Het faillissement van een start-up: 5 achterliggende redenen

— Andere — 3 minuten leestijd

Screen_Shot_2018-03-23_at_11.16.46.png

In de wereld van ondernemers hoopt elke start-up een succes te worden, en bij Spreds geloven we van harte dat deze start-ups een belangrijke rol kunnen spelen in de economie van morgen. Spijtig genoeg komen start-ups zo nu en dan in de financiële problemen, wat er zelfs toe kan leiden dat ze hun project moeten stopzetten.

In enkele landen zijn er officiële statistieken te vinden over het bankroet gaan van start-ups. "Voor België is er geen precieze informatie voor handen, maar het is zeker dat slechts een klein deel slaagt in het uitgroeien tot een scale-up".

Wat zijn nu de redenen waarom start-ups in de problemen belanden en bankroet eindigen? Begin februari, publiceerde CB insights, een bedrijf dat data verzamelt en analyseert om zo bedrijven hun strategie te verbeteren een artikel dat 20 redenen oplijstte waarom start-ups faalden. Op basis van dit artikel presenteren we u hier nu vijf van deze redenen, verzameld onder de drie voornaamste categorieën: het product, de financiën, en het management.

Aangezien de studie conclusies put uit een beperkte populatie van 101 start-ups is het belangrijk om te benadrukken dat elke zaak en elke situatie uniek is en we deze redenen niet simpelweg kunnen veralgemenen voor elke start-up. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Het product
De product-dimensie is degene die de lijst domineert, zeker wanneer we zien dat in 42% van de bestudeerde gevallen het ontbreken van een fit op de productmarkt de reden van het failliet is. Vele start-ups staren zich blind op de interessante en unieke aspecten van hun product, hierdoor vergeten ze soms na te denken of dit ook werkelijk de nood van de consument beantwoordt.

Een andere reden voor het failliet gaan (19% van de gevallen), is een erg competitieve markt. Concurrentie is natuurlijk normaal maar te veel concurrentie of te veel nieuwkomers op dezelfde moment maken het er natuurlijk niet gemakkelijker op.

Financiën
Het gebrek aan geld is de tweede grote reden die door ondernemers wordt aangehaald als reden voor hun faillissement. Slecht beheer van je financiën kan uiteraard de organisatie maar al te snel in gevaar brengen, hoe groot of klein je bedrijf ook mag zijn. Dit is waarom het belangrijk is een goed businessplan op te stellen en zich hier zo goed mogelijk aan te houden.

Management
Dit werd door de studie van CB insights als derde voornaamste reden naar voor gebracht. Zo zou het werken met het verkeerde team de reden voor het falen van 23% van de onderzochte start-ups zijn. Het ontbreken van bepaalde capaciteiten en een slechte sfeer, zijn elementen die een start-up kunnen afremmen in zijn groei. "Het niet complementair zijn van de partners en het managemnt" wordt ook aangehaald als reden van faillissement doot Cédric Donck, business angel op de Belgische markt.

Het tweede belangrijke facet inzake management is een slechte marketingstrategie (dit geldt voor 14% van de bevraagde start-ups). Het niet opstellen van een marketing strategie of geen gebruik maken van de marketing tools voorhanden zorgt ervoor dat het bedrijf gevaar loopt, Dit is voor sommigen ook fataal.

Conclusie: nooit een falen, maar altijd een les
Ondanks dat dit alles kan afschrikken, is het belangrijk op te merken dat de meeste bedrijven niet verdwijnen door een faillissement; ze kunnen overgenomen worden, tijdelijk gepauzeerd worden alvorens een herlancering, opnieuw teruggekocht worden, enz. Het belangrijkste blijft om, zelfs wanneer het moeilijk gaat, op een nuchtere manier te kijken naar de oorzaken voor het falen, en vooral hieruit te leren. Vastberaden ondernemers zullen altijd opnieuw proberen en voordeel halen uit vorige ervaringen.