Draag bij aan een betere wereld met impact investing

— Tips voor investeerders — 5 minuten leestijd

wjkc3xzjsxw-geran-de-klerk_preview.jpeg

Sinds enige tijd is onze maatschappij zich meer bewust van het bestaan van maatschappelijke problemen en het belang deze op te lossen, of op zijn minst aan te pakken en verbeteren. Of het nu de opwarming van de aarde, hongersnood, armoede, slecht onderwijs in sommige delen van de wereld of genderongelijkheid zijn, vele problemen zijn zorgwekkend en vragen dan ook onze aandacht en steun.

In deze context proberen veel mensen iets te veranderen in hun nabije omgeving, dit door te doneren aan liefdadigheid, het steunen van petities, zich op te geven voor vrijwilligerswerk, enz, er zijn dus vele mogelijkheden om te helpen.

Één van deze mogelijkheden, die ons al eens vaker ontgaat, is investeren in impactfondsen. Dit concept werd gelanceerd in 2007 en omvat het investeren in organisaties, start-ups, bedrijven die naast een maatschappelijke en/of ecologische opbrengst, ook een financieel rendement voor ogen hebben.

Het doel is om bedrijven en start-ups te financieren die door het maken van een dienst, product, tool of platform een positieve impact hebben op de gemeenschap. Deze bedrijven of start-ups zijn vandaag de dag talrijk aanwezig en heel gediversifieerd, en weerleggen het idee dat het enkel de taak is van non-profit organisaties om deze problemen aan te pakken.

Dit type van investeren wordt voornamelijk gedaan door een durfkapitaalfonds dat investeert in een reeks van bedrijven of start-ups die een antwoord bieden op een specifieke verzameling van maatschappelijke en/of ecologische criteria.
Verder was dit ook typisch iets voor Business Angels of grote investeerders, nu kan dit echter simpel voor iedereen dankzij onze Impact VC Tracer, deze maakt het mogelijk te investeren samen met durfkapitaalfondsen in 10 start-ups die bijdragen aan de duurzame groei van onze maatschappij.

Een Tracer is een dienst die we in het leven hebben geroepen met als doel het mogelijk te maken om uw investeringen te diversifiëren en zo het bijkomende risico te verlagen. Zo maakt deze Tracer het dus mogelijk om uw investeringen makkelijk en gelijk te verdelen over een vooraf bepaald aantal bedrijven. Eens u bent ingeschreven op de Tracer zullen we u 10 start-ups aanbieden waarin u al dan niet kan investeren - je behoudt de volledige controle over je investeringen.

Wanneer je investeert via de Impact VC Tracer krijg je de kans te investeren in de volgende 10 start-ups geselecteerd door de investeringsfondsen Inventures I & II. Deze fondsen, die sinds hun oprichting niet gestopt zijn met groeien, zijn in het leven geroepen om Europese bedrijven met een maatschappelijke impact te ondersteunen tijdens hun opstartfase.

Het eerste fonds, Inventures I, heeft 15miljoen opgehaald om de groei van 15 bedrijven te financieren. Een 2de fonds, Inventures II, gelanceerd in december 2016 heeft reeds 26 miljoen opgehaald om te investeren in bedrijven met een maatschappelijke impact. Inventures II heeft op dit moment al 4 projecten geselecteerd.

Investeren in de Impact VC Tracer komt met een heleboel voordelen:
" Je hebt prioriteit om te investeren in de impactbedrijven;
" Een investering samen met een durfkapitaalfonds via tickets van €1000 per start-up;
" Het spreiden van je aandelen om zo de risico's te minimaliseren;
" Volledige controle over je investeringen via een opt out mogelijkheid.

Indien u meer info wenst aarzel dan zeker niet ons te contacteren via info@spreds.com, onze FAQ ivm. Tracers te overlopen of ons te bellen op +32 23 18 47 12.

Screen_Shot_2018-03-16_at_09.54.30.png

Bedankt om dit te lezen vooraleer via Spreds te investeren:

Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, hierbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve verantwoord te investeren.

Spreds beheert een crowdfundingplatform dat het grote publiek in staat stelt om te beleggen in het kapitaal van innoverende bedrijven. De voorgestelde investeringsmogelijkheden, voor een minimaal bedrag van 100 euro, bestaat uit deelnemingseffecten ("Notes") uitgegeven onder Belgisch recht, die een vordering tegenover Spreds Finance vertegenwoordigen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel Sinter Goedeleplein 5 te 1000 Brussel (№ 0538.839.354, R.P.M Nijvel).

De gehele opbrengst in het kader van de inschrijving op de Notes zal gebruikt worden om ofwel in te tekenen op een lening aan, of in te schrijven op een kapitaalverhoging van de onderneming(en) beschreven hierboven. De Notes hebben een looptijd van onbepaalde duur en zijn uitgedrukt in Euro. De Notes bieden geen enkele garantie op rendement of op terugbetaling van kapitaal. De eventuele interesten en de terugbetalingen van kapitaal hangen uitsluitend af van de gerealiseerde winsten op de Notes uitgegeven door de vennootschap Spreds Finance. De nominale waarde van de Notes komt overeen met het inschrijvingsbedrag, maar omvat niet de uitgiftekosten en betalingskosten zoals hierna omschreven.

Voor kapitaaloperaties heft Spreds een bijkomende uitgiftekost die 5% van de nominale waarde van de Notes bedraagt, dit is niet het geval bij leningoperaties. 

De Notehouders nemen de kosten van de uitgaven met betrekking tot de onderliggende activa op zich. Het bedrag van de kosten met betrekking tot de onderliggende activa, die niet zijn afgedekt, kan op dit moment niet worden bepaald. De beleggers worden belast op de door Spreds Finance betaalde inkomsten indien die inkomsten rechtstreeks aan hen betaald worden (dividenden en interesten zijn in het algemeen, voor Belgische particulieren, onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% conform artikel 269 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, of aan belasting op meerwaarden).

Wij raden u ten zeerste aan om de Investeringsvoorwaarden aandachtig te lezen, in het bijzonder de daarin beschreven risico's, alvorens tot een investeringsbeslissing over te gaan. De aandacht van de potentiële beleggers wordt gevestigd op het risico dat de doelstellingen van de onderneming niet worden bereikt, wat kan resulteren in een significante vermindering van de verwachte opbrengsten en een faillissementsrisico, of een risico van een laag, onbestaand of zelfs negatief rendement voor de investeerder.

Elke klacht met betrekking tot een investering in de Notes kan worden gericht aan de Maatschappelijke Zetel van de Emittent of aan de Consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, tel: 02/702.52.00; fax: 02/808.71.29 ; e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be.