Ongewone overnachtingen: een succesvolle markt in België

— Startup succesverhalen — 5 minuten leestijd


De laatste 10 jaar kent de markt van ongewone overnachtingen een sterke evolutie. Dit deel van de gastvrijheidssector groeit snel. De gezondheidscrisis heeft dit verschijnsel, dat al enkele jaren aan kracht wint, nog versterkt en zorgt voor een herstructurering binnen de sector. Tiny Houses, bubbels, en de gekende boomhutten: deze nieuwe vormen van overnachtingen winnen aan populariteit. Marie Logé, CEO van Cocoon.brussels stelt het zo:

Meteen na de opening, terwijl we midden in de eindejaarslockdown zaten, zagen we een bezettingsgraad tot 100% in het weekend en 92% door de week! We werden overstelpt door aanvragen. Daarom openen we eind 2021 een nieuwe atypische overnachting aan op de Grote Markt in Brussel.

Volgens de website van Abracadaroom, een specialist op het gebied van ongewone verblijven in Frankrijk, wordt deze tendens bevestigd: de gemiddelde aankoop is de afgelopen twee jaar met 17% gegroeid (meer dan €220 per aankoop). In Frankrijk was de markt in 2019 al goed voor €260 miljoen, België volgt deze curve.

Mensen zijn inderdaad op zoek naar iets specialer, beantwoordend aan de veranderingen in de reisgewoonten: Europeanen, ook Belgen, reizen regelmatig en meer, maar voor een kortere periode. Daarbij komt nog de huidige gezondheidscontext, die onze gewoonten enigszins heeft gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn veel vakantiegangers op zoek naar buitengewone ervaringen.

Volgens een onderzoek van Booking.com groeit de vraag naar alternatieve accommodatie sneller dan die naar het traditionele aanbod (hotels, motels en resorts). In 2018 was het aantal alternatieve accommodaties al met 27% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Bovendien zei 37% van de reizigers wereldwijd dat ze in 2019 een alternatieve overnachting zouden overwegen, een stijging van 25% ten opzichte van 2018. Deze trend is sindsdien elk jaar gestegen. Als bewijs hiervan worden in Vlaanderen en Wallonië steeds meer geëxperimenteerd met alternatieve overnachtingen, met bezettingsgraden van bijna 100% binnen een periode van 90 dagen.

Deze vakanties gaan meestal gepaard met een beleving in de natuur, een andere opvallende tendens na de eerste lockdown. Cocoon, gevestigd in het centrum van Brussel, heeft echter voor een heel andere uitdaging gekozen: een cocon van ontspanning op de Grote Markt. "We willen Belgische en buitenlandse toeristen uitnodigen om de drukte van de hoofdstad te ervaren en tegelijkertijd te genieten van een magische nacht met het mooiste uitzicht," zegt Maxime Nolf, manager van het glampingconcept.

Glamping? Glamping, een samentrekking van "glamour" en "camping", is een vorm van alternatieve toeristische accommodatie die lijkt op kamperen, maar waarbij een atypisch verblijf wordt aangeboden (in een joert, boomhut, bubbel, enz.). In tegenstelling tot het traditionele kamperen verwacht de bezoeken meer comfort wat betreft beddengoed, sanitair en catering. En dat is wat Cocoon.brussels wil realiseren, door haar bezoekers een nacht in een bubbel aan te bieden, geïnstalleerd op een van de zolders van de Grote Markt in Brussel.
Bovendien surft Cocoon mee op de golf van langzaam toerisme, die in opmars is. Deze trend, die haaks staat op het massatoerisme, pleit voor eenvoudige tochten met minder ecologische impact en dicht bij huis.

Cocoon.brussels, pas zes maanden open, huurt voor €5.400/maand een enkele bubbel. Cocoon.brussels breidt zich uit om verschillende atypische verblijfservaringen te kunnen aanbieden. Tegen eind 2021 worden vijf nieuwe accommodaties geopend. Liefhebbers van ongewone overnachtingen kunnen hier hun hart ophalen met een uitzicht op de Kerstboom op de Grote Markt in het centrum van Brussel. Om dit project te financieren, deed de start-up een beroep op het investeringsplatform Spreds en organiseert momenteel een fondsenwervingscampagne om de activiteiten uit te breiden en nieuwe bubbels op te zetten in heel België. Deze campagne, die nog maar enkele weken geleden van start is gegaan, heeft via het platform al meer dan €83.500 opgehaald en mikt op €250.000 vóór 27 augustus 2021 om het hele concept tot een goed einde te brengen.

Een ding is zeker: ongebruikelijke overnachtingen hebben een toekomst in België en zet investeerders ertoe aan deze nieuwe markt te overwegen. Aarzel dus niet om deel te nemen aan de financiering van dit veelbelovende project.

-- Marie Schyns, Communicatiemanager bij Cocoon.brussels

Bedankt om dit te lezen vooraleer via Spreds te investeren:

Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, hierbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve daarom verantwoord te investeren.

Spreds beheert een alternatief financieringsplatform dat het grote publiek in staat stelt om te beleggen in het kapitaal van innoverende bedrijven. De voorgestelde investeringsmogelijkheden, voor een minimaal bedrag van 100 euro, bestaat uit deelnemingseffecten ("Notes") uitgegeven onder Belgisch recht, die een vordering tegenover Spreds Finance vertegenwoordigen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel Sinter Goedeleplein 5 te 1000 Brussel (ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0538.839.354, R.P.M Nijvel).

De gehele opbrengst in het kader van de inschrijving op de Notes zal gebruikt worden om ofwel in te tekenen op een lening aan, of in te schrijven op een kapitaalverhoging van de onderneming(en) beschreven hierboven. De Notes hebben een looptijd van onbepaalde duur en zijn uitgedrukt in Euro. De Notes bieden geen enkele garantie op rendement of op terugbetaling van kapitaal. De eventuele interesten en de terugbetalingen van kapitaal hangen uitsluitend af van de gerealiseerde winsten op de Notes uitgegeven door de vennootschap Spreds Finance. De nominale waarde van de Notes komt overeen met het inschrijvingsbedrag, maar omvat niet de uitgiftekosten en betalingskosten zoals hierna omschreven.

Voor kapitaaloperaties heft Spreds een bijkomende uitgiftekost die 5% van de nominale waarde van de Notes bedraagt, dit is niet het geval bij leningoperaties. Deze uitgiftekost wordt gedragen door de investeerder.

Wij raden u ten zeerste aan om de Algmene Voorwaarden en -desgevallend- de Informatienota of de Prospectus aandachtig te lezen, in het bijzonder de daarin beschreven risico's, alvorens tot een investeringsbeslissing over te gaan. De aandacht van de potentiële beleggers wordt gevestigd op het risico dat de doelstellingen van de onderneming niet worden bereikt, wat kan resulteren in een significante vermindering van de verwachte opbrengsten en een faillissementsrisico, of een risico van een laag, onbestaand of zelfs negatief rendement voor de investeerder.