3 goede redenen om te investeren via de Tax Shelter

— Tips voor investeerders — 4 minuten leestijd

Screen_Shot_2018-02-23_at_13.40.29.png

In februari 2017 heeft de Belgische overheid de Tax Shelter voor start-ups aangenomen om crowdfunding-investeringen in startups, kmo's of micro-ondernemingen te stimuleren. Dit initiatief staat open voor alle Belgische belastingbetalers die ten minste € 100 investeren in een start-up die hiervoor in aanmerking komt.

Dit zijn de drie belangrijkste voordelen:

1 - Bijdrage aan het Belgisch ondernemerschap: start-ups en kmo's zijn cruciale actoren als het gaat om de Belgische economische groei en het creëren van banen. Helaas hebben deze start-ups vaak moeite om investeerders te vinden. Maar dankzij deze nieuwe wet kan elke Belgische belastingbetaler nu investeren in in aanmerking komende startups en genieten van ...

2 - ...een belastingvermindering! Wanneer u investeert in één van de in aanmerking komende Tax Shelter-startups, kmo's of micro-ondernemingen, profiteert u namelijk van een belastingvermindering van 30 of 45%, op basis van het soort bedrijf waarin in u investeert.

3 - Een bewezen systeem: als je nog twijfelt aan het Tax Shelter-systeem, weet dat deze al meer dan 10 jaar bestaat binnen de audiovisuele sector, die ervoor zorgde dat enkele mooie televisie- en filmprojecten werden gefinancieerd en verwezenlijkt. Dat is tevens ook de reden waarom de regering besloot om dit voordeel uit te breiden naar start-ups en kmo's.

Dus, hoe kunt u investeren via de Tax Shelter?
Als u wil genieten van dit belastingvoordeel, kunt u investeren in startups die in aanmerking komen voor de Tax Shelter. Deze worden op ons platform geïdentificeerd dankzij dit logo:

Screen_Shot_2018-02-23_at_14.25.58.png

Zodra u heeft geïnvesteerd, bezorgt Spreds u de nodige documenten voor uw belastingsaangifte.

Klik hier om onze huidige investeringsmogelijkheden te ontdekken en bezoek onze speciale website indien u meer wil weten omtrent de Tax Shelter voor startups.

Bedankt om dit te lezen vooraleer via Spreds te investeren:

Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, hierbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve verantwoord te investeren.
Spreds beheert een crowdfundingplatform dat het grote publiek in staat stelt om te beleggen in het kapitaal van innoverende bedrijven. De voorgestelde investeringsmogelijkheden, voor een minimaal bedrag van 100 euro, bestaat uit deelnemingseffecten ("Notes") uitgegeven onder Belgisch recht, die een vordering tegenover Spreds Finance vertegenwoordigen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel Sinter Goedeleplein 5 te 1000 Brussel (№ 0538.839.354, R.P.M Nijvel).
De gehele opbrengst in het kader van de inschrijving op de Notes zal gebruikt worden om ofwel in te tekenen op een lening aan, of in te schrijven op een kapitaalverhoging van de onderneming(en) beschreven hierboven. De Notes hebben een looptijd van onbepaalde duur en zijn uitgedrukt in Euro. De Notes bieden geen enkele garantie op rendement of op terugbetaling van kapitaal. De eventuele interesten en de terugbetalingen van kapitaal hangen uitsluitend af van de gerealiseerde winsten op de Notes uitgegeven door de vennootschap Spreds Finance. De nominale waarde van de Notes komt overeen met het inschrijvingsbedrag, maar omvat niet de uitgiftekosten en betalingskosten zoals hierna omschreven.
Voor kapitaaloperaties heft Spreds een bijkomende uitgiftekost die 5% van de nominale waarde van de Notes bedraagt, dit is niet het geval bij leningoperaties. De kosten verbonden met de betaling van de intekening worden gedragen door de investeerder. Deze betalingskost bedraagt 1,85% in het geval van een betaling door middel van een kredietkaart en 2% in het geval van een bankoverschrijving, behalve wanneer deze bankoverschrijving direct online wordt voltrokken op de website www.Spreds.com.
De Notehouders nemen de kosten van de uitgaven met betrekking tot de onderliggende activa op zich. Het bedrag van de kosten met betrekking tot de onderliggende activa, die niet zijn afgedekt, kan op dit moment niet worden bepaald. De beleggers worden belast op de door Spreds Finance betaalde inkomsten indien die inkomsten rechtstreeks aan hen betaald worden (dividenden en interesten zijn in het algemeen, voor Belgische particulieren, onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% conform artikel 269 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, of aan belasting op meerwaarden).
Wij raden u ten zeerste aan om de Investeringsvoorwaarden aandachtig te lezen, in het bijzonder de daarin beschreven risico's, alvorens tot een investeringsbeslissing over te gaan. De aandacht van de potentiële beleggers wordt gevestigd op het risico dat de doelstellingen van de onderneming niet worden bereikt, wat kan resulteren in een significante vermindering van de verwachte opbrengsten en een faillissementsrisico, of een risico van een laag, onbestaand of zelfs negatief rendement voor de investeerder.
Elke klacht met betrekking tot een investering in de Notes kan worden gericht aan de Maatschappelijke Zetel van de Emittent of aan de Consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, tel: 02/702.52.00; fax: 02/808.71.29 ; e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be.