YNIOS Pharma 1A

Aandelen
Develops oral or parenteral treatments for neuro-inflammatory diseases
€ 105.000
totaal opgehaald in ronde
  • Gesteund door meer dan 70 investeerders
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).


YNIOS Pharma, een biotech start-up, ontwikkelt nieuwe orale en parenterale (via injectie) behandelingen voor ziekten waarbij neuronale degeneratie wordt veroorzaakt door ontstekingen.


YNIOS Pharma ontwikkelt behandelingen voor acute en chronische ziekten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een eigen ionische verbinding.

De huidige werkzaamheden van het bedrijf zijn gericht op de gevolgen van acute ischemische beroerten, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.

In de toekomst zal een programma gericht op prikkelbare darmziekten het onderzoek vervolledigen.

Of we nu spreken van neuro-inflammatie, laaggradige ontsteking of "inflammaging" (leeftijdsgebonden ontsteking), alle 3 de benamingen verwijzen naar het pro-inflammatoire proces waarbij de complexe interactie tussen het centrale zenuwstelsel, het perifere zenuwstelsel, het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het endocriene systeem en de epitheelweefsels betrokken is...

Dit pro-inflammatoire proces is verantwoordelijk voor neurodegeneratie, weefseldisfunctie, verstoringen van de homeostase, pijnlijke gewaarwordingen...

Dit pro-inflammatoire proces wordt met name beschouwd als de pathogenese van vele ziekten, zoals het prikkelbare darmsyndroom, inflammatoire darmziekten, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Het is ook betrokken bij zeldzame ziekten zoals de ziekte van Huntington en amyotrofische laterale sclerose. Bovendien veroorzaakt dit schadelijke pro-inflammatoire proces bij acute ischemische beroerten en acuut hartfalen verdere schade die leidt tot celdood en fibrose.


YNIOS PHARMA heeft een synergetische behandelingsbenadering ontwikkeld op basis van een innovatieve multi-ionische verbinding met een evenwichtig werkingsmechanisme, waarbij de activering van de onmiddellijke immuunrespons wordt gerespecteerd, de corrigerende werking wordt gestimuleerd en tegelijkertijd de daaropvolgende neuro-inflammatie wordt geblokkeerd die een nadelig pro-inflammatoir proces induceert dat verdere schade veroorzaakt.

Wat beroerten betreft, onderzocht de onderneming het beschermende effect van haar ionische verbinding op de overleving van neuronen in gekweekte primaire corticale neuronen van ratten die van zuurstof/glucose verstoken zijn (OGD), een in vitro beroerchemodel. De ionische verbinding vertoonde uitstekende resultaten in dit in vitro model, wat de ontwikkeling ondersteunt van een preklinische fase van een investigational drug (IMP) voor parenterale (injectie) behandeling van acute ischemische beroerte.

Het doel van het beroerteprogramma van YINIOS PHARMA is om op de medische afdelingen zo snel mogelijk een parenterale behandeling te geven, idealiter binnen enkele uren na het begin van de episode van ischemische beroerte, in combinatie met standaardzorg om de bloedklonter te verkleinen.

Wat de ziekte van Alzheimer betreft, is er, ondanks enorme inspanningen van de farmaceutische industrie, momenteel geen doeltreffende therapie voor deze ziekte. De vele proeven gericht op het vertragen van cognitieve achteruitgang of het verbeteren van het algehele functioneren zijn mislukt. In plaats daarvan hebben zij gewezen op de noodzaak van verschillende benaderingen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Het model van YNIOS HARMA voor het verminderen/afremmen van het pro-inflammatoire neurodegeneratieve ziekteproces is een behandeling die zo vroeg mogelijk bij het begin van de eerste symptomen van de ziekte wordt gestart, die de progressie van de ziekte zou kunnen verminderen of idealiter zou kunnen blokkeren en die gedurende het hele leven van de patiënt goed zou worden verdragen. Aangezien de ziekte van Alzheimer 10 tot 20 jaar voor de eerste symptomen begint, kan een behandeling in het vroegste stadium van de ziekte de ontwikkeling ervan vertragen en het optreden van de symptomen vertragen.

Het onderzoek van YNIOS PHARMA valideert momenteel in vitro proof of concept voor de ontwikkeling van een orale behandeling die ontworpen is om glutamaatschade aan corticale neuronen te onderbreken, het vrijkomen van pro-inflammatoire cytokinen te verminderen en anti-apoptose (celdood) effecten te hebben.

De ionische verbinding van YNIOS PHARMA heeft veelbelovende resultaten opgeleverd die de ontwikkeling ondersteunen van een onderzoeksgeneesmiddel (IMP) in preklinische fase voor de orale behandeling van de ziekte van Alzheimer.


Voor de ziekte van Parkinson, evenals voor andere neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, vormen ontstekingsremmende behandelingen en interventies gericht op het immuunsysteem een veelbelovende onderzoeksrichting om te interfereren met de cascade van ontstekingsbevorderende gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot de neurotoxiciteit die in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson.

Ter herinnering: de ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die zowel perifere organen als het centrale zenuwstelsel aantast en waarbij een fundamentele rol is weggelegd voor neuroinflammatie.

Net als bij de ziekte van Alzheimer ontstaat de ziekte van Parkinson 10 tot 20 jaar voordat de eerste symptomen zich voordoen, en een behandeling in een vroeg stadium kan helpen de ontwikkeling van de ziekte te vertragen en het begin van de symptomen uit te stellen.

Het onderzoek van YNIOS PHARMA valideert momenteel in vitro proof of concept voor de ontwikkeling van een goed verdragen orale behandeling die is ontworpen om in te werken op circulerende ontstekingsmediatoren, zoals C-reactief proteïne (CRP) en tumornecrosefactor (TNF), en om aangeboren en adaptieve immuuncellen te stimuleren die niet langer goed functioneren bij ouder wordende Parkinson-patiënten.

De ionische verbinding van YNIOS PHARMA heeft veelbelovende resultaten opgeleverd die de preklinische ontwikkeling ondersteunen van een investigational drug (IMP) voor de orale behandeling van de ziekte van Parkinson, dat gedurende het hele leven van de patiënt goed zou worden verdragen.

YNIOS PHARMA - Een biotech bedrijfsmodel


Wat het bedrijfsmodel betreft, werkt de biotech YNIOS PHARMA aan het aantonen van het nut van zijn met een octrooi beschermde innovatie voor de ontwikkeling van behandelingen voor ziekten van inflammatoire oorsprong. Zij wil farmaceutische bedrijven interesseren in haar innovatie om samenwerkings-, licentie- of verkoopovereenkomsten te sluiten en zo munt te slaan uit haar onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden. Farmaceutische bedrijven integreren innovatieve projecten uit de biotechnologie gewoonlijk in hun eigen ontwikkelingspijplijn.

De vergoedingen uit de overeenkomsten met de farmaceutische bedrijven zullen de inkomsten van de biotech vormen. Er zij op gewezen dat voordien elk positief resultaat van de In Vitro of In Vivo studies, die de relevantie van de therapeutische aanpak van YNIOS PHARMA bevestigen, een waardesprong ten voordele van al haar aandeelhouders zal genereren.