Quares Sustainability Initiative 1A

Lening
Duur van de lening: 5 jaar
€ 370.000
totaal opgehaald bedrag
 • Gesteund door meer dan 150 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximum waardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Deze aanbieding wordt vervroegd afgesloten op 1 maart 2021 (inbegrepen).

Quares Green Bond

 • Green Bond
 • Project Pacapime: een bedrijf dat golfkarton produceert voor recyclebare verpakkingen
 • Zonnepanelen met geschat vermorgen > 4000 kWp
 • 160 Ton CO2 jaarlijkse vermindering
 • Duur 5 jaar full bullet (geen kapitaal aflossing)
 • Bruto jaarlijks rentevoet 4,00% --> Indien u in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing op interesten (zie Transactie-deel), is 4,00% de netto interestvoet.
 • Terugbetalingsfrequentie : maandelijks
 • Min. totale fondsenwerving € 50.000
 • Max. totale fondsenwerving € 370.000
 • Type : achtergestelde lening met zekerheden
 • Een banklening werd reeds bekomen.
 • Deze investeringsmogelijkheid laat een mogelijkse vrijstelling toe van de roerende voorheffing op interesten - zie Transactie

Quares Sustainability Initiative (Quares Group)

Missie

In een wereld waar er steeds meer aandacht komt voor de milieuproblematiek wil Quares de CO2-uitstoot door onroerend goed minimaliseren, 'local energy communities' creëren en samen met de bedrijven de stap maken naar het smart-grid.

Visie

Quares wil eigenaars en gebruikers van gebouwen de financiële ondersteuning bieden om energiebesparende projecten te realiseren en hernieuwbare energie op te wekken. Door de snelle technologische vooruitgang kan er naast een CO2 reductie ook een operationele besparing worden gerealiseerd. Quares legt een uitgesproken klemtoon op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Als kennisbedrijf in het vastgoed, wil Quares niet enkel als uitvoerend dienstverlener of financierder van duurzame projecten aanzien worden, maar eveneens als innovatieve partner op lange termijn.

Quares sustainability Initiative (Quares Group)

Quares sustainability Initiative geniet van alle expertises die nu al meer dan 15 jaar binnen de Quares groep gebundeld zijn en die duurzame oplossingen biedt op ieders vastgoedvragen.

Zonnepanelen

Earth Finance Business

Sinds kort kan je in België zonnepanelen huren met Earth Finance Business. Earth Finance verhuurt zonnepanelen aan bedrijven. Alternatief (voor grote bedrijven & installaties) bestaat er ook een mogelijkheid tot een PPA (power Purchase Agreement).

Om de panelen te verhuren, moet Earth Finance Business ze eerst kopen. Het kost 1.858.627 euro
om de panelen te kopen, die samen zo 160 ton CO2-uitstoot per jaar vermijden. Earth Finance Business heeft gekozen voor Quares om de actie uit te voeren.

BNP Paribas zal 80% financieren. De overige 20% zal worden gefinancierd met achtergestelde leningen die aan de burgers worden verstrekt. Dit is het doel van deze crowdfunding campagne.