Doappy 1A

Aandelen
€ 185.500
totaal opgehaald in ronde
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Doappy de virtuele assistent voor accountants bij het beheer van zelfstandigendossiers!Trustees en accountants hebben klanten die als bedrijf of als zelfstandigen fungeren. Vooral de laatste categorie (zelfstandigen) is problematisch daar deze klanten vaak weinig of niet winstgevend blijken te zijn. Ze vereisen over het algemeen inderdaad veel advies en follow-up, maar kunnen dienovereenkomstig niet worden gefactureerd omdat hun inkomen dit niet toelaat. Trustees en accountants hebben vaak te maken met een categorie klanten waar ze ofwel vanaf willen of hun impact op tijd willen verminderen. Zij hebben dan ook concrete behoeften op dit gebied.

Deze behoeften zijn onder andere:
Optimaliseren van de werktijd op het dossier. Minimaliseren van het risico op fouten. Kwalitatieve dienstverlening bieden op het gebied van beheer en monitoring. Strategisch exploiteren van boekhoudgegevens. Verhogen van het adviesaandeel binnen een bepaald budget.

ABH Compta, een trustee die met deze behoeften wordt geconfronteerd, heeft daarom via haar aandeelhouders een webplatformproject bedacht, waardoor trustees kunnen voldoen aan hun specifieke behoeften bij de verwerking van zelfstandigen-bestanden, en hun eindklanten relevante informatie en advies op hoog niveau in het kader van een beperkt budget kunnen verlenen. Het ontwerp, de ontwikkeling en de toekomstige marketing van de toegang tot dit platform wordt uitgevoerd door het bedrijf DOAPPY Srl, voor dit doel door zijn aandeelhouders op 09/11/2018 opgericht.

De krachten van het aanbod


Verschillende doelgroep uitsluitend gericht op zelfstandigen.
Eenvoud en gebruiksgemak van het platform.
Een hoge kwaliteit OCR inbegrepen in de licentie.
Deskundig advies, detectie van fouten, anomalieën en ontbrekende documenten, door gegevens te vergelijken.
Substantiële hulp bij het creëren en beheren van klantprofielen door het automatisch genereren van contractuele en juridische documenten.
Een communicatieplatform tussen de accountant en de klant, gekoppeld aan aanvullende diensten (online rekeningen, specifieke aanvragen, aanmaak van documenten, incasso, etc.)
Een aanzienlijke tijdsbesparing voor beheerders.
Gedetailleerde kennis van de sector en de markt.
Een testmarkt van 1000 bestaande dossiers met ABH Compta en twee partnerbeheerders die de MVP kunnen testen.
Werken aan de essentiële noodzaak om de winstgevendheid in de doelsector terug te winnen.
Een product ontwikkeld door trustees voor trustees

Een echt verschil DOAPPY


Automatische en vereenvoudigde configuratie vanaf het aanmaken van de klant. Een hoogwaardige OCR, gelezen en geëxtraheerd op basis van een semi-gecontroleerde AI. Een verwerking van de diverse verrichtingen die zich niet langer beperkt tot een eenvoudige codering of hercodering maar tot een correctie van de rekeningen op reële basis, met een herberekening en toerekening van de diverse verrichtingen in real time. (Aanzienlijke tijdwinst)

Een lerende A.I over de herhaling van documenten (door gelijkheidsalgoritme)

Het concept is uitsluitend gebouwd op basis van de zelfstandigen en niet-hybride doelgroep (ZST en Bedrijf) of primair ontworpen voor bedrijfsbeheer.

Een BtoB-model dat vooral gericht is op trustees (in vergelijking met sommige concurrenten die zich ook richten op eindgebruikers, bijv. Accountable)

Een eindklantplatform met een bedieningspaneel.

Gebruiksgemak dat geen speciale vaardigheden vereist en dat uiteindelijk de werving van minder gekwalificeerde werkkrachten zou vergemakkelijken. Hiermee wordt een oplossing geboden voor een enorm wervingsprobleem waarmee alle beheerders die op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel tegenwoordig worden geconfronteerd.

De financering


Het basisplatform is operationeel en Doappy zoekt de nodige fondsen voor de commerciële lancering en voor de technologische ontwikkeling van de volgende fasen van het project. (Artificiële intelligentie)

De nodige fondsen zullen worden ingezameld door privé-investeerders en een terugbetaalbaar voorschot van de FOD Wallonië Onderzoek en Ontwikkeling.