Hoe sturen in tijden van crisis?

— Startup succesverhalen | Andere — 5 minuten leestijd

nathan-dumlao-PgFA6e3GOaU-unsplash.jpg

Een bericht van Gilles van der Meerschen, medeoprichter & Chief Business Officer van Spreds.

Binnen mijn activiteiten zie ik zo'n 80 projectleiders per maand, met oplossingen die zowel erg waardevol zijn als (soms) vergezocht. Ze hebben allemaal de verdienste om te proberen, te riskeren, zichzelf bloot te geven, te innoveren en gepassioneerd te zijn.

Het ondersteunen van het ondernemerschap in de beginfase is van fundamenteel belang voor de banen van morgen. Structuren van minder dan 10 personen vertegenwoordigen 63% van de werkgelegenheid in België. Deze verhouding is vergelijkbaar in Frankrijk. Het kan geen optie zijn om deze sociale instrumenten te zien verdwijnen! Deze bedrijven zijn structuren die de werkgelegenheid garanderen en het concurrentievoordeel van ons economisch model bevorderen omdat ze factoren van innovatie en differentiatie zijn.

Hen begeleiden met aangepaste financiële instrumenten, hen helpen (omdat ze erom vragen) om de fouten die we zelf hebben gemaakt niet te reproduceren en hen in staat stellen hun modellen levensvatbaar te maken, is het doel van ons team.

En in deze tijden van crisis is het nog nooit zo'n uitdaging geweest om bedrijfslijder te zijn. In deze moeilijke tijden moet u als bedrijfsleider een reeks beslissingen nemen om de duurzaamheid van uw baby te garanderen en de degelijkheid van uw model te blijven aantonen. Deze beslissingen zijn moeilijk omdat we weten dat ze waarschijnlijk gevolgen hebben voor de betrokkenen op alle niveaus, of het nu gaat om medewerkers, partners of dienstverleners.

Laat me een beeld gebruiken dat we met ons team hebben gedeeld. Niemand heeft de middelen om zo'n onvoorspelbare en duizelingwekkende storm te vermijden, de windvlagen zullen voor sommigen gewelddadig blijken, voor anderen catastrofaal. Wijsheid is nodig wanneer dat mogelijk is.

Voor degenen die navigeren, weten ze dat het proberen te weerstaan aan de weerselementen, of zelfs het trotseren ervan, vaak fataal is; ze verstandig gebruiken is redding!

Vaak is het raadzaam om het zeiloppervlak te verkleinen en de windgreep zoveel mogelijk te beperken om het schip niet te ontmaagden en te beschadigen. Een deel van de bemanning zal niet nuttig zijn en ze moeten "cape" zijn om ze niet meer dan nodig bloot te stellen. De luiken moeten worden gesloten om te voorkomen dat de zeilboot het water opgaat. Alles wordt "gepakt" om geen verdere schade te riskeren.

Hetzelfde principe geldt voor bedrijven.

De bemanning moet zo snel mogelijk aan de slag om het productieapparaat te beveiligen en het bedrijf in staat te stellen "op de golf te rijden".

Er moeten echter wel bepaalde fundamentele regels worden toegepast.

Net als op een zeilboot is duidelijke communicatie belangrijk.

De bemanning moet weten welke manoeuvre de stuurman gaat proberen. Indicaties over de aard van de operatie moeten goed worden beschreven, zodat iedereen de taken kan begrijpen en uitvoeren. Deze mededeling moet volledig transparant zijn. Het zal niet alleen de teamleden geruststellen, maar ook de verdienste hebben dat het de samenhang van iedereen versterkt, zonder de indruk te wekken dat het een aantal van de teamleden alleen in het dok achterlaat. Het gevoel van verbondenheid, wat de aard van het bedrijf ook is, is van vitaal belang.

Als een crisis pijnlijk is, is het een bron van kansen voor degenen die weten hoe ze zichzelf opnieuw moeten uitvinden en de nodige afstand moeten nemen om uiteindelijk hun positie te corrigeren.

We hebben zelf een reeks maatregelen moeten nemen die helemaal niet prettig zijn, maar ik kan u zeggen dat onze energie vertienvoudigd is toen we de solidariteit van het team in deze crisistijd konden meten!

We hebben een reeks harde procedures ingevoerd, die de verdienste hadden dat ze het hele team op elkaar afstemden voor de goede werking van de organisatie, in het belang van het bedrijf, en dus van iedereen.

We spraken over wat we zouden gaan doorstaan, presenteerden de verschillende hypothesen. Iedereen bleef zich inzetten voor onze kant. Wij allemaal!

Het is niet meer bemoedigend voor een scheepskapitein om te weten dat zijn keuzes voor iedereen eerlijk lijken en dat daarom alles in het werk wordt gesteld om hetzelfde resultaat na te streven. Samen!

De ** te nemen maatregelen** in het geval van een crisis zoals we die nu meemaken, moeten alle emoties zoveel mogelijk negeren.

Ze moeten rationeel en realistisch zijn.

We moeten zo snel mogelijk, op basis van verschillende scenario's, de impact op de groeicurven, op de verkoop, op de operationele marge, op de vrije cash en natuurlijk op het team herbekijken. Niet alle middelen kunnen worden gehandhaafd, maar de bescherming van het welzijn van de bemanning is van vitaal belang.

Ik vertel u niets nieuws door te zeggen dat "Cash is King", en de manager die een precieze visie heeft op de beschikbare reserve, zal weten hoe hij de tijd kan bepalen die hij "in het ruim" zal kunnen doorbrengen.

Er moet een prudentieel of zelfs pessimistisch plan worden opgesteld om de uitgaven van de beschikbare liquide middelen te destilleren naar wat strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de activiteiten. Begin met een worst case scenario. Het 100%-reductiescenario kan niet terzijde worden geschoven uit angst voor wat het zou betekenen!

Anticiperen betekent ook dat men het ergste moet vermijden.

Laten we ** meetbare procedures** opstellen, laten we ervoor zorgen dat we wekelijkse of zelfs dagelijkse criteria vaststellen om de bemanning die op afstand werkt in staat te stellen de gestelde doelen te blijven bereiken, om deze tijdig te bereiken zonder het schip te destabiliseren en een nog grotere drift te veroorzaken.

Laten we aandacht besteden aan elke vorm van optimalisatie van de operaties. Als 100% efficiëntie niet meer mogelijk is, moet het beheer van de achterstand en de risico's zo duidelijk mogelijk worden geparametreerd om elke inspanning te optimaliseren; zonder de impact op de cash burn en de bruto-omzet uit het oog te verliezen; en om iedereen te laten weten waarop hij of zij moet ingrijpen.

Plannen en aannames moeten nauwgezet worden gevolgd en georkestreerd om het bedrijf zo goed mogelijk op koers te houden. Laten we ons concentreren op de essentie.

Hoewel we weten dat drijven soms een noodzakelijk kwaad is in stormachtig weer, moet de aandacht gericht blijven op de "beste" route, want als het schip weer opstart, moet de bemanning te allen tijde weer aan dek worden gebracht om het schip en zijn activiteit weer op gang te krijgen; en om deze donkere post-crisiswolken achter te laten.

Dus, matroos, hijsen en omhoog!

Gilles van der Meerschen