Tax Shelter Tracer

Verlaag uw belastingen voor 2022

Wat is de Tax Shelter Tracer?

De Tax Shelter Tracer is een geautomatiseerde portefeuille die elke Belgische belastingbetaler in staat stelt om minimaal € 10.000 te investeren in 10 Tax Shelter-ondernemingen en minimaal € 4.500 terug te krijgen via de belastingaangifte voor 2022.

Abonneer u op deze Tracer

Voordelen

45% belastingverlaging

Krijg tot 45% van uw investering terug als belastingverlaging.

Toegang tot Tax Shelter startups en voordelige tarieven

Voorrang krijgen om te investeren in de volgende 10 Tax Shelter in aanmerking komende startups met een voorkeurstarief van 4%.

Volledige controle

Als belegger houdt u de volledige controle dankzij een terugtrekkingsoptie voor elke investering.

Mogelijk rendement op de investering

Gemiddeld 40% van de jonge bedrijven gaat na 3 jaar failliet, terwijl 30% na 5 jaar een interessante exit meemaakt (×5 de initiële investering van de investeerders). De overige 30% ontwikkelt zich verder, maar de investeerders behalen nog geen winst (×1 van de initiële investering van de investeerders).

Op basis van deze gegevens, beheerkosten en inschrijvingskosten inbegrepen, berekenen we een theoretisch scenario van uw rendement voor uw investering via uw Tax Shelter Tracer.

Dus als u € 10.000 investeert in 10 bedrijven, of € 1.000 per bedrijf, met het voordeel van een belastingaftrek van 45% dankzij de Tax Shelter, kun u een netto-meerwaarde van € 11.429 boeken.

Investering Bedrag Type exit Jaar Meervoud
#1 € 1.000 Bankroet 3 0,0×
#2 € 1.000 Bankroet 3 0,0×
#3 € 1.000 Bankroet 3 0,0×
#4 € 1.000 Bankroet 3 0,0×
#5 € 1.000 Gemiddeld 6 1,0×
#6 € 1.000 Gemiddeld 6 1,0×
#7 € 1.000 Gemiddeld 6 1,0×
#8 € 1.000 Succes 5 5,0×
#9 € 1.000 Succes 5 5,0×
#10 € 1.000 Succes 5 5,0×

Rendement op investering: € 11.429

Veelgestelde vragen

 1. Hoeveel kost deze dienst?

  Een beperkte en niet-terugbetaalbare voorschotvergoeding voor de inschrijving op een Tracer (€100). Deze vergoeding dekt de dienstverlening en de toegang tot exclusieve investeringsmogelijkheden.

  Voor elke investering in een startup, gelden onze inschrijvingskosten (4%), dit om het beheer van uw investering te dekken.

 2. Wat is de Tax Shelter Tracer?

  Door u vandaag in te schrijven voor de Tax Shelter Tracer 2022 krijgt u de kans om uw investering te boeken in de volgende 10 in aanmerking komende Tax Shelter investeringen als ook uw belastingen voor 2022 te verlagen.

 3. Wat is de Tax Shelter?

  De tax shelter voor start-ups is een nieuw fiscaal gunstregime om ondernemerschap aan te moedigen. Door te investeren in start-ups die in aanmerking komen kan u tot 45% van uw investering recupereren door middel van een belastingvermindering.

  Meer informatie in onze e-boek.

 4. Wanneer moet ik deze tax shelter investeringen aangeven?

  Als u vandaag inschrijft op de Tax Shelter Tracer 2022 dan zal u van dit fisacaal voordeel kunnen genieten (en 45% van uw investering recupereren door een belastingvermindering) in het fiscaal jaar 2022 aangezien het doel van deze Tracer is te investeren in 10 start-ups die in aanmerking komen voor de Tax Shelter gedurende het jaar 2022.

  Dus, wanneer u uw belastingaangifte in 2023 invult (die gebaseerd is op uw inkomsten in 2022), kan u genieten van uw belastingvermindering dankzij de Tracer.

  Wees u er echter wel van bewust dat het beslissende moment niet het tijdstip van inschrijving op de Tracer is, noch het moment dat het geld van uw rekening gehaald wordt, maar wel het moment dat dit geld effectief in de start-up geinvesteerd wordt en dus de kapitaalverhoging bij de notaris plaatsvindt. In elk geval zorgt Spreds er voor dat deze 10 sleuteldata plaatsvinden tijdens het fiscale jaar 2022.

 5. Wat is het verschil tussen de Tax Shelter Tracer en de andere Tracers?

  Elke Tracer heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen.

  Deze Tracer stelt investeerders in staat om een portefeuille samen te stellen van investeringen in 10 ondernemingen die in aanmerking komen voor de Tax Shelter en aan bepaalde andere voorwaarden voldoen.

  Om in aanmerking te komen voor de Tax Shelter moet een start-up opgericht zijn in de voorbije 4 jaar (48 maanden). De bedrijven aangeboden in de Tax Shelter Tracer zullen daarom waarschijnlijk enkel bedrijven in de ‘start-up fase’ zijn. Aan de ene kant is het risico op faillissement daardoor groter, maar aan de andere kant is er dus ook een kans op sterke groei als er een positieve reactie van de markt is.

  De startups geselecteerd voor de tax shelter tracer zullen allemaal moeten voldoen aan een reeks specifieke kenmerken om ervoor te zorgen dat ze beantwoorden aan de criteria van de tracer.

