Nieuw vennootschapsrecht | Deel 2: De BV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg

Zoals u weet, is op 1 mei 2019 een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht geworden, dat veel nieuwe functies en veranderingen voor ondernemingen met zich meebrengt. Een van de bijzonderheden van dit nieuwe recht is de vermindering van het aantal vennootschapsvormen om de keuze van de rechtsvorm van de ondernemer te vereenvoudigen. Er zijn nu vier verschillende opties: de gewone commanditaire vennootschap, de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV) en ten slotte de BV (besloten vennootschap), die het voorwerp van dit artikel zullen uitmaken.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
De BV is ontworpen om de referentieonderneming voor ondernemers te worden. Het doel van de wetgever was om het flexibel te maken om ondernemers de flexibiliteit te geven om het te structureren in overeenstemming met hun behoeften.

nik-macmillan-YXemfQiPR_E-unsplash.jpg

Er zijn veel verschillen tussen de nieuwe BV en diens voorganger, de BVBA. Voor de oprichting van een BV is nu slechts één aandeelhouder nodig, en niet langer twee zoals voor BVBA’s was gevraagd. Deze aandeelhouder kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. Een andere opmerkelijke verandering is de afschaffing van het begrip kapitaal. Het minimumkapitaal van 18.500 euro om de BV te lanceren is dus niet langer nodig en het begrip kapitaal wordt nu vervangen door het begrip vermogen. De oprichters van een BV moeten echter op het moment van oprichting over voldoende middelen beschikken voor de geplande activiteiten. Bovendien moeten BV’s een uitgebreider financieel plan voorleggen om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de aandeelhouders en de schuldeisers. Dit nieuwe versterkte financiële plan moet nu bijvoorbeeld zeven rubrieken bevatten en moet, zoals voorheen, bij de ondertekening van de oprichtingsakte aan de notaris worden voorgelegd. Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
Het bestuur van een BV kan nu worden beheerd door een of meer personen die de keuze hebben om al dan niet een college op te richten. Deze zaakvoerders kunnen ad nutum worden ontslagen, tenzij de statuten anders bepalen. Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
Elke week wordt een nieuw artikel omtrent het nieuwe vennootschapsrecht gepubliceerd. Blijf dus zeker onze nieuwsbrief volgen!