Jumpsquare 1A

Tax Shelter
Equity Belgium
The biggest indoor trampoline park in the Benelux
€1,000,000
Pre money valuation
9.1%
Equity offered
€99,900
Amount raised
0 days
Remaining
€75,000
Minimum target
133% funded
This campaign ended

Historical accounts

NA

Financial plan

Financieel plan betreffende Jeka Entertainment BVBA zoals samengesteld door het management en de accountant van Jeka Entertainment BVBA vindt u in bijlage terug.

Revenue drivers

Volume/bezoekersaantallen werd berekend op basis van referentieparken in Nederland (Jumpsquare Nieuwgein). Met een neerwaardse correctie naar opstart zodat de assumptie een 85.000 jumpers/jaar bedraagt.

o De omzet van het horecagedeelte werd berekend op het bezoekersaantal en aan een gemiddeld verbruik van 2,46 € ex Btw . Ook hier blijft dit een beperkt gebruik zonder rekening te houden met het aantal vergezellende ouders

o Inkomprijs werd bepaald om de inkomprijs van de parken te Nederland (13 € btwi). Dit is het tarief van een onlinereservering waarvoor de personeelskost mbt inboeking beperkt blijft. Impulsreservaties ter plaatse aan 11,50 € ex btw (14€ Btwi). Prijs is inclusief huur van sokken . All-in prijs die gemakkelijk hanteerbaar is

o De brutomarge op horecagedeelte 2,5

o Indexering omzet aan 3% /jaar

Cost drivers

Personeel : berekend op 7 vaste medewerkers en 20 jubstudenten . Berekend op een totaal werkregime van 94 uren/week / inschaling binnen de correcte loonschalen cfr. sociaal secretariaat : 289.118€

o Management : fix van 72.000€/jaar (fulltime management 3 personen)

o Huur gebouw en onderhoud : Actuals getekende huurovereenkomst 120.000€ + onderhoud geraamd op 10.000€

o Computerkosten en Kantoorbenodigdheden: 45.000€ (fix)

o Marketing Campagne: 25.000€ (fix)

o Publiciteit: 20.000€ (fix)

o Franchisekosten: % op de omzet

o Afschrijvingen : 105.190€ (cfr. investeringsbudget)

o Financiele verplichtingen : 37.689€

Financial tables

Download Jumpsquare - Summary financial figures EN.pdf

Break even volume

€1027000 ofwel 74000 bezoekers/jaar aan bovenstaande assumpties.

Break even year

1 October 2018

TAX SHELTER 45%

The available budget for Tax Shelter investments has been fully utilised. Investments will not be eligible for the tax shelter advantage.