Eneco Zeebrugge 1B

Lening
Een premiere voor Vlaanderen: crowdlending voor participatie in een windmolenproject
€ 297.000
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 400 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

Marktpositionering

This campaign is only available in Dutch and French. You can change the language settings in the upper right corner of the screen.

Marktontwikkelingen

Sinds 2005 stijgt het aandeel van de hernieuwbare energieën in België jaar na jaar met een jaarlijkse groei tussen 10% en 15%.
Het aandeel van de hernieuwbare energieën in de totale finale Belgische consumptie bedroeg 8% eind 2014. De Europese richtlijn 20-20-20 legt aan België een doel op van 13% voor 2020 en 27% voor 2030.

België heeft een totaal geïnstalleerde capaciteit van 2,386 GW, waarvan 177 MW in 2016 nieuw werd gebouwd. België was in 2016 de derde grootste Europese investeerder (in euro) in windenergie. Bovendien genereerde België in dat jaar een record financieringsactiviteit voor de constructie van nieuwe on-shore (land) en off-shore (zee) windparken.

ENECO Wind België had eind 2016 een portefeuille met een marktaandeel van 20.1% en is daarmee een van de topspelers van de Belgische windenergiemarkt. Bij de bepaling van dit aandeel werd rekening gehouden met de gegevens van de projecten in bouwfase en in operatie, samen goed voor een totale capaciteit van 382,7 MW