Nieuw vennootschapsrecht | Introductie

— Updates | Andere — 3 minuten leestijd

glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash.jpg

Op 28 februari werd door het parlement een nieuw wetsontwerp aangenomen om het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren. Dit wetsvoorstel is op 1 mei in werking getreden onder de naam van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze modernisering is een logisch vervolg op de hervorming van het insolventierecht die op 1 mei 2018 in werking is getreden en de hervorming van het vennootschapsrecht die op 1 november 2018 in werking is getreden. Spreds heeft daarom een reeks artikelen voorbereid waarin de belangrijke elementen van deze hervorming en de punten waaraan zowel investeerders als ondernemers bijzondere aandacht moeten besteden, worden belicht.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
Het doel van deze hervorming is de wettelijke bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen eenvoudiger en moderner te maken om België concurrerender te maken bij de oprichting van vennootschappen. Het vorige wettelijke regime werd zelfs bekritiseerd omdat het niet voldoende tegemoet kwam aan de behoeften van de ondernemerswereld.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
De belangrijkste wijziging die door deze code wordt ingevoerd, is de vermindering van het aantal vennootschapsvormen om de keuze van de rechtsvorm van de ondernemer te vergemakkelijken. De wetgever heeft daarom besloten om vier verschillende rechtsvormen aan te nemen, tegenover zeventien eerdere rechtsvormen:

  • de BVBA (beperkte vennootschap), die het referentieformulier voor een KMO wordt;
  • NV (naamloze vennootschap), dat het referentieformulier blijft voor grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen;
  • De CV (coöperatieve vennootschap) is voorbehouden aan entiteiten met een echt coöperatief doel;
  • Maatschap

northfolk-Ok76F6yW2iA-unsplash.jpg

Bedrijven moeten bepaalde belangrijke data respecteren om aan het nieuwe wettelijke regime te voldoen. Voor vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019, en dus onder het nieuwe regime, is de Code reeds van toepassing. Wat de bestaande ondernemingen betreft, kunnen zij kiezen voor onmiddellijke toepassing van de nieuwe code ("opt-in") door hun rechtsvorm te wijzigen. Een wijziging in de juridische status maakt de naleving van de nieuwe wet immers verplicht. Wat de dwingende bepalingen betreft, d.w.z. bepalingen ter bescherming van de belangen van een bepaalde categorie personen, zal de Code vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen. De overige bepalingen zijn alleen van toepassing in het geval van een statuswijziging.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
Wij willen er graag op wijzen dat ondernemingen tot 1 januari 2024 de tijd hebben om hun juridische status in overeenstemming te brengen met het nieuwe regime dat door de Code is ingesteld. Wij raden daarom aan dat bestaande bedrijven gebruik maken van een bezoek aan de notaris om tegelijkertijd hun status te wijzigen. In het geval van vennootschappen die het formulier niet binnen de gestelde termijn hebben omgezet, zal een omzetting naar de dichtstbijzijnde rechtsvorm die nog in de Code is opgenomen, worden uitgevoerd. Bovendien zal een onderneming die beweert een bepaalde vorm te hebben, maar waarvan de bepalingen in overeenstemming zijn met een andere vennootschapsvorm, als zodanig worden geherkwalificeerd.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.44.19.png
Elke week wordt een nieuw artikel omtrent het nieuwe vennootschapsrecht gepubliceerd. Blijf dus zeker onze nieuwsbrief volgen!