Risico’s

De algemene risico’s van de crowdfunding investeringen en wat u kan doen om de risico’s te beperken.

Risico’s verminderen

Investeren is altijd riskant, maar door bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen kan u het risico beperken..

Hieronder hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen beschreven die Spreds genomen heeft om onze investeerders te beschermen, en een aantal van onze aanbevelingen die onze investeerders kunnen nemen om hun eigen risico te beperken.

Tax Shelter

Een programma dat u kunt overwegen is de Tax Shelter. Dit programma zorgt ervoor dat u tussen de 25 en 45% belastingsaftrek op uw investering kan krijgen. Door gebruik te maken van deze belastingverlaging beperkt u de risco’s van uw investering. Let op, er zijn bepaalde voorwaarden van toepassing voor deze aftrek.

Beloningen voor investeerders

Om te winnen, moet u meespelen. Maar het is belangrijk om volgens de regels te spelen, waaronder de regel om uw investeringen te diversifiëren op verschillende manieren.

Normaal gesproken volgt de venture capital industrie de volgende statistieken. Gemiddeld heeft een start-up een 30-40% faalkans, wat betekent dat een investeerder in een startup alles zijn vermogen dat hij hierin heeft geïnvesteerd kan verliezen. De overlevingskans van nieuwe ondernemingen is 40-50%, maar dit is wanneer de onderneming geen return on investment heeft. Dit betekent dat de investeerder een kleine winst of een klein verlies zal draaien. Ongeveer 10-20% van ondernemingen zijn financieel succesvol, wat betekent dat er een return on investment is, omdat de onderneming gekocht wordt of publiek op de aandelenmarkt terecht komt. Als u diversifieert en in vele verscheidene ondernemingen investeerd (over het algemeen meer dan 10), zal de winst van de 10-20% de verliezen balanceren en zal u een redelijke winst draaien op uw portfolio.

Verantwoordelijkheid voor investeerders

Spreds nodigt het publiek uit om ondernemerschap te versterken door middel van financiering op ons crowdfunding platform.

Onze investeerders hebben een verantwoordelijkheid om zichzelf te informeren over de investeringen die zij wensen te maken en zich van hun risicotolerantie te vergewissen voordat zij beginnen met investeren. Ondanks dat wij gepoogd hebben een goede samenvatting op deze pagina te maken, zou u altijd de Informatienota, net als de details van elke investeringsmogelijkheid, geheel moeten doorlezen voordat u investeert.

Begrijp uw investering

Beginnende ondernemingen, zoals startups en scale-ups, hebben te maken met een erg competitieve markt. Nieuwe ondernemingen zijn bovendien ook onderhevig aan onzekere omstandigheden, vaak in een nieuwe sector zonder voorgaande ervaring.

Woon vergaderingen bij

Het is in het belang van iedereen die Notes heeft aangekocht om de algemene vergaderingen van Notehouders bij te wonen. Vergaderingen komen weinig voor en worden typisch georganiseerd voor belangrijke beslissingen, zoals beslissingen om de Informatienota van de notes aan te passen, de beslissing om aandelen te verkopen, of de beslissing om de regels met betrekking tot de overdraagbaarheid van aandelen te wijzigen.

Diversifiëren

Elke investering draagt een risico om voor 100% verloren te gaan. Om deze reden raden wij aan dat u diversiteit in uw portfolio aanbrengt. Diversifiëren betekent dat u uw investeringen verspreid in verscheidene ondernemingen, in ondernemingen die in een andere fase van hun levensloop zitten of in een andere industrie zitten. Wij raden aan om uw investeringen van één beleggingscatagorie te spreiden over 10 tot 20 investeringen. In een gezonde, gediversifieerde portfolio wordt het verlies van een aantal investeringen gecompenseerd door de winst van andere, succesvolle investeringen.

Spreds Finance

Investeerders die via ons platform investeren, worden niet rechtstreeks aandeelhouder Deze zullen daarentegen Participatieve Nota’s van Spreds Finance aanhouden die hun gecrowdfunde investering in de ondernemingen vertegenwoordigen. Alle operationele activiteiten, inclusief de kosten van ons team, worden gecentraliseerd in “Spreds NV”, die apart worden gehouden van het financieren van de investeringen.

Spreds Finance is een financieringsvehikel met als enige activiteit het houden van investeringen of participaties in ondernemingen. Spreds Finance fungeert als een vertegenwoordiger voor alle crowdfunding investeerders, wat de administratieve handelingen zoals het verifiëren van de investeringen bij de notaris vereenvoudigt. Door Spreds Finance heeft de crowd in vergelijking een veel kleinere last vergeleken met aandeelhouders en daarenboven een collectief sterkere stem dan een individuele aandeelhouder.

Dit betekent wel dat de individuele investeerder geen stemrecht meer heeft in de onderneming. Wanneer een belangrijke beslissing moet worden gemaakt in verband met uw investering, zullen wij een bijeenkomst organiseren van alle investeerders om deze beslissing te maken.

Spreds Finance heeft een speciale structuur die garandeert dat elke onderneming op het crowdfunding platform geïsoleerd wordt van het failliet van anderen. Als één onderneming failliet gaat, is het enkel het compartiment dat verband houdt met deze onderneming dat een risico loopt.

De structuur van Spreds Finance vermijdt een domino-effect doordat het ‘bankruptcy remote’ is. Deze structuur zorgt ervoor dat Spreds Finance geen schuldeisers heeft behalve de investeerders en mogelijks de Belgische overheid. In elk geval staat Spreds garant voor alle potentiële schulden van Spreds Finance.

De rekeningen van Spreds Finance worden gecontroleerd door extern auditbedrijf Ernst & Young. Spreds Finance heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u vragen?

Lees onze Veelgestelde vragen. Ons team kan u ook helpen, contacteer ons simpelweg voor vragen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste campagnes.

Blijf op de hoogte