
 • Gesteund door meer dan 110 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Deze aanbieding wordt vervroegd afgesloten op 15 juli 2020 (inbegrepen).


Quares ComboBond


 • Green ComboBond
 • Zonnepanelen voor 500 gezinnen
 • 400 Ton CO2 jaarlijkse vermindering
 • Duur 9 jaar full bullet (geen kapitaal aflossing)
 • Bruto jaarlijks rentevoet 3,50%, met mogelijke jaarlijkse aanpassingen naar boven van 0.5% in geval het aandeel van de hernieuwbare energieën in het bruto-eindverbruik van energie in België toeneemt
 • Maximum rentevoet : 5,00%
 • Terugbetalingsfrequentie : maandelijks
 • Min. totale fondsenwerving € 50.000
 • Max. totale fondsenwerving € 650.000
 • Type : achtergestelde lening met zekerheden
 • Een banklening en een lening van derde-investeerders werd reeds bekomen.


Jade Sustainable Projects (Quares Group)


Missie

In een wereld waar er steeds meer aandacht komt voor de milieuproblematiek wil Quares de CO2-uitstoot door onroerend goed minimaliseren, 'local energy communities' creëren en samen met de bedrijven de stap maken naar het smart-grid.

Visie

Quares wil eigenaars en gebruikers van gebouwen de financiële ondersteuning bieden om energiebesparende projecten te realiseren en hernieuwbare energie op te wekken. Door de snelle technologische vooruitgang kan er naast een CO2 reductie ook een operationele besparing worden gerealiseerd. Quares legt een uitgesproken klemtoon op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Als kennisbedrijf in het vastgoed, wil Quares niet enkel als uitvoerend dienstverlener of financierder van duurzame projecten aanzien worden, maar eveneens als innovatieve partner op lange termijn.

Jade Sustainable Projects (Quares Group)

Jade Sustainable Projects geniet van alle expertises die nu al meer dan 15 jaar binnen de Quares groep gebundeld zijn en die duurzame oplossingen biedt op ieders vastgoedvragen.

Zonnepanelen


Earth Finance

Sinds kort kan je in België zonnepanelen huren met Earth Finance. Earth Finance verhuurt zonnepanelen aan individuele gebruikers.

Om de panelen te verhuren, moet Earth Finance ze eerst kopen. Het kost € 3.750.000 om 10.000 panelen te kopen en 500 gezinnen te bevoorraden, die samen zo 400 ton CO2-uitstoot per jaar vermijden. Earth Finance heeft gekozen voor Quares om de actie uit te voeren.

BNP Paribas zal 80% financieren. De overige 20% zal worden gefinancierd met achtergestelde leningen die aan de burgers worden verstrekt. Dit is het doel van deze crowdfunding campagne.