Beëindiging van het moratorium op gedwongen faillissementen en versoepeling van het JRP

— Andere — 3 minuten leestijd

bill-oxford-OXGhu60NwxU-unsplash.jpg

Het moratorium op gedwongen faillissementen (aanvraag door een schuldeiser) is op 31 januari 2021 afgelopen en zal geen derde keer worden verlengd. Om de gezondheid van de Belgische ondernemingen zo goed mogelijk te vrijwaren en te vermijden dat er te veel faillissementen tegelijk worden ingediend, heeft de regering in de plaats daarvan besloten de gerechtelijke reorganisatieprocedure ('GRP') te versoepelen en te stroomlijnen zodat ze sneller kan verlopen.

Deze hervorming, die nog niet officieel door de regering is goedgekeurd, zal uit verschillende punten bestaan:

  1. Vermindering van het aantal door de onderneming te verstrekken documenten bij de aanvraag om de procedure te verlichten en minder duur te maken. Dit zal het voor KMO's gemakkelijker maken om dit te doen. Voorts is het de bedoeling een aantal wijzigingen aan te brengen die de procedure met de rechterlijke instanties zullen versnellen, met name door uitwisselingen via e-mail mogelijk te maken. "Volgens Paul D'Haeyer, president van de ondernemingsrechtbank in Brussel, is deze verlichting die in het hervormingsvoorstel wordt voorgesteld, een uitstekend idee omdat "_de procedure zeer omslachtig is: om ontvankelijk te zijn, moeten alle documenten bijgevoegd worden zodra het dossier wordt ingediend. Dit vergt een aanzienlijke administratieve capaciteit en leidt tot de automatische uitsluiting van 90% van de KMO's". (Bron: BX1.


  2. De rechtbank zal de mogelijkheid hebben om een bemiddelaar aan te stellen die in alle discretie - d.w.z. voordat een publicatie in het Belgisch Staatsblad plaatsvindt - met de schuldeisers kan vergaderen en onderhandelen. Indien een akkoord wordt bereikt, wordt het voorgelegd aan de rechtbank, die het zal goedkeuren.


  3. Er komt een belastingvrijstelling voor schuldeisers op kortingen op de waarde van vorderingen en, voor ondernemingen in moeilijkheden, op de opbrengst van schuldafschrijvingen. (Bron: Télésambre)

  4. Wat de** termijn** voor deze hervorming betreft, is het de bedoeling deze nog deze maand (februari 2021) ten uitvoer te leggen.

Wat zeggen de spelers in de sector hierover? De werkgeversorganisaties zijn verdeeld in hun antwoord.
 Voka begrijpt dat het moratorium op faillissementen niet eeuwig kan duren. "We moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat bedrijven die voor de Corona-crisis gezond waren, heelhuids uit de crisis komen. Het kan niet de bedoeling zijn om zombiebedrijven kunstmatig lang in leven te houden," zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Voka pleit voor een verlenging van het moratorium, specifiek voor de sectoren die momenteel gesloten zijn. Hans Maertens: "Zij kunnen geen omzet maken en zijn dus nog niet begonnen met uit het dal te kruipen". (Bron: voka.be)Het FEB en Unizo pleiten voor een verlenging van het moratorium op faillissementen. (Bron: VRT Nieuws)De mening van Spreds Volgens onze juristen zou de hervorming van de gerechtelijk reorganisatie een echte gamechanger kunnen worden en sommige ondernemingen een tweede adem kunnen geven. KMO's, die vandaag vaak in moeilijkheden verkeren, beschikken doorgaans niet over de middelen om naar behoren te worden bijgestaan bij het opstarten van een GRP. Immers, indien één enkel document in de aanvraag ontbreekt, moet de rechter dit niet-ontvankelijk verklaren. De voorgenomen verlichting zal een welkome besparing en versnelling van de procedure tot gevolg hebben. Bovendien verwachten wij dat de mogelijkheid om in alle discretie een bemiddeling te verrichten, zonder publicatie in het Belgisch Staatsblad van de situatie waarin de onderneming zich bevindt, zeer gunstig zal zijn voor het welslagen van de GRP. Het valt echter te betreuren dat de inwerkingtreding van de versoepeling van de GRP niet mooi aansluit op het einde van het moratorium op faillissementen.