 6. Hoe worden de start-ups aangeboden in de Tax Shelter Tracer geselecteerd?

  Start-ups die in de Tax Shelter Tracer worden toegelaten, beschikken over volgende eigenschappen:

  Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • Het is een Belgische onderneming of een onderneming uit de Europese Economische Ruimte die een "Belgische vestiging" heeft (in België).

  • De onderneming moet binnen de 4 jaar na de oprichting naar de notaris gaan.

  • De onderneming moet de vorm hebben van een NV of BV.

  • Het moet een micro-onderneming of KMO zijn.

   • Mirco onderneming: het balanstotaal mag niet hoger zijn dan 350 000 €; de omzet, exclusief BTW, is niet hoger dan €700.000 ; het gemiddelde aantal werknemers dat gedurende het jaar in dienst is, is niet meer dan 10.
   • KMO: aantal werknemers in dienst, jaarlijks gemiddelde: 50; de omzet, exclusief BTW: €9.000.000; balans : €4.500.000.
  • Tax Shelter: er moet ten minste €100.000 beschikbaar zijn voor de Tax Shelter

  • Goedkeuring van het project:

   • minimum 2 actieve ondernemers (= die ten minste in deeltijd voor de vennootschap werken) die hebben ingeschreven op aandelen voor een inbreng in contanten van ten minste €15.000 ;
   • geïncubeerd, gevolgd door een accelerator of ondersteund door een studio of hebben €25.000 mede-investering.
  • De onderneming:

   • mag niet zijn gevormd ter gelegenheid van een fusie of een splitsing van vennootschappen ;
   • kan geen investerings-, thesaurie- of financieringsmaatschappij zijn;
   • kan geen vastgoedonderneming zijn.
   • mag niet worden geïncorporeerd om beheers- of administratiecontracten af te sluiten of om het grootste deel van haar winst uit beheers- of administratiecontracten te halen;
   • in het verleden niet reeds een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd;
   • niet het voorwerp is van een collectieve insolventieprocedure of niet onder de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure valt;
   • mag na betaling van de bedragen door de belastingplichtige gedurende zijn bestaan niet meer dan €250.000 aan fiscaal bevoorrechte bijdragen hebben ontvangen;
   • is niet beursgenoteerd
  • De onderneming wordt geen:

   • een investerings-, financierings- of thesauriemaatschappij; of
   • een beheermaatschappij of waarvan de beheersactiviteiten de belangrijkste bron van inkomsten zijn; of
   • een vastgoedonderneming
  • De onderneming zal de opgehaalde middelen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of voor de verwerving van aandelen of participaties, noch voor het verstrekken van leningen.

  Ingeschreven op Spreds

  De onderneming moet het registratieformulier op de site van Spreds hebben ingevuld.

  Financiën

  • Moet de hele vragenlijst hebben ingevuld (ongeveer 30 minuten)
  • Alle financiële informatie voor het lopende jaar en voor de komende twee moeten worden aangetoond:
   • een cash flow statement waarin de kapitaalverhoging is opgenomen
   • de resultatenrekening;
   • mogelijk een nieuwe kapitaalsronde nodig de komende 3 jaar
   • een financieel plan dat laat zien dat er genoeg geld is om zes maanden zonder inkomen te overleven.

  Ondertekening van het contract

  Onderteken het contract "Service Agreement" met inbegrip van de bijlagen "Term Sheet", "Representations & Warranties" en "Terms of Business" (deze laatste moeten elektronisch worden ondertekend bij het aanmaken van uw profiel).

  Aandeelhouders

  • Waardering: de Tracer volgt de waardering van de onderneming als ten minste één van de professionele beleggers €25.000 heeft geïnvesteerd.
  • Standaardwaardering: Als niet aan de voorwaarden voor deze waardering is voldaan, is de standaardwaardering :
   • maximaal €1.000.000 als de omzet minder dan €100.000 bedraagt of maximaal 10x de omzet als de omzet meer dan €100.000 bedraagt (waardering vooraf);
   • een maximum van €666.667 (post-geldwaardering) indien de onderneming wordt geïncubeerd (d.w.z. 15% van de aandelen voor €100.000).
  • Bestuurders: minstens één bestuurder of waarnemer wordt benoemd door Spreds Finance (de hierboven vermelde professionele mede-investeerder of een onafhankelijke bestuurder).

  Compliance

  Ethische code: naleving van onze ethische code.

  Pitch

  • Online profiel invullen op www.spreds.com.

  • Valideer de Informatiememorandum of de Prospectus.

  • Start een private en/of publieke campagne (bestaande uit een private fase gevolgd door een publieke fase).

  *Wat is een vastgoedbedrijf? Het is een vennootschap waarvan het hoofddoel of de hoofdactiviteit bestaat uit het bouwen, verwerven, beheren, ontwikkelen, verkopen of verhuren van onroerend goed voor eigen rekening, of het houden van belangen in vennootschappen met een gelijkaardig doel.

 7. Hoe kan ik mijn belastingen verminderen?

  Door te investeren via Spreds in crowdfundingcampagnes die in aanmerking komen voor Tax Shelter kan u van een belastingvermindering tot €45.000 per jaar genieten.

  Voor meer informatie kan u ons Ebook hierover raadplegen.

Meer vragen? Bezoek ons complete FAQ.