Blog

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 4: Het bestuur en zetelleer

— Updates | Andere — 4 minuten leestijd

Het doel van dit artikel is de belangrijke wijzigingen die inzake bestuur door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") worden aangebracht te bespreken. Ter herinnering, de regels betreffende de oprichting van een vennootschap zijn gewijzigd... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 3: De NV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

Met betrekking tot de naamloze vennootschap zijn er veel wijzigingen opgenomen in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat afgelopen mei in werking is getreden. De NV’s zijn hierbij onderworpen aan een algemene herziening met het oog op de harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor de ondernemer... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 2: De BV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

Zoals u weet, is op 1 mei 2019 een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht geworden, dat veel nieuwe functies en veranderingen voor ondernemingen met zich meebrengt. Een van de bijzonderheden van dit nieuwe recht is de vermindering van het aantal vennootschapsvormen om de keuze van de rechtsvorm van de ondernemer te vereenvoudigen... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Introductie

— Updates | Andere — 3 minuten leestijd

Op 28 februari werd door het parlement een nieuw wetsontwerp aangenomen om het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren. Dit wetsvoorstel is op 1 mei in werking getreden onder de naam van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen... lees meer

CRUSO | Fundraising Testimonials

— Startup succesverhalen | Updates — 3 minuten leestijd

Wat is CRUSO? CRUSO is een Belgisch merk met de ambitie om Belgisch meubeldesign met een hoog kwaliteitsniveau te vertegenwoordigen. De gebruikte materialen zijn grotendeels natuurlijk en van lokale oorsprong: 100% gemaakt in de EU. Zo verbeteren we de duurzaamheid, de waarde op lange termijn en de circulaire waarde van al onze producten... lees meer