Spreds | Net Asset Value en Internal Rate of Return

— Andere — 1 minuut leestijd

austin-distel-nGc5RT2HmF0-unsplashee.jpg

Geïnteresseerd in de netto-inventariswaarde (NIW) van onze portefeuille en de Internal Rate of Return (IRR) waarvan een investeerder, die in elke campagne heeft geïnvesteerd, had kunnen genieten? Bekijk onze berekeningen hieronder.

Een belegger die 100 euro investeerde in elke campagne die op het platform wordt voorgesteld, zou tot op heden €12.400 hebben betaald en zou een portefeuille hebben met een nettowaarde van €11.539. Deze belegger had dan ook kunnen profiteren van €1.688 na aflossingen van leningen, rentebetalingen en exits en zou dankzij de Tax Shelter €2.520 hebben kunnen recupereren, waardoor de totale waarde van zijn portefeuille zou zijn gestegen tot €15.747. Zijn IRR zou vandaag op 6,12% staan.

Screenshot_2019-07-02_at_09.52.46.png

De NAV wordt berekend op basis van de initiële waardering van de onderneming, tenzij zich na de investering een positieve (kapitaalverhoging of verkoop van aandelen) of negatieve (gerechtelijke reorganisatieprocedure, faillissement, enz.) gebeurtenis heeft voorgedaan, in welk geval deze waardering wordt geherwaardeerd tegen de waarde van de gebeurtenis of op respectievelijk 0 wordt vastgesteld. Deze berekening wordt ook uitgevoerd op een volledig verwaterde basis (rekening houdend met de toekomstige conversie van converteerbare leningen, warrants, aandelenoptieplannen, enz.